Presentation
LAH Norrköping

Utvecklas i Norrköpings specialiserade palliativa vård!

Publicerad 16 april 2021
Foto: Peter Holgersson
Anna Snygg, Tommy Hansson och Karin König, sjuksköterskor på LAH i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Anna Snygg, Tommy Hansson och Karin König, sjuksköterskor på LAH i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Inom den specialiserade palliativa vården, LAH, i Norrköping arbetar du i sammansvetsade, prestigelösa team och med ett brett spektrum av patienter. Här har man ett helhetsperspektiv och gör skillnad på riktigt.

– Det är otroligt givande och en ynnest att få lära känna patienterna och deras närstående. Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre jobb, säger Karin König, som kom till den palliativa kliniken direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2008.
Karin, som arbetade som undersköterska innan hon utbildade sig till sjuksköterska, sökte sig till den palliativa vården när hon skulle göra praktik fjärde terminen. Som undersköterska hade hon upplevt hur döende patienter inte alltid fick den vård de var i behov av och hon ville veta hur det gick att göra bättre.
– Jag fick då en helt annan bild. Här finns ett fantastiskt engagemang och förståelse för patienter och anhöriga. Den här vårdformen är så viktig, säger Karin.

Jobba med oss på LAH i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök

Utbildningstjänst
Idag har Karin en utbildningstjänst, där hon arbetar kliniskt 50 procent av tiden och utbildar sig till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad på halvfart. På LAH satsar man på sina sjuksköterskor och uppmuntrar till att läsa till specialistsjuksköterska eller gå annan kompetensutveckling. Karin ser hur hennes yrkesroll kan utvecklas när hon är färdig med studierna.
– Jag vill gärna vara lite av en ambassadör för den palliativa vården och medverka till att implementera nya, evidensbaserade arbetssätt, stötta kollegor och lyfta den palliativa vården i samhället, säger hon.
Kollegan Tommy Hansson håller med. Han tog sin examen 2014 och har arbetat här i 2,5 år. Tommy visste redan innan han blev sjuksköterska att han ville arbeta inom palliativ vård. Han siktar också på att bli specialistsjuksköterska, men gör just nu ett uppehåll i studierna.
– Det är en viktig uppgift att sprida kunskap. Det palliativa tänkandet behövs egentligen överallt i vården eftersom de flesta patienter dör inom andra vårdformer, säger han.
Tommy betonar hur tillfredsställande det är att arbeta inom LAH. Svårt sjuka patienter, som ofta bollats fram och tillbaka genom vårdkedjan, upplever en stor lättnad när de äntligen blir omhändertagna på ett och samma ställe, med professionell personal som förstår deras sjukdomar och behov.
– Vi ser till helheten för såväl patienten som de närstående, och vi finns tillgängliga dygnet runt. Det är en stor trygghet för dem och det gör vårt arbete väldigt meningsfullt. Vi har starka tvärprofessionella team, som jobbar med både hjärta och kompetens, säger han.

Flera team
Kliniken i Norrköping består av fyra team som personalen kan rotera mellan. Här finns specialiserad vård i hemmet, en palliativ slutenvårdsenhet med sex vårdplatser och en mottagning för patienter som inte har behov av sjukvård i hemmet men behöver specialiserad palliativ kompetens. Det finns även ett team som arbetar med svårt sjuka KOL- och hjärtpatienter.
Det ger utrymme för variation, och detta lockade Anna Snygg, som blev färdig sjuksköterska i somras. Hon blev nyfiken på palliativ vård genom kollegor som talade varmt om kliniken. Efter att ha hospiterat på LAH sökte hon fast tjänst. Anna framhåller att arbetet är väldigt omväxlande och att hon som ny sjuksköterska lär sig mycket.
– Det är enormt brett, vi har så många olika diagnoser och typer av patienter i varierande stadier av sjukdom. Och det är väldigt kul att rotera, det är varierat och fritt. Visst kan det vara tufft ibland, men det positiva överväger så mycket. Som ny sjuksköterska får man mycket stöd av andra medarbetare och inte minst av sin mentor. Jag trivs väldigt bra och kan absolut tänka mig att specialisera mig inom palliativ medicin, säger hon.
Nu söker LAH nya duktiga och engagerade sjuksköterskor, som vill vara med och utveckla verksamheten. Du kan vara nybliven sjuksköterska eller ha lång erfarenhet. Det viktiga är att du har en personlig mognad och intresse för palliativ vård. På LAH får du får du goda möjligheter till kompetensutveckling och att växa i din yrkesroll.
Det är ett arbete där du får använda hela din kompetens och verkligen göra skillnad, framhåller Karin, Anna och Tommy.
– Många har missuppfattningen att detta är en passiv vårdform. Men det är precis tvärtom, den är väldigt aktiv. Och den handlar inte om döden, utan om livet och att göra det så bra som det bara går för våra patienter.

Jobba med oss på LAH i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök

Palliativ vård, LAH Norrköping

LAH Norrköping bedriver specialiserad palliativ hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd. Till kliniken hör också Linnéa-enheten med 6 vårdplatser för patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård. LAH har ett 60-tal medarbetare som arbetar i multiprofessionella team, med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och familjeterapeut.

LAH Norrköping
Vrinnevisjukhuset
Region Östergötland
Tel: 010-104 38 22

www.regionostergotland.se