Oro för smitta

Många oroliga för att smittas av corona

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett
Sofia Lindström, IVA-sjuksköterska och vice ordförande för Vårdförbundet i Uppsala län. Foto: Ulf Huett

22 procent av sjuksköterskorna har redan blivit smittade av det nya coronaviruset i sitt arbete medan 37 procent är oroliga för att bli det. Många är oroliga för de kort- och långvariga symtomen och konsekvenserna för den egna hälsan, arbetsförmågan och livskvaliteten.

– Den relativt utbredda oron för att smittas av viruset beror förmodligen på att många sjuksköterskor har egna erfarenheter av att vårda covidpatienter, vilket gör dem mer ödmjuka inför det faktum att viruset kan slå väldigt olika mot individer. Samtidigt är oron för att bli smittad bara en del av orosbilden. Många har också drabbats ekonomiskt efter att ha varit sjukskrivna mycket under pandemin, säger Sofia Lindström, IVA-sjuksköterska och vice ordförande för Vårdförbundet i Uppsala län.
Hon betonar att sjuksköterskor generellt är vana vid att vårda patienter med olika typer av virusinfektioner, men att rädslan för att smittas av just SARS-CoV-2 är större än vid många andra sjukdomar eftersom symtomen varierar så mycket från individ till individ.

”Det är viktigt att arbetsgivare vidtar åtgärder som minimerar smittrisken på hela arbetsplatsen.”

Oro för långvariga symtom
– De sjuksköterskor jag talat med är mest oroliga för de akuta symtomen de riskerar att drabbas av om de får covid-19, men självklart oroar sig många även för att drabbas av långvariga symtom som begränsar arbetsförmågan och inskränker livskvaliteten, såväl ekonomiskt som ur ett hälsoperspektiv, säger Sofia Lindström.
Hon har ännu inte mött så många sjuksköterskor med långtidssymtom efter att ha insjuknat i covid-19, men tror att vi efterhand dessvärre kommer att få se allt fler få det.

Åtgärder för att minimera smitta
– Det är viktigt att arbetsgivare vidtar åtgärder som minimerar smittrisken på hela arbetsplatsen. Många sjuksköterskor vittnar om att det är större risk att bli smittad i fikarummet än i arbetet med patienterna. Ytterligare en avgörande faktor är att arbetsgivare fångar upp de sjuksköterskor som är oroliga och stressade på ett så tidigt stadium som möjligt. För många handlar det om oro för att bli smittad i kombination med en pressad arbetssituation och en ständigt närvarande etisk stress som i förlängningen innebär en ökad risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Dessa sjuksköterskor behöver slussas vidare till företagshälsovården innan deras situation förvärras. Man bör inte heller underskatta samtliga sjuksköterskors rätt till en sammanhängande sommarsemester, säger Sofia Lindström.

Har du varit orolig eller är du orolig för att smittas av det nya coronaviruset i ditt arbete som sjuksköterska?


Inom slutenvården har 26% av sjuksköterskorna redan blivit smittade.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.