Presentation
Operationskonsulterna

Helhetsansvar med egna operationsteam

Publicerad 27 oktober 2021

Idag har alla regioner har långa operationsköer p.g.a. inställd vård under pandemin. Hur man planerar arbeta ikapp vårdskulden varierar i landet. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam och drift av hela operationsenheter som en del av lösningen, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl medarbetare som patienter och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postop­sjuksköterska och narkosläkare. Vi ansvarar för såväl operationsplanering som operation och eftervård. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation, anestesi och IVA och har lång och gedigen erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nytt koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för en operationssal på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har nyligen fått i uppdrag att bedriva ett stort operationsprojekt i Västmanland men har ändå kapacitet att åta sig fler liknande uppdrag. Operationskonsulternas modell för helhetsansvar och drift av operationsenheter kan bedrivas i många regioner där det redan finns operationssalar som ej används på sjukhusen.
En viktig fördel med vår modell är att sjukhusens egna operatörer får operera patienterna inom sitt ordinarie sjukhus. Det medför en högre patientsäkerhet då hela sjukhusets ordinarie verksamhet med olika specialister finns tillgänglig i omedelbar närhet i händelse av komplikationer under operation. Det finns även en viktig aspekt i att operatörerna får upprätthålla sin kompetens och färdighet istället för att överlämna ingreppen till kollegor inom den privata vården. Idag är vården konstant underbemannad och i behov av nya kollegor, så därför är det ytterligare en fördel att Operationskonsulterna i sin modell även tar ett ansvar för vidareutbildning och handledning av såväl studenter som nya kollegor för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, läkarstudenter, ST-läkare och nyutbildade specialister säger Joacim.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård, och har komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se