Psykiatrin

Sjuksköterskor i psykiatrin arbetar holistiskt

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Håkan Risberg
Karin Haster, sjuksköterska och områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län. Foto: Håkan Risberg

Psykiatri är ett mångsid­igt arbetsfält för sjuksköterskor. Här finns stora möjligheter att inrikta sig på det område som lockar mest, oavsett om det är slutenvård, öppenvård, forskning eller en kombination av somatisk och psykiatrisk vård. Psykiatrin befinner sig dessutom i ett paradigmskifte som öppnar upp många nya möjligheter för sjuksköterskor framöver.

Som sjuksköterska i psykiatrin har man många valmöjligheter eftersom den psykiatriska vården är bred, med en mängd områden: öppen- och slutenvård, rättspsykiatri, primärvård, kommunal vård och omsorg samt akutvård med psykiatrisk inriktning.
– Psykiatrin behöver såväl grundutbildade sjuksköterskor som psykiatrisjuksköterskor. Grundutbildade som vill fördjupa sig i vår specialitet erbjuds ofta möjligheten att kombinera jobb och specialistutbildning, säger Karin Haster, själv sjuksköterska, och områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län.
Beroende på intresse kan sjuksköterskor i psykiatrin arbeta inom allt från missbruksvård till psykosvård. Som specialist kan man även bli klinisk kvalitetssköterska, satsa på en chefskarriär eller en mer forskningsinriktad tjänst.

”Psykiatrin behöver såväl grundutbildade sjuksköterskor som psykiatrisjuksköterskor.”

Somatisk och psykiatrisk vård
– Psykiatrin befinner sig för närvarande i en spännande förändringsfas som drivs av introduktionen av nära vård. Begreppet psykisk ohälsa har nyanserats och hamnat mer i fokus på senare år, och det holistiska synsättet där kropp och själ hör ihop som ofta tillämpas i psykiatrin känns mer aktuellt än någonsin. Det är absolut inte nödvändigt att släppa den somatiska vården helt så snart man börjar arbeta i psykiatrin. Eftersom många patienter har en samsjuklighet med både somatiska och psykologiska vårdbehov kan sjuksköterskor i psykiatrin kombinera dessa områden, säger Karin Haster.
En faktor som kan göra psykiatrin mer attraktiv för sjuksköterskor är, enligt Karin Haster, att fler arbetsgivare erbjuder kombinationstjänster som ger sköterskor möjligheter att askultera inom både psykiatrin och somatiska verksamheter.

Positiva förändringsarbete
Den främsta drivkraften till hennes egen karriär i psykiatrin är att minska samhällets stigmatisering av psykisk sjukdom, etablera samarbete mellan olika aktörer och att vara med och stödja och hjälpa individer med psykisk ohälsa till en tillvaro med så hög livskvalitet som möjligt.
– Sjuksköterskor i psykiatrin använder den egna kompetensen och erfarenhetsbanken som sitt viktigaste arbetsverktyg. Psykiatrin genomför för närvarande många förändringar som pekar i rätt riktning, och sjuksköterskor fyller en nyckelroll i det förändringsarbetet. Sjuksköterskor som vill vara med och utveckla omvårdnadsarbetet kring patienter med psykiatriska diagnoser har goda möjligheter att vara med och påverka under de kommande åren. Det är också spännande att vara verksam inom ett område där det löpande presenteras mycket nya forskningsresultat, säger Karin Haster.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
Vilka områden inom psykiatri skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.