Presentation
Akademiska barnsjukhuset

En arbetsplats att växa på – för både novis och expert

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Angelica Klang
Ronja Olander, sjuksköterska, Mirjam Scholing, barnsjuksköterska och forskare, Alexandra Eliasson, barnsjuksköterska och gruppchef och Victoria Karlsson, specialistsjuksköterska och forskare. Victoria Karlsson ingår även i transportteamet för luftburen intensivvård för nyfödda. Foto: Angelica Klang
Ronja Olander, sjuksköterska, Mirjam Scholing, barnsjuksköterska och forskare, Alexandra Eliasson, barnsjuksköterska och gruppchef och Victoria Karlsson, specialistsjuksköterska och forskare. Victoria Karlsson ingår även i transportteamet för luftburen intensivvård för nyfödda. Foto: Angelica Klang

Chef, forskare eller nyutexaminerad sjuksköterska. På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finns utvecklingsmöjligheter för alla. Men oavsett var på karriärstegen man befinner sig är målet detsamma – att erbjuda bästa tänkbara vård till barnen och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset ligger som ett sjukhus i sjukhuset, mitt i centrala Uppsala. Här finns all expertis som ett sjukt barn kan behöva, samlad under samma tak.
På avdelning 95 B vårdas barn med många olika sjukdomar, inom kirurgi, neurologi, neurokirurgi och ortopedi. Här jobbar Ronja Olander sedan fem månader tillbaka. Hon är nyutexaminerad sjuksköterska och i hennes dagliga arbetsuppgifter ingår bland annat medicinhantering, post- och preoperativ omvårdnad, journalföring och ronder.
– Det är så härligt att jobba med barn. Alla är olika så ingen dag är den andra lik, säger hon.

Jobba med oss på barnsjukhuset. Klicka här för mer information och se våra lediga tjänster

Öppet klimat skapar trygghet
För nyanställda sjuksköterskor finns ett utarbetat introduktionsprogram där man går bredvid en erfaren sjuksköterska under cirka sex veckor. Varje arbetspass är också bemannat med minst en erfaren sjuksköterska som ska fungera som ett extra stöd när det behövs.
– Det bästa tycker jag är gemenskapen och det öppna klimatet. Jag har aldrig tvekat att fråga om jag varit osäker. Det är jätteviktigt, för det är tufft att vara ny ibland, säger Ronja Olander som redan har siktet inställt på en specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård.

Forskning uppmuntras
Traditionen av forskning är lång på sjukhuset och tätt knuten till det vardagliga arbetet. Det kan handla om att patienterna är inkluderade i olika studier, att man delar med sig av de senaste rönen på arbetsplatsträffar eller firar med tårta när någon nått ett mål i sin forskning.
– Om det inte varit så hade jag nog aldrig tänkt på att forskning är ett alternativ för oss sjuksköterskor, säger Victoria Karlsson, specialistsjuksköterska och forskare.
Hon är anställd på avdelning 95F, som är en intensivvårdsavdelning för nyfödda, och har jobbat mer än 20 år på Akademiska barnsjukhuset. Genom åren har hon skaffat sig specialistkompetens inom både neonatologi och anestesi. Tack vare möjligheten till en kombinationstjänst inom operations- och intensivvård har hon kunnat upprätthålla kompetens inom båda områdena.
– Det har varit avgörande för min forskning som handlar om att förbättra anestesin till nyfödda, och tar avstamp i båda specialiteterna, säger Victoria Karlsson.
Kopplingen mellan forskning och klinik är viktig för henne. Det ger möjlighet att fånga upp förbättringsområden att undersöka inom ramen för forskningen, och sedan föra tillbaka den kunskapen till verksamheten.
– Då ser man verkligen nyttan med sin forskning på nära håll, säger hon.

Specialistkompetens premieras
Mirjam Scholing är också forskare, men med sitt specialistområde inom gastroenterologi och nutrition. Hon är utbildad och disputerad i Nederländerna och en viktig anledning till att det blev just Akademiska barnsjukhuset var deras satsning på forskning.
– Jag har fått ett otroligt stöd från både kollegor och chefer för min forskning, och det har gjort det väldigt lätt att forska här, säger hon.
Mirjam Scholing arbetar även som konsult till hela barnsjukhuset i frågor som rör nutrition. Det kan till exempel handla om att informera familjer vars barn har fått en gastrostomi, eller undervisa personal i olika hjälpmedel för nutrition. Men majoriteten av sin arbetstid tillbringar hon på mag- och tarmmottagningen, där hon också har sin tjänst.
– Det är stimulerande med olika arbetsuppgifter. Men det roligaste i mitt jobb är ändå att möta patienter och arbeta tillsammans med andra för att de ska må bättre, säger hon.

Utbildningsprogram för nya chefer
Just arbetet i team, med den trygghet det för med sig, var en viktig anledning till att Alexandra Eliasson, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, tackade ja till jobbet som gruppchef på en avdelning för akut pediatrik. När hon började sin tjänst för tre år sedan hade hon ingen tidigare erfarenhet av chefsuppdrag.
– Jag har fått möjlighet att bolla många frågor inom chefsgruppen. Eftersom vi delar kontor är det enkelt att stötta och hjälpa varandra, säger hon.
En viktig grund i arbetet som chef har även det operativa chefsprogrammet varit, som erbjuds alla chefer under deras första år. Stoltast är Alexandra Eliasson över satsningen hennes avdelning gjort på fortbildning, med bland annat femton minuters fortbildning varje morgon för all personal.
– Jag tror på att bygga upp en bra struktur för både utbildning, ledarskap och ett gott lagarbete. Det tycker jag vi har kommit långt med, säger hon.

Jobba med oss på barnsjukhuset. Klicka här för mer information och se våra lediga tjänster

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Är en del av Akademiska sjukhuset som är ett av Sveriges största sjukhus, med närmare 8000 anställda och över 900 vårdplatser. Barnsjukhuset är uppdelat i sju olika sektioner med akut barnsjukvård, barnkirurgi, barnneurologi, barns vård och hälsa, blod- och tumörsjukdomar, special­iserad pediatrik och neonatologi. Här erbjuds högspecialiserad vård inom flera områden och rikstäckande sjukvård för utvalda diagnoser. I barnsjukhusets uppdrag ingår även att bemanna ett transportteam för luftburen intensivvård, med uppdrag över hela landet.

Kontakt:
jacoba.wennergren@akademiska.se
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
www.akademiska.se