Vård på distans

Fördelar för patienter och sjuksköterskor

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Helene Hult, distriktssköterska vid Region Östergötlands digitala vårdcentral.

Den digitala vården på distans har tagit rejäl fart under coronapandemin. En majoritet av sjuksköterskorna anser att vård på distans har varit till stor nytta för patienter och vårdpersonal under pandemin.

– Jag skulle gärna se att ännu fler sjuksköterskor uppmärksammar nyttan med distansvård under pandemin. Om fler sjuksköterskor själva fick möjlighet att möta patienter på distans skulle andelen förmodligen vara högre. Att så många ändå kan tänka sig att jobba med vård på distans är mycket positivt. Efterfrågan på distansbaserad vård ökar konstant och därmed behovet av fler sjuksköterskor som vill möta patienter via digitala plattformar, säger Helene Hult, vårdenhetschef och distriktssköterska på jourcentralen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon är också delaktig i utvecklingen av Region Östergötlands egen plattform för digital vård på distans.

Ökar tillgängligheten
De främsta fördelarna med digital vård på distans är, enligt Helene Hult, att smittorisken elimineras och att det är ett snabbt och smidigt sätt för patienter att få den vård de behöver. Tillgängligheten till sjukvården ökar också genom att patienten ofta kan välja att möta vårdgivare vid en tidpunkt de själva väljer.
– För sjukvården har det inneburit att sjuksköterskor med lättare förkylningssymtom kunnat omdirigeras från den fysiska till den digitala vården och därigenom kunnat fortsätta jobba under pandemin. Att kunna arbeta hemifrån gör det också lättare för många att få ihop livspusslet, säger hon.

”Jag tror definitivt på en framtid där distriktssköterskan får en mer framträdande och självgående roll inom digital vård på distans.”

Snabb teknikutveckling
Helene Hult anser att sjukvården generellt sett behöver bli bättre på att avgöra vilken vård som i första hand kan bedrivas på distans och vilka patientmöten som i stället bör ske fysiskt.
– Den snabba teknikutvecklingen innebär exempelvis att patienter själva kan mäta vissa vitalparametrar, såsom blodtryck. Det vidgar gränserna för vilken typ av vård som kan bedrivas på distans framöver, säger hon.

Har viktig roll
Som distriktssköterska är hon van vid att arbeta självständigt med patienter. Samtidigt är stora delar av den digitala vården på distans i dagsläget läkarstyrd.
– För att resurserna ska räcka till och för att kunna möta den ökade efterfrågan på distansvård framöver bör distriktssköterskor få en utökad förskrivningsrätt och större möjligheter att självständigt handlägga patienter, även på distans. Jag tror definitivt på en framtid där distriktssköterskan får en mer framträdande och självgående roll inom digital vård på distans, säger Helene Hult.

Har vård på distans varit till stor nytta för patienter och vårdpersonal under coronapandemin?


Inom öppenvården svarade 70% av sjuksköterskorna ja.

Kan du tänka dig att själv ha ett patientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?


Inom öppenvården svarade 90% av sjuksköterskorna ja.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.