Annons
Uppsala universitet

Bli specialist­sjuksköterska vid Uppsala universitet

Publicerad 11 februari 2021

Fördjupa dina kunskaper som sjuksköterska genom att utbilda dig till specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet.

– Vi erbjuder flera specialistinriktningar med start 30 augusti 2021.
Ansökan har öppet 15 februari – 15 mars.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:
– Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppen vård
– Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner
– Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Utbildningarna bedrivs delvis på distans.

Klicka på specialistområdet nedan för mer information.

Ansök från den 15 februari – 15 mars 2021

Akutsjukvård – Halvfart

Ambulanssjukvård – Helfart

Anestesisjukvård – Helfart

Diabetesvård – Halvfart

Distriktssköterska – Halvfart / Helfart (Uppsala & Visby)

Barn och Ungdomar – Halvfart / Helfart

Intensivvård – Helfart

Kirurgisk vård – Halvfart

Onkologisk vård – Halvfart

Operationssjukvård – Helfart

Psykiatrisk vård – Halvfart / Helfart

Uppsala universitet – Specialistsjuksköterska

Specialistutbildningarna är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Klicka här för mer information