Presentation
Södra Älvsborgs sjukhus

Utvecklas och trivs på Södra Älvsborgs sjukhus!

Publicerad 28 januari 2021
Foto: Ulf Ekström
Stefan Augustsson, Emelie Gustafsson och Annika Hernqvist på Infektions­kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus. Foto: Ulf Ekström

På Infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus sker nu en kraftig utbyggnad. Här får du jobba i nya lokaler i en välkomnande och stöttande miljö, med fokus på professionalism, välfungerande rutiner och ett brett spektrum av patienter.

De nuvarande 14 vårdplatserna på infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus ska snart utökas till 21 och om cirka ett år till 28, och därför söker man nu engagerade nya medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten på den nya kliniken. Här kan du som är sjuksköterska utvecklas professionellt, oavsett om du är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet.
– Vi har väldigt bra och tydliga rutiner, vilket skapar trygghet. Det finns en stark kollegialitet och man stöttar verkligen varandra, säger Stefan Augustsson, som är vårdenhetschef.

Vi söker sjuksköterska till Sveriges nyaste och modernaste infektionsavdelning! Läs mer och ansök här!

Vi söker också senior sjuksköterska till infektionskliniken. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Chans att påverka
Sjuksköterskorna Annika Hernqvist och Emelie Gustafsson håller med. Båda praktiserade på kliniken under sin utbildning och trivdes så bra att de sökte sig tillbaka efter examen. Annika har nu arbetat här i sju år och Emelie sedan i juni i fjol.
– Nu är det extra roligt att arbeta här eftersom verksamheten utvecklas. Vi hade en väldigt välfungerande verksamhet redan innan, och det håller vi fast vid. Men samtidigt finns chans att påverka och komma med nya infallsvinklar. Det finns en stark betoning på att personalen ska trivas och må bra, säger Annika.
Emelie framhåller att infektionskliniken är en väldigt bra arbetsplats för nya sjuksköterskor. Här vårdas patienter i alla åldrar och det finns en stor bredd av diagnoser.
– Man växer snabbt i sin yrkesroll. Det finns kliniskt basår för nya sjuksköterskor och möjlighet att auskultera på andra kliniker. Detta har förstås påverkats en del av coronapandemin, men man tar väl hand om sina nya medarbetare. Dessutom finns möjlighet till kompetensutveckling genom att ta fristående kurser på högskolan, berättar hon.

Sjuksköterskor lyfts fram
Södra Älvsborgs sjukhus har också en väl inarbetad karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor, som tydliggör olika steg och utvecklingsmöjligheter.
Alla tre framhåller att sjuksköterskornas och omvårdnadens viktiga roll lyfts fram på infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus. Exempelvis är rondsystemet utbyggt för att omfatta sjuksköterskor på ett bra sätt.
– Våra rutiner är strukturerade utifrån den kliniska verkligheten, och sjuksköterskans betydelse är central. Detta genomsyrar hela verksamheten; här är det inte bara en massa direktiv uppifrån, utan man lyssnar verkligen på sina medarbetare.

Infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus

Infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus byggs idag ut från nuvarande 14 platser till 28 platser. Här vårdas patienter med ett brett spektrum av diagnoser i nya, ändamålsenliga lokaler. Fasta och trygga rutiner präglar verksamheten. Här har du som sjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i en vänlig och stöttande miljö, med kompetenta och engagerade kolleger.


Nyfiken? Läs mer på: www.vgregion.se/sas
Eller kontakta vårdenhetschef Maria Börjesson, maria.borjesson@vgregion.se eller vårdenhetschef Stefan Augustsson, stefan.augustsson@vgregion.se