Presentation
Rättspsykiatri SLSO

Var med och utveckla rättspsykiatrin!

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Johan Marklund
Maria Pettersson och Daniel Olsson, den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde. Foto: Johan Marklund
Maria Pettersson och Daniel Olsson, den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde. Foto: Johan Marklund

Den rättspsykiatriska vården i Region Stockholm är i ständig utveckling, och som sjuksköterska har du en ledande roll. Här arbetar du självständigt, med patienter där du gör skillnad, på riktigt.

På Rättspsykiatri Sektion Nord, på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, arbetar sjuksköterskan Maria Pettersson. Maria började där 2011 och avancerade snabbt till biträdande enhetschef. Sedan ett år tillbaka är hon enhetschef. Dessförinnan jobbade hon under flera år inom akutsjukvården, men upplevde att tiden aldrig riktigt räckte till.
– Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här. Inom rättspsykiatrin har jag en helt annan möjlighet att ge patienterna den tid de behöver och kan göra dem delaktiga i vården, så att de så småningom kan komma tillbaka in i samhället, berättar hon.

Vårdar under lång tid
Kollegan Daniel Olsson, enhetschef på akut- och intagningsavdelningen på Sektion Syd i Huddinge, håller med. Han hade jobbat många år som mentalskötare innan han utbildade sig till sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatri. Han hade redan från start siktet inställt på rättspsykiatri.
– Här har man patienterna under lång tid och arbetet har en enorm bredd och variation. Man får utnyttja hela sin kompetens. När patienterna kommer till oss är de oftast väldigt svårt sjuka, men vi ser hur patienterna faktiskt tillfrisknar. Det är väldigt givande.

Samarbete med patienter
Maria och Daniel tror att det finns många felaktiga föreställningar om rättspsykiatri.
– Många tror att det är farligt, men vi har ett extremt säkerhetstänkande. Tryggheten är helt grundläggande. Man måste komma ihåg att patienterna var svårt sjuka när de begick sitt brott, men vi bygger en nära allians och samarbete med dem, förklarar de.
Som sjuksköterska är man den som leder och fördelar arbetet och man spelar en central roll i patienternas rehabilitering. Sjuksköterskor jobbar i nära team med andra professioner och det finns mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Rättspsykiatri är i ständig och snabb utveckling och som sjuksköterska är du i högsta grad med och påverkar vården.
För att trivas inom rättspsykiatrin ska du vara trygg i dig själv och din yrkesroll, menar Maria och Daniel.
– Om man är lugn, stabil och gillar att ta ansvar så passar man inom rättspsykiatrin. Här kan man verkligen växa i sin profession och göra skillnad!

Rättspsykiatrin i region Stockholm

Den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, är fördelad på två sektioner i norra och södra länsdelarna. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa och minimera risken för återfall i allvarliga brott, så att patienten kan återgå till ett fungerande liv i samhället. Tillsammans med patienten planerar vi behandling, samordning och uppföljning av den vård som är nödvändig. Som sjuksköterska har du en ledande och central roll i patienternas rehabilitering.

www.rattspsykiatristockholm.se