Presentation
Geriatriskt centrum i Umeå

Utvecklas med oss på Geriatriskt centrum i Umeå

Publicerad 16 april 2021
Foto: Lena Lee
Frida Widing, sjuksköterska, Barbro Alatalo Johansson, avdelningschef och Elisabeth Rehn, sjuksköterska på Geriatriskt centrum i Umeå. Foto: Lena Lee
Frida Widing, sjuksköterska, Barbro Alatalo Johansson, avdelningschef och Elisabeth Rehn, sjuksköterska på Geriatriskt centrum i Umeå. Foto: Lena Lee

Vill du arbeta med ett helhetsperspektiv, med äldre patienter som har ett brett spektrum av sjukdomar? På Geriatriskt centrum i Umeå får du utvecklas som sjuksköterska i starka, tvärprofessionella team i en prestigelös och stöttande miljö.

När sjuksköterskan Elisabeth Rehn började på ortopedgeriatriska avdelningen på Geriatrisk centrum för ett år sedan, efter många år inom bland annat neuro-rehab och hemsjukvård, visste hon inte riktigt vad hon hade att vänta. Men hon kände direkt att hon hade hamnat rätt.
– Jag hade nog en lite felaktig uppfattning om geriatrisk omvårdnad och det tror jag är ganska vanligt. Nu vet jag att det är väldigt varierande och att man lär sig enormt mycket här, oavsett om man är erfaren eller ny sjuksköterska. Våra patienter är multisjuka och vi arbetar med hela människan på ett sätt som är ganska ovanligt i den högspecialiserade vården på ett universitetssjukhus, säger hon.

Jobba med oss på Geriatriskt centrum. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Avdelning 1 (sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Avdelning 4 (sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande avdelningschefer (sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tacksamt
Elisabeths kollega Frida Widing instämmer. Hon kom till psykogeriatriken på Geriatriskt centrum för tre år sedan efter tio år inom strokesjukvård.
– Jag var i positionen att jag hade många möjligheter att välja på, men jag sökte mig aktivt hit därför att jag ville jobba just med den här patientgruppen. Det är väldigt tacksamt. Våra patienter har levt långa liv och man får så mycket tillbaka, säger Frida, som planerar att framöver läsa till specialistsjuksköterska i geriatrisk omvårdnad.
Något som båda vill lyfta fram är de sammansvetsade, tvärprofessionella teamen. Det finns en stor mångfald av olika medarbetare och inga hierarkier. Här erbjuds dessutom universitetssjukhusets stora utbud av kompetensutveckling och internutbildning. Nya sjuksköterskor har ett introduktionsår för att landa mjukt i yrket.

Lätt att trivas
– Jag hör ofta av såväl studenter som nyutexaminerade och mer erfarna sjuksköterskor att det är en utvecklande arbetsplats, där det är lätt att trivas. Vi är lyhörda för medarbetarna och det finns exempelvis goda möjligheter att pröva på våra olika områden inom kliniken. Dessutom har vi ett väldigt välfungerande samarbete med andra kliniker, berättar avdelningschef Barbro Alatalo Johansson.
Nu söker Geriatriskt centrum i Umeå nya, engagerade sjuksköterskor som vara med och utveckla verksamheten. Det spelar ingen roll om du är nyutexaminerad eller har många år i yrket. Välkommen till vårt team!

Jobba med oss på Geriatriskt centrum. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Avdelning 1 (sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Avdelning 4 (sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande avdelningschefer (sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Geriatriskt centrum i Umeå – Region Västerbotten

Geriatriskt centrum i Umeå är en specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering. Geriatriskt centrum består av en allmängeriatriskt verksamhet, en psykogeriatrisk verksamhet och en ortopedgeriatrisk verksamhet. Här bedrivs både slutenvård och öppenvård.

Nyfiken? Läs mer på www.regionvasterbotten.se