Presentation
BUP

BUP Skåne främjar ungas psykiska hälsa

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Johan Bävman
Vesna Brljevic och Marie Öhlander, psykiatrisjuksköterskor på BUP Skåne. Foto: Johan Bävman
Vesna Brljevic och Marie Öhlander, psykiatrisjuksköterskor på BUP Skåne. Foto: Johan Bävman

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Skåne, bedriver såväl heldygnsvård som öppenvård. Här hittar sjuksköterskor omväxlande yrkesroller som ständigt utvecklar den egna förmågan och kompetensen.
– Arbetet på BUP:s heldygnsvård är väldigt meningsfullt då även korta vårdinsatser kan göra stor skillnad för patienter och deras familjer.

– Vi möter en stor bredd av patienter där varje individ är i behov av olika lösningar. Vår ambition är att ge våra patienter verktyg för att hantera sina svårigheter, säger Vesna Brljevic, som är sjuksköterska och har arbetat på BUP Skåne i arton år. Efter ett par år inom vuxenpsykiatrin återvände hon till BUP Skåne och är numera tf chef på BUP Akuten.
– Här har sjuksköterskor stora möjligheter att själva styra sin egen yrkesutveckling med goda möjligheter att gå fördjupande utbildningar inom olika områden. BUP är en generös arbetsgivare som erbjuder många olika typer av fördjupningsutbildningar. Jag har exempelvis gått en vidareutbildning i familje­terapi och en utbildning i att hålla i föräldrautbildningar som jag har stor nytta av, säger Marie Öhlander, som arbetat på BUP Skåne i sexton år.

Nu söker vi sjuksköterskor till barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning i Malmö. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker också sjuksköterskor till barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning i Malmö. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag: 21 nov)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Bra grund för psykisk hälsa
På heldygnsvården ägnar sig Marie och Vesna bland annat åt triagering på akutmottagningen, akuta patientsamtal, riskbedömningar för enskilda patienter samt omvårdnadsarbete och arbetsledning på akutvårdsavdelningen.
– Vi tillämpar ett systemiskt arbetssätt där vi betraktar hela människan utifrån sitt sammanhang. Vi stöttar föräldrar i deras roll. Vi har ett viktigt arbete där vi bidrar till att lägga en bra grund för våra patienters fortsatta psykiska hälsa, säger Marie Öhlander.
– Vi möter mycket uppskattning från de ungdomar och familjer vi möter. I vår yrkesroll kan vi göra verklig skillnad för en ungdoms mående efter ett par dygns inläggning eller ett triageringssamtal som reder ut en besvärlig situation. Det känns meningsfullt att i viss mån arbeta preventivt; efter en kontakt med oss kan patienten ofta klara sig bra med stöd från öppenvården, säger Vesna Brljevic.

Region Skåne – Barn- och ungdomspsykiatrin

BUP i Region Skåne är en verksamhet som består av 6 områden. Fyra områden är geografiska. Ett område är för Första linjen och En väg in. Det sjätte området, heldygnsvård och specialteam, består av akutavdelning och vårdavdelning. En väg in, där sjuksköterskor arbetar med triagering via telefon, är patientens första kontakt med BUP i Skåne. En väg in ger vägledning och råd samt bokar vid behov tid till Första linjen- mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

vard.skane.se/psykiatri-skane/