Vård i livets slutskede

Palliativ vård gör verklig skillnad

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Peter Holgersson
Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Att arbeta med palliativ vård är utvecklande och innebär att man växer i sin roll som sjuksköterska. Visst kan det vara tufft med all sorg, men desto större är privilegiet att få vara med och göra skillnad för människor i livets slutskede.

Att arbeta vid en specialiserad palliativ enhet innebär att få möjlighet att ta hand om hela människan med helhetsvård, som skapar trygghet, ger symtomlindring och livskvalitet.
– De flesta sjuksköterskor har mött patienter i livets slutskede i sitt arbete. När patienter i livets slutskede vårdas inneliggande på enheter där man i första hand har fokus på akuta patienter minskar ofta möjligheterna att prioritera den palliativa patienten och vården i livets slutskede, säger Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Specialiserad palliativ vård ställer höga kunskapskrav, därför är yrkeserfarenhet i kombination med vidareutbildning fördelaktigt. I dagsläget erbjuds sjuksköterskor specialistutbildning i palliativ vård. Att arbeta inom palliativ vård innebär att vara del av ett team och rotera mellan specialiserad sjukvård i hemmet och den palliativa slutenvårdsenheten.

”Vi tillämpar en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan.”

Helhetsvård som bejakar livet
– De viktigaste faktorerna för att bedriva en god palliativ vård är att skapa trygghet och erbjuda en aktiv helhetsvård som bejakar livet. Vi tillämpar de 6 s:en, en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan. Modellen söker svar på frågor kring självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Syftet är att fånga upp patientens behov och att hörsamma patients och närståendes tankar om den sista tiden i livet. Det svåraste med att arbeta med palliativ vård är att möta patienternas lidande när vi vet att vi inte alltid kan lindra fullt ut. Det mest givande är att verkligen ha möjlighet att göra skillnad, att vara en del av ett team och att få följa patientens sista tid i livet, säger Ermioni Coxidou.

Digitalt stöd under pandemin
För en del patienter i den specialiserade palliativa hemsjukvården har coronapandemin inneburit att delar av vården, exempelvis uppföljningar och samtalsstöd, har förmedlats på digital väg för att minska risken för smittspridning till en skör patientgrupp. För de inneliggande palliativa patienterna har det generella besöksförbudet på sjukhuset avsevärt minskat möjligheten att ha nära och kära omkring sig under vårdtiden. Undantag görs självklart för de patienter som befinner sig i livets slutskede.
– Även den palliativa vården har i och med coronapandemin mött nya utmaningar och behov av kunskaper. Den covidsjuka patienten i livets slutskede har självklart samma behov av ett gott palliativt omhändertagande, vilket snabbt ökat i omfattning. Den palliativa vården har under pandemin fått lära nytt och utvecklas kring en helt ny patientgrupp, säger Ermioni Coxidou.