Presentation
ANIVA i Örebro

Åter till ”nya normala” vid ANIVA i Örebro

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Kicki Nilsson
Nathalie Pettersson-Jansson och Ingrid Johansson, anestesisjuksköterskor vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Kicki Nilsson
Nathalie Pettersson-Jansson och Ingrid Johansson, anestesisjuksköterskor vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Kicki Nilsson

Pandemin har skapat en lång operationskö som innebär både förändrade arbetstider och nya uppskattade säkerhetsrutiner. Det menar anestesisjuksköterskorna Ingrid Johansson och Nathalie Pettersson-Jansson vid Universitetssjukhuset Örebro.

Likt andra anestesisjuksköterskor under pandemin har de båda gjort en heroisk insats när patienter svävat mellan liv och död på IVA. En avdelning som anestesisjuksköterskor normalt sett inte arbetar på.
– Att inte veta på morgonen om man ska vara på sin egen arbetsplats eller behöva hjälpa till på intensiven har varit det absolut svåraste med pandemin. Även om man känner till den medicintekniska utrustningen är det helt andra mediciner och arbetssätt, säger Nathalie Pettersson-Jansson.
Kollegan Ingrid håller med. Jobbet på IVA kan inte jämföras med anestesin och det är ingen slump att det är två helt olika specialistutbildningar.
– Samtidigt är det fullt förståeligt att sätta in anestesiutbildade om man ska välja bland sjuksköterskor som saknar IVA-utbildning, säger Ingrid Johansson.

Vi söker anestesisjuksköterska till ANIVA-kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Uppskattat konto på Instagram
I februari 2021 skapade de Instagramkontot Anestesin USÖ där man kan få en inblick i vad som händer på anestesin.
– Vi såg att andra sjukhus hade konton och tänkte att vi också borde ha det. Anestesin och operation är lite ”hemligt” och många vet inte vad vi gör här. Våra följare är både allmänhet och andra personalkategorier på sjukhuset, säger Ingrid Johansson.
Reaktionerna har varit mycket positiva och kontot följs av över tusen personer.
Nu, hösten 2021, klarar sig IVA utan hjälp från anestesin, men även om pandemin har lugnat sig är det inte som tidigare.
– Nu måste vi ta tag i alla som väntat på planerade operationer vilket innebär att våra arbetstider har förskjutits. Fler jobbar eftermiddag och kväll så att patienterna kan opereras ända till klockan 18, säger Nathalie.

Nya säkrare rutiner
Inför varje operation tar man nu mer reda på om patienten är vaccinerad och hur många doser den i så fall fått. Man säkerställer också att det inte finns någon pågående covid19-infektion.
– Vi har väldigt tydliga riktlinjer för hur vi ska hantera ovaccinerade patienter som måste opereras men också de med på­gående covid19-infektion, säger Ingrid.
– Vi var mer oskyddade innan. Nu är det ett större säkerhetstänk vilket bara är positivt, säger Nathalie.

Vi söker anestesisjuksköterska till ANIVA-kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Örebro Län – ANIVA på Universitetssjukhuset Örebro

Anestesisjuksköterskorna på Universitetssjukhuset Örebro medverkar framförallt vid operationer men är också med vid röntgenundersökningar och olika onkologiska behandlingar. De ingår även i traumateamet på akuten. Kliniken finns även representerad på lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.

regionorebrolan.se