Presentation
Operationskonsulterna

Helhetsansvar för trygg operationssjukvård

Publicerad 16 april 2021
Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.

Många regioner har långa operationsköer, inte minst i kölvattnet av coronapandemin. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades för sex år sedan av erfarna sjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl patienter som medarbetare och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam, undantaget narkosläkare och kirurg, och sköter såväl förberedelser som eftervård av patienterna. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation eller anestesi och undersköterskorna inom operation och samtliga har lång erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vinnande koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för fyra operationssalar på Karolinska sjukhuset och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 3000 operationer, främst avancerad buk och annan cancerkirurgi. När projektet löpte ut för ett år sedan ersattes det av ett avtal där Operationskonsulterna bidrog med operationspersonal som stöttat upp den ordinarie verksamheten.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och vår personal har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har kapacitet att åta sig fler sådana uppdrag, såväl från Region Stockholm som från regioner runt om i landet. Verksamheten kan bedrivas i respektive region eller i Region Stockholm, där det finns utmärkt infrastruktur med flera sjukhus som har operationssalar som står tomma.
– Det är ett slöseri med resurser, i synnerhet som det på grund av pandemin finns långa operationsköer att beta av i många regioner. Vår modell kostar ungefär hälften av en helt privat upphandling. Andra fördelar är att kirurger och narkosläkare får upprätthålla sin operationserfarenhet och kompetens och vi tar dessutom ett utbildningsansvar för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, säger Joacim.
Joacim och Patrik hoppas nu på en konstruktiv dialog med beställare och andra ansvariga i regionerna:
– Vi är övertygade om att vår modell kan vara lösningen på många flaskhalsar, inte minst vad gäller personal, i operationssjukvården. Vi har kompetensen och kan på kort tid bygga upp en välfungerande och effektiv operationsverksamhet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom anestesi eller operation, samt operationsundersköterskor. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård och komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se