Presentation
RPC i Trelleborg

Gott omvårdnadsarbete på RPC i Trelleborg!

Publicerad 27 oktober 2021
Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef och Jenny Nilsson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef och Jenny Nilsson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach

På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg jobbar du med helhetsperspektiv och får följa patienterna genom hela vårdprocessen.

– Arbetet här skiljer sig mot de flesta vårdavdelningar, oavsett om det är inom somatiken eller psykiatrin. Vi har möjlighet att lära känna våra patienter eftersom vårdtiderna här är längre. På så sätt kan vi bedriva ett bra omvårdnadsarbete, vilket är givande, säger psykiatrisjuksköterskan Anette Niklasson, enhetschef på avdelning 1 på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Anette har lång erfarenhet av chefspositioner inom psykiatrin och tvekade inte att ta steget till rättspsykiatrin 2014, ett par år innan RPC i Trelleborg slog upp portarna.
– Jag visste att ett helt nytt centrum skulle öppna och ville vara med från början. Här har vi verkligen goda förutsättningar, i anpassade ljusa lokaler, en god bemanning, ett intressant arbete och en säker arbetsmiljö. Vi erbjuder sjuksköterskorna rätt förutsättningar och tid för att kunna skapa en god allians med patienten.

Nu söker vi sjuksköterska till RPC avdelning 1 i Trelleborg. Klicka här för mer information och ansök

Tid för omvårdnad
Hennes kollega Jenny Nilsson instämmer. Jenny arbetade länge som sjuksköterska inom somatiken, men sadlade om och blev färdig specialistsjuksköterska i psykiatri 2018, samma år som hon kom till RPC i Trelleborg.
– Jag ville arbeta med patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Dessa patienter har ofta har ett stort omvårdnadsbehov och här finns tid för detta. Patienterna behöver mycket stöttning och vi har möjlighet att följa dem genom hela behandlings- och habiliteringsprocessen. Att jag började arbeta på RPC har jag aldrig ångrat.

Kompetensutveckling
Det finns ett stort utbud av kompetensutveckling och ett starkt stöd för nyutexaminerade sjuksköterskor. För den som är intresserad finns även möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska i psykiatri efter ett tag. Sjuksköterskan jobbar i tvärprofessionella team i en lugn och trygg miljö, präglad av tydliga rutiner och högt säkerhetstänkande. Organisationen ger dig goda möjligheter att vara med och utveckla vården.
– Det viktigaste är att du ser människan bakom brottet, och vill bedriva god omvårdnad till varje enskild patient, menar Anette och Jenny. Har du den egenskapen och vill göra skillnad på riktigt, då kommer du att trivas här hos oss!

Nu söker vi sjuksköterska till RPC avdelning 1 i Trelleborg. Klicka här för mer information och ansök

Region Skåne – Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg bedriver specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Här finns många spännande utvecklings- och karriärmöjligheter för sjuksköterskor, oavsett om du är grundutbildad eller specialistsjuksköterska. Exempelvis kan du engagera dig som kvalitetssjuksköterska, etiksamordnare, studentansvarig eller inom forskning.

Nyfiken? Läs mer på www.skane.se