Presentation
Region Sörmland

Utvecklas med oss i Psykiatrin i Nyköping!

Publicerad 16 april 2021
Foto: Marie Linderholm
Ann-Charlotte Rydberg, enhetschef inom öppenpsykiatrin och Birgitta Lott, vård­enhetschef på psykosenheten på Psykiatriska kliniken Nyköping-Katrineholm. Foto: Marie Linderholm

I den psykiatriska vården I Nyköping finns en svårslagen bredd av utvecklingsmöjligheter. Här satsar man på sina sjuksköterskor och erbjuder spännande arbetsuppgifter och en rad karriärvägar.

Psykiatrin i Nyköping består av såväl öppenvård som slutenvård och inom båda har du som är sjuksköterska en helt central roll. Öppenvården är stor med nio olika team, som arbetar med olika behandlingsområden: neuropsykiatri, affektiva sjukdomar, personlighetsproblematik och könsidentitet, ätstörningar och MBT (mentaliseringsbaserad terapi). Utöver det finns bland annat telefonrådgivning, beroendevård, handledning av studenter, samordningsansvar och läkemedelsuppföljning.
– Teamen är multiprofessionella och sjuksköterskor är en otroligt viktig komponent. Även om varje team har sitt specialområde så är de i grunden allmänpsykiatriska, så man behandlar en rad olika diagnoser. Det är väldigt brett och omväxlande och det finns goda möjligheter att rotera mellan teamen, berättar Ann-Charlotte Rydberg som är enhetschef inom öppenpsykiatrin, Psykiatriska kliniken Nyköping-Katrineholm.

Samarbete
Öppenvården ligger vägg-i-vägg med slutenvården och de båda samarbetar och stöttar varandra, inte minst nu under pandemin. Slutenvården består av akutsjukvård, PIVA, allmänpsykiatri och psykosenhet. Också här finns ofta goda möjligheter att rotera.
– Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion och bland annat helhetsansvar för omvårdnadsplaner. Det är en självständig roll, men alltid i tät samverkan med de andra professionerna i de tvärvetenskapliga teamen. Vi har nära samarbete mellan enheter och ett starkt patientfokus, med målet att patienten ska ha en smidig resa genom vården, säger Birgitta Lott, vårdenhetschef på psykosenheten.

Kompetensutveckling
Psykiatrin i Nyköping erbjuder dig som är sjuksköterska stora möjligheter att arbeta med just det som intresserar dig, oavsett om du vill jobba med bredd och omväxling eller fördjupa dig inom ett specialområde. Här finns ett stort utbud av vidareutbildning och kompetensutveckling, för att skapa olika karriärvägar. Det kan exempelvis vara att läsa till specialistsjuksköterska eller samtalsterapeut eller att utvecklas som ledare och chef.
– Vi ser väldigt positivt på det, säger Ann-Charlotte och Birgitta. Inom psykiatrin blir man aldrig fullärd och därför är våra medarbetares professionella utveckling något vi verkligen satsar på!

Sandra Trivunovic, sjuksköterska på en psykosavdelning på Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm

Ser hela människan
– I psykiatrin ser man till hela människan, och det är så givande att kunna följa patienter över tid och se hur de blir bättre. Dessutom är personalen här fantastisk och man växer verkligen som sjuksköterska.
Det säger Sandra Trivunovic, sjuksköterska på en psykosavdelning på Nyköpings lasarett.
Att Sandra hamnade inom psykiatrin var inte alls givet. Tvärtom var hon lite rädd för den psykiatriska vården. Det var när hon gjorde VFU på en psykosavdelning på Nyköpings lasarett som hon ändrade sig.
– Jag hade nog en del fördomar om psykiatrin eftersom det florerade skräckhistorier under studietiden gällande psykiatri. Men allt kom på skam, det var en fantastisk VFU och jag sökte mig till den psykiatriska slutenvården efter min examen 2019, berättar Sandra.
Sandra lockades av bredden av patienter och diagnoser, och möjligheten att på djupet föra vårdande samtal och följa upp patienterna under lång tid.
– Psykiatri är ett otroligt spännande område som jag önskar att fler sjuksköterskor vågade pröva på. Vi ser patienternas återhämtning och hur deras liv helt förändras när de får adekvat vård. Jag tycker också mycket om helhetsperspektivet, säger hon.
Sandra vill även lyfta fram den starka sammanhållningen och fina stämningen i psykiatrin i Nyköping. De multiprofessionella teamen är sammansvetsade och prestigelösa och som ny sjuksköterska är det lätt att snabbt komma in i jobbet.
– Jag kunde inte ha fått en bättre start, med en fantastisk mentor och en massa stöd från olika professioner på kliniken. Här finns inga hierarkier, utan alla hjälps åt. Jag kallar mina arbetskamrater för min psykosfamilj!

Region Sörmland – Psykiatrin i Nyköping

Den psykiatriska vården för vuxna inom Region Sörmland bedrivs av Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset och Psykiatriska kliniken Kullbergska sjukhuset/Nyköpings lasarett. Inom psykiatrin i Nyköping finns många spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor, oavsett om du är ny och oerfaren eller har arbetat länge. Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!
www.regionsormland.se

Region Sörmland logotype