Presentation
Psykiatrin i Linköping

Fokus på patienternas egna styrkor och förmågor

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Lasse Hejdenberg
Elin Karlsson och Johannes Antus, specialist­sjuksköterskor i psykiatri på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Elin Karlsson och Johannes Antus, specialist­sjuksköterskor i psykiatri på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Det är spännande och meningsfullt att arbeta inom psykiatrin, menar Elin Karlsson och Johannes Antus. De arbetar som specialistsjuksköterskor vid Psykiatriska kliniken i Linköping och upplever att bilden av psykiatrin många gånger blir skev och missvisande.

Psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har både öppenvård och sluten dygnetrunt-vård. Verksamheten riktar sig till vuxna i behov av psykiatrisk- och beroendevård.
Elin Karlsson arbetar inom slutenvården, främst med patienter med beroendesjukdomar som exempelvis alkoholism, drogmissbruk, läkemedelsberoende och spelberoende.
– Jag känner att jag får utvecklas, inte bara i min yrkesroll utan också som människa. Jag träffar många resurssvaga människor som lever utsatta liv och är på samhällets skuggsida. Här kan de få stöd och hjälp att förhoppningsvis känna sig lite mer stärkta och hitta nya vägar i livet.
Elin blev legitimerad sjuksköterska 2017. Under sin utbildning gjorde hon praktik inom rättspsykiatrin och trivdes väldigt bra. Direkt efter legitimation sökte hon sig till ett traineeprogram på psykiatriska kliniken i Linköping.
– Jag fick börja på en beroendeavdelning. Men redan efter sex månader när jag skulle byta placering, valde jag att vara kvar. Jag fastnade för uppdraget och de människor jag möter här.

Vi söker sjuksköterskor till psykiatriska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Fokus på återhämtning
Efter drygt två år som sjuksköterska påbörjade hon en fortbildning till specialistsjuksköterska. Utbildningen betalades av arbetsgivaren och hon kunde varva studier och arbete på kliniken med bibehållen lön. Efter avslutad utbildning får alla vidareutbildade sjuksköterskor 4000 kr i lönepåslag.
– Jag är glad att jag fick den möjligheten. Utbildningen var över mina förväntningar och har varit viktig i min kunskaps- och kompetensutveckling.
På 20 procent arbetar Elin med verksamhetsutveckling, och driver tillsammans med andra vidareutbildade sjuksköterskor på kliniken ett utvecklingsprojekt. Projektet handlar om återhämtningsinriktad vård; syftet är att identifiera arbetsmetoder och förhållningssätt som fokuserar på och lyfter patientens styrkor och förmågor.
– Kliniken har köpt in extern handledning i Återhämtningsinriktad vård av en disputerad specialistsjuksköterska från Luleå tekniska universitet. Det är väldigt spännande och inspirerande.
Elins kollega Johannes Antus, som arbetar på klinikens öppenvårdsmottagning med psykospatienter, tycker att satsningen på återhämtningsinriktad vård är ett lyft för kliniken.
– Inte minst när det gäller den psykiatriska omvårdnaden. Omvårdnadsteamet har fått en mycket större och tydligare roll och det berikar hela kliniken. Det visar även att man, oavsett position på kliniken, kan vara med och påverka på ett mer omfattande och klinikövergripande vis, säger Johannes.

Vägledning och nära möten
Johannes Antus blev legitimerad sjuksköterska 2012 och färdig specialistsjuksköterska i psykiatri 2016. I samma veva blev han erbjuden en tjänst vid psykiatriska klinikens psykosmottagning. En stor andel av de patienter han möter lider av olika psykossjukdomar, som schizofreni, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos och schizoaffektivt syndrom.
– Vi möter många som är nyinsjuknade i psykos och det innebär i regel en stor livskris. Livet förändras på så många plan, inte bara för patienten utan även för anhöriga. Här har vi en viktig roll att stödja och vägleda i möten med patienter och anhöriga.
Johannes Antus deltar i ett utvecklingsprojekt som handlar om att arbeta fram rutiner för uppföljning av anhöriga efter suicid, samt att identifiera behoven av efterföljande stöd.
– Vi har startat ett klinikövergripande team som arbetar likvärdigt och tar kontakt med anhöriga för att kartlägga behoven av stöd och hjälp och hur vi på bästa sätt kan guida dem vidare.
Både Elin och Johannes uppskattar klinikens satsningar på att förbättra och utveckla vården, samt de möjligheter som ges till karriär- och kompetensutveckling.
Självständigheten och de mänskliga mötena gör arbetet både meningsfullt och utvecklande, menar de.
– Psykiatrin målas ofta ut som skrämmande och är förknippat med många fördomar och stigman runt patienterna. Den bilden stämmer inte med det vi upplever på kliniken. Det är verkligen både roligt, utvecklande och meningsfullt att arbeta inom psykiatri, säger Johannes Antus.

Vi söker sjuksköterskor till psykiatriska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Psykiatriska kliniken vid UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING

Psykiatriska klinikens verksamhet, med både öppenvård och dygnetrunt-vård, riktar sig till vuxna med behov av psykiatrisk- och beroendevård inom centrala Östergötland.
Inom kliniken arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist samt administrativ personal.

www.regionostergotland.se