Sjukvårdens situation

Akut brist på sjuksköterskor och omvårdnadskunskap

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Fredrik Hjerling
Oili Dahl är ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling

Oili Dahl är ny ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening och är redo att ta sig an en rad olika frågor.
– Det är viktigt att vi skapar en hållbar kompetensförsörjning och en bra situation för våra sjuksköterskor, för vi behöver varenda en, säger hon.

Oili Dahl ser fram emot att leda arbetet i Svensk Sjuksköterskeförening.
– Det är väldigt roligt och utmanande på många sätt att komma in på en strategisk nivå där man arbetar för professionen.
En väldigt angelägen fråga, och kanske den mest akuta, är enligt Oili Dahl sjuksköterskebristen och konsekvensen av utebliven omvårdnad. I OECD-rapporten Health at a glance jämförs antalet sjuksköterskor per 1 000 invånare i de 43 länder som ingår.
– Snittet är 9 sjuksköterskor per 1 000 invånare, Sverige har 11,1. Som jämförelse har våra nordiska grannar Norge 17,3 och Danmark 16,7. Vi behöver bli fler, säger Oili Dahl.

Fler ska vilja stanna
Som hon ser det är problemet inte att locka personer till yrket.
– Utbildningen har haft en ökning i antal sökande så det är inte brist på de som vill bli sjuksköterskor. Och i och med pandemin har många fått en inblick i vad det innebär att vara sjuksköterska, vilket skapar ett ännu större intresse. Men utbildningsplatserna och möjligheten att ta emot fler studenter i verksamheterna är inte i paritet med vad som behövs, säger Oili Dahl.
Utmaningen ligger i att få sjuksköterskor att stanna i sitt yrke och erbjudas kontinuerlig professionsutveckling.
– Nyutexaminerade sjuksköterskor är rätt så beredda på sitt nya yrke, men behöver ett bra mottagande i verksamheterna i form av välplanerad introduktion, kontinuitet i handledarskap och stöd, till exempel vid samvetsstress. Det första året i arbete är väldigt viktigt och vi behöver skapa förutsättningar för att fler ska vilja stanna, säger Oili Dahl.

”Det första året i arbete är väldigt viktigt och vi behöver skapa förutsättningar för att fler ska vilja stanna.”

Fortbildning eftersatt
Att sjuksköterskor funderar på att lämna yrket är ett problem, inte minst i och med pandemin.
– Undersökningar har visat att en del sjuksköterskor funderar på att lämna, med tanke på omvårdnad vi inte kunnat ge eller samvetsstress som man har svårt att förhålla sig till. Och vi som samhälle har inte råd att förlora en enda sjuksköterska.
Där kommer den andra stora frågan in, enligt Oili Dahl: hållbar kompetensförsörjning.
– I och med pandemin är fortbildning ett eftersatt område, vilket också bekräftas av undersökningsresultatet. Det är inte nationellt reglerat, vilket det bör vara. Här handlar det om både professionens och omvårdnadens utveckling och forskning, säger hon.

Omvårdnad som kärnämne
Oili Dahl är också kritisk till den kompetensväxling som hon ser ske, särskilt med tanke på den reform om nära vård som är aktuell, och som ska erbjuda högkvalitativ vård nära hemmet och förebygga inläggningar och ohälsa.
– För att fler ska få vård i sina hem är omvårdnadskunskap viktigt. Vi sjuksköterskor har ju omvårdnad som vårt kärnämne som bygger på vetenskap. Ibland tänker man att vem som helst inom vården kan göra vad som helst men så är det verkligen inte. Kompetensväxlingen måste upphöra.
Sjuksköterskor behöver också ta en större plats på ett strategiskt plan i vården.
– Vi behöver få mer inflytande i vårt arbete, i strukturer och processer som involverar teamet. WHO rekommenderar att sjuksköterskor bör i linje med andra hälsoyrken finnas i olika ledande befattningar på både regional och nationell nivå för att utveckla och skapa helhetslösningar, för patienternas skull. En beslutslinje som omfattar sjuksköterskors kunskap är ytterligare en fråga som föreningen driver.

Har din fortbildning fått stå tillbaka under coronapandemin?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.