Akutsjukvård

Mångsidighet och variation inom akutsjukvården

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock

För sjuksköterskor som drivs av att möta och hantera oväntade händelser är akutsjukvården en spännande arbetsplats där man ständigt breddar sin medicinska kompetens. Det som gör akutsjukvården intressant är variationen och mötet med människor från hela samhället.

Katarina Meijers, verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Torkel Ekqvist / Fotogruppen Södersjukhuset

Samtidigt krävs en förmåga att behålla lugnet, även i de mest utsatta lägena och oväntade situationerna.
– Akutsjukvård är all sjukvård som inte är planerad. Det är ett brett fält som inkluderar hela kedjan från ambulansvård, akutmottagning, akutvårdsavdelning (AVA) med olika inriktningar, till intermediärvård och IVA, säger Katarina Meijers, verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset i Solna. Hon har tidigare arbetat i många år som specialistsjuksköterska i intensivvård och har sedan 2008 haft chefsroller inom intensivvård och akutsjukvård.

Från junior till senior
Nästan 6 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom akutsjukvården.
– Det är förstås jätteroligt att intresset är stort. Inom akutsjukvården kan man utvecklas från junior till senior sjuksköterska utan att behöva byta arbetsplats. Man kan specialisera sig genom att arbeta inom akutsjukvård, utvecklas på bredden på akutmottagningen eller ägna sig åt högspecialiserad kirurgisk eller medicinsk vård på AVA, intermediär- och IVA-avdelningar. Man kan göra klinisk karriär, välja ledarskapsspåret eller ägna sig åt forskning, i kombination med kliniskt arbete, säger Katarina Meijers.

”Inom akutsjukvården kan man utvecklas från junior till senior sjuksköterska utan att behöva byta arbetsplats.”

Flexibilitet och livserfarenhet
Behovet av både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor är stort inom akutsjukvården.
– För att klara av att arbeta långsiktigt inom akutsjukvård är det bra om man har erfarenheter från andra delar av sjukvården, exempelvis en vårdavdelning eller geriatrisk vård sen tidigare. Livserfarenhet är generellt sett en värdefull tillgång eftersom man i akutsjukvården möter många olika människor och hanterar situationer som återspeglar hela känslospannet från glädje till sorg, från liv till död. Den professionella rollen blir viktig i dessa möten och situationer. En bra förutsättning är också att man är flexibel. Även om det finns standardiserade arbetssätt och tydliga strukturer så innebär akutsjukvården i sig en oväntad eller plötslig händelse. Den interkollegiala miljön, stödet kollegor emellan, är viktig för att reflektera och ventilera, oavsett vad som händer under ett arbetspass, säger Katarina Meijers.

Puls och teamanda
– Kontinuerligt stöd efter att ha hanterat tuffa situationer i yrkesrollen är en avgörande faktor för att rekrytera och behålla sjuksköterskor i akutsjukvården. Det här är ett roligt och händelserikt arbetsområde, och många sjuksköterskor uppskattar den puls och teamanda som råder i akutsjukvårdens verksamheter, säger Katarina Meijers.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom akutsjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.