Presentation
Region Uppsala

Här erbjuds sjuksköterskor en bred palett av utvecklingsmöjligheter

Publicerad 16 april 2021
Foto: Mikael Wallerstedt
Cecilia Josefsson, distriktssköterska, Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetsområdeschef och Carina Stridh Holstensson, sjuksköterska och gruppchef på Samariterhemmets vårdcentral. Foto: Mikael Wallerstedt

Samariterhemmets vårdcentral i Uppsala är en stor och stabil vårdcentral som erbjuder många olika karriärvägar för sjuksköterskor.
– Med så många kompetenta människor runt omkring sig utvecklas man av bara farten, säger Carina Stridh Holstensson, sjuksköterska och gruppchef.

Mitt i centrala Uppsala, bara ett stenkast från slottet och Fyrisån hittar man Samariterhemmets vårdcentral, en stor verksamhet med drygt 14 000 listade patienter och 80 medarbetare från olika professioner. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats, både för nya och mer erfarna sjuksköterskor.
Cecilia Josefsson började här för fem år sedan då hon var nyutbildad distriktssköterska. Sedan dess har det hänt en hel del, både privat och yrkesmässigt. Förutom att hon fått två barn under den här tiden har Cecilia även påbörjat en forskarutbildning.
– Just nu har jag studieuppehåll men till hösten börjar jag en ny tjänst där jag kommer att kombinera mitt kliniska arbete på vårdcentralen med forskarstudierna. För mig innebär det en karriärväg med stark vetenskaplig grund där jag kan bidra till verksamheten längs vägen. För mig är det ett perfekt upplägg.

Jobba som sjuksköterska hos oss på Nära vård och hälsa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Jobba som distriktssjuksköterska hos oss på Nära vård och hälsa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Akademisk vårdcentral
Till saken hör att Samariterhemmets vårdcentral sedan ett par år tillbaka är en av Region Uppsalas akademiska vårdcentraler vilket ger goda möjligheter att bedriva forskning, förbättringsarbete och utbildning inom ramen för verksamheten.
– Det innebär också att vi har två lektorer som har till uppgift att stötta, coacha och underlätta för personal som vill driva utvecklingsprojekt. Vi har även en distriktsläkare och en psykolog som fungerar som kliniska adjunkter och bjuder in till veckovisa forskningsdagar på vårdcentralen. Som så mycket annat har detta dock fått stå tillbaka under pandemin, men vi hoppas att få se fler forskardagar när saker och ting återgår till det normala, säger Carina Stridh Holstensson.
Även den mer vardagliga utvecklingen i verksamheten har saktat ner under pandemin. Några områden har dock fått en extra skjuts.
– Det vi framförallt har utvecklat under det senaste året är de digitala mötena. Även hembesök har ökat i spåren av pandemin som har tvingat oss att hitta nya lösningar och mer vara flexibla och uppfinningsrika. Vi har blivit bättre på att anpassa oss efter varje patient och bland annat infört KBT på nätet vilket fungerar utmärkt och är mycket uppskattat.

Bred verksamhet
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala som är en bred förvaltning med många olika delar.
– För sjuksköterskor finns det hur många intressanta arbetsuppgifter som helst. Vi har slutenvårdsavdelning med klassisk sjukhusvård, mobila närvårdsteam där våra sjuksköterskor tillsammans med en läkare åker hem till akut sjuka personer som behöver ett akut omhändertagande på primärvårdsnivå, eller så kan man till exempel arbeta traditionsenligt på en vårdcentral och med telefonrådgivning, berättar Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetsområdeschef.
Under icke-pandemitider omfattar verksamheten även drop-in-mottagning som kan liknas vide en lättakut där sjuksköterskor har till uppgift att triagera och göra bedömningar.
– Det finns även möjlighet att arbeta med rådgivning via 1177, som ligger under våra vingar. Och för specialistsjuksköterskor finns ännu fler möjligheter, då finns möjlighet att jobba mer riktat inom olika diagnosområden eller med vård- och verksamhetsutveckling. En sjuksköterskeutbildning öppnar väldigt många dörrar, inte minst inom Nära vård och hälsa.
Vilken dörr som öppnas är upp till var och en.
– Vi erbjuder en palett av olika utvecklingsmöjligheter. I nästa steg handlar det mycket om vem man själv är och vartåt man strävar. Här finns inga begränsningar, bara otroligt mycket möjligheter. Dessa möjligheter kommer att bli ännu fler nu när mer vård ska flyttas över från sjukhuset till Nära vård, som är ett led i regionens pågående omställning Effektiv och nära vård 2030, fastslår Lotta.

Jobba som sjuksköterska hos oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Jobba som distriktssjuksköterska hos oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och högt specialiserad habiliteringsverksamhet. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd via 1177 Vårdguiden på telefon. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Antal medarbetare: cirka 1 600
www.regionuppsala.se

Region Uppsala logotype