Annons
Specialistsjuksköterska vid MDH

Bli specialistsjuksköterska vid Mälardalens högskola

Publicerad 11 februari 2021

Den 15 februari öppnar ansökan till våra specialistutbildningar för sjuksköterskor med start den 23 augusti 2021. För att ge hög kvalitet har alla program utvecklats i samverkan med flera olika vårdverksamheter.

Alla utbildningar omfattar 60 högskolepoäng, där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår.

”För att ge god och säker omvårdnad krävs det att det finns sjuksköterskor med specialistkompetens. Vården blir allt mer specialiserad. Därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort, både idag och i framtiden”

Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH

Våra program med start 23 augusti 2021

Ansök senast den 15 mars.

Hälso- och sjukvård i hemmet
Du blir rustad med en unik kompetens och förmåga att arbeta utifrån ett patientsäkert- och processorienterat omhändertagande. Här ingår även förmåga att genomföra och koordinera vård-insatser utifrån patientens tillstånd, omvårdnadsbehov och till­gängliga resurser inom hälso- och sjukvården som bedrivs utanför sjukhusen. Ges på distans på halvfart.
Klicka här för mer information och ansökan

Intensivvård
För dig som är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris. Utbildningen är campusbaserad.
Klicka här för mer information och ansökan

Anestesisjukvård
Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment. Utbildningen är campusbaserad.
Klicka här för mer information och ansökan

Psykiatrisk vård
Här får du chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta för den enskilda människan och samhället. Arbetet handlar om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa, känslor av meningslöshet och att stärka kontrollen över sitt liv. Utbildningen är campusbaserad.
Klicka här för mer information och ansökan

Mälardalens Högskola

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och har 17 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.