Presentation
Rättspsykiatri Vård Stockholm

Tid för både patienter och kompetensutveckling

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Johan Marklund
Trots att Kamal Hassan, Mikaela Benton Bowenius, Vera Warda och Mikaela Holm arbetar med personer som har begått allvarliga brott känner de sig trygga på sina arbetsplatser. Att få ge patienterna av sin tid och göra skillnad både motiverar och stärker dem. Foto: Johan Marklund
Trots att Kamal Hassan, Mikaela Benton Bowenius, Vera Warda och Mikaela Holm arbetar med personer som har begått allvarliga brott känner de sig trygga på sina arbetsplatser. Att få ge patienterna av sin tid och göra skillnad både motiverar och stärker dem. Foto: Johan Marklund

Goda utvecklingsmöjligheter, tid för patienterna och stimulerande arbetsuppgifter. Det är några av de faktorer som gör att sjuksköterskorna Kamal, Mikaela, Vera och Mikaela har sökt sig till rättspsykiatrin i region Stockholm.

– Här på rättspsykiatrin har vi något som inte finns någon annanstans inom vården. Vi har tid, säger Kamal Hassan som har arbetat inom rättspsykiatrin sedan han tog studenten.
De första 5,5 åren arbetade han som mentalskötare men han visste hela tiden att han skulle utbilda sig till antingen sjuksköterska eller läkare. Efter att ha sett arbetet inom rättspsykiatrin på nära håll blev beslutet enkelt.
– Som sjuksköterska är du spindeln i nätet; vi är involverade i större delen av det arbete som utförs här. Det är vi som har helhetsbilden och som fördelar arbetet till mentalskötarna. Vi samarbetar i ett tvärprofessionellt team bestående av kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, mentalskötare och överläkare, säger Kamal Hassan som idag arbetar som sjuksköterska på avdelning 35, en sluten vårdavdelning på sektion Nord.
Kamal Hassan arbetar nära sina patienter. I rollen som sjuksköterska monitorerar han effekten av medicinering och kartlägger allt från omvårdnadsbehov till patienternas ekonomi och sociala liv. Vid behov kontaktas även externa aktörer såsom biståndshandläggare och personal på sysselsättningar och boenden.
Sedan han började arbeta inom rättspsykiatrin inom region Stockholm har han gått flera olika interna utbildningar. Just nu utbildar han sig till specialistsjuksköterska, en utbildning som delvis bekostas av arbetsgivaren.

Vi söker sjuksköterskor. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ekonomiskt stöd under utbildning
Även Mikaela Benton Bowenius, som blev klar med sin sjuksköterskeutbildning i januari i år, får ekonomiskt stöd för att läsa till specialistsjuksköterska.
– Jag fick även studielön under termin sex på min sjuksköterskeutbildning, säger hon och berättar att hon fick upp ögonen för rättspsykiatrin och avdelning H2, som är en rättspsykiatrisk akutvårdsavdelning, under sin praktik.
Det var personalgruppens och chefernas mottagande men även tiden hon fick med patienterna som gjorde att hon ville arbeta på avdelningen.
– Jag trivdes direkt. Det jag gillar mest med arbetet är möjligheten att följa patienterna från den akuta fasen tills det att patienterna stabiliserats så de kan flytta vidare till en vårdavdelning. Patienternas förbättringar visar att vården gör skillnad och människan bakom brottet kommer fram, säger hon.

Hittade hem tack vare praktik
Sjuksköterskorna Mikaela Holm och Vera Warda arbetar på vårdavdelning H5/H6 på sektion Syd. Även de upptäckte rättspsykiatrin under sin utbildning. När de fick reda på att de skulle göra sin praktik inom rättspsykiatrin kändes det både spännande och nervöst.
– Det gick en del rykten om rättspsykiatrin och jag kände mig lite orolig. Allt var nästan lite mystiskt. När jag sökte efter information om rättspsykiatrisk omvårdnad hittade jag väldigt lite, säger Vera Warda.
Idag är hon väldigt glad att hon fick chans att upptäcka rättspsykiatrin och alla möjligheter som finns där.
– Som sjuksköterska kan du göra stor skillnad för patienterna. Vi lägger upp individuella vårdplaner och har ett nära samarbete med andra professioner. Dessutom har vi ett fint arbetsklimat här där alla är delaktiga, säger hon och tillägger att de även har bra arbetstider.
Mikaela Holm, som blev klar sjuksköterska i januari i år, håller med. Osäkerheten som hon kände inledningsvis har gett vika och hon stortrivs på sitt arbete. Även hon är tacksam för praktiken som gjorde att hon hittade rätt.
– Att få följa patienterna och göra skillnad för dem är det bästa med arbetet, säger hon och berättar att arbetet inom rättspsykiatrin har fått henne att bli ödmjukare som person.

Vidareutbildning uppmuntras
Att vidareutbildning och kompetensutveckling är något som uppmuntras är ytterligare faktorer som Mikaela Holm och Vera Warda uppskattar med sin arbetsplats. Båda två fick studielön under sista året av sin sjuksköterskeutbildning. Motkravet var att de skulle börja arbeta inom rättspsykiatrin och stanna på sin avdelning under minst två år. Det är ett åtagande som de båda uppfyller med glädje.
– Vi trivs bra inom psykiatrin och kommer med stor sannolikhet att stanna kvar här, säger Vera Warda.

Vi söker sjuksköterskor. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Stockholm – Rättspsykiatri

Den rättspsykiatriska vården i Region Stockholm är fördelad på två sektioner i norra och södra länsdelarna. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa och minimera risken för återfall i allvarliga brott, så att patienten kan återgå till ett fungerande liv i samhället. Tillsammans med patienten planerar vi behandling, samordning och uppföljning av den vård som är nödvändig. Som sjuksköterska har du en ledande och central roll i patienternas rehabilitering. För oss är rätt kompetens viktig varför vi gärna ser att man kompetensutvecklar sig till förmån för våra patienter.

www.rattspsykiatristockholm.se