Presentation
Norrlands universitetssjukhus

Utvecklas och trivs med oss på psykiatrin i Umeå!

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Lena Lee
Erik Molin, specialistsjuksköterska i psykiatri, Liv Norgren, sjuksköterska och Jesper Mikkelsen, sjuksköterska inom Psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Lena Lee

Psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus erbjuder en bredd och variation som är svår att matcha. Snart flyttar vi in i nya, ändamålsenliga lokaler där all verksamhet är samlad, och vi söker nu nya engagerade sjuksköterskor som vill vara med och utveckla verksamheten.

Jesper Mikkelsen visste redan under studietiden att han ville arbeta inom psykiatrin eftersom han är intresserad av de psykosociala aspekterna av specialiteten och vill arbeta med ett helhetsperspektiv. När han blev färdig sjuksköterska i februari i år började han direkt på psykiatriavdelning 1 på Norrlands universitetssjukhus. Det är en allmänpsykiatrisk avdelning, med ett brett spektrum av patienter.
– Vi har både unga, nyinsjuknade och patienter som vårdats länge. Det är otroligt intressant och lärorikt och jag har utvecklats mycket sedan jag kom hit. Mötena med patienterna och det genuina samtalet som man för med dem är vad som gör jobbet så speciellt. Det är också kul att arbeta brett, med olika samhällsinstanser utanför vården. Jag har definitivt hamnat helt rätt, säger han.

Viktiga samtal
Även kollegan Liv Norgren var tidigt på det klara med att hon ville jobba med psykiatrisk vård. Liv blev färdig sjuksköterska för snart tre år sedan och hon sökte sig snart till rättspsykiatrin i Umeå där hon hade praktiserat under utbildningen. Nu läser hon till specialistsjuksköterska i psykiatri på halvfart och arbetar kliniskt resten av tiden.
– Arbetet är omväxlande och man får som sjuksköterska verkligen arbeta med helhetsperspektivet. Jag har alltid intresserat mig för hur människor tänker och fungerar. Vi möter patienter under de kanske svåraste perioderna i deras liv och får samtala med dem om allt från vardagsfrågor till de allra största och svåraste frågorna. Det gör att vi medarbetare också utvecklas mycket som personer, säger Liv och tillägger:
– Det finns många fördomar om psykiatri och inte minst rättspsykiatri men det är en trygg arbetsplats med tydliga säkerhetsrutiner, stark sammanhållning och fantastiska kollegor.

Högt tempo på akuten
På en psykiatrisk vårdavdelning kan vårdtiderna vara relativt långa, och inom rättspsykiatrin spänner de ofta över flera år. Det ger möjlighet att verkligen lära känna patienterna. På psykiatriakuten, däremot, är det snabba flöden, med akuta insatser och hög patientomsättning. Erik Molin, specialistsjuksköterska i psykiatri, med 30 års erfarenhet av psykiatrisk vård, arbetar sedan elva år tillbaka på psykakuten i Umeå.
– Här hos oss på akuten är det högt tempo, punktinsatser och aldrig några utdragna processer. Det är väldigt mycket ”här och nu”. Alla sorters patienter kommer till oss och det är enormt varierande, säger han och fortsätter:
– Det är mycket det som gör psykiatri så intressant – man kan jobba på så många olika sätt beroende på vilka drivkrafter och intressen man har. Umeå har historiskt en lång tradition av psykiatrisk vård och här finns stora möjligheter för sjuksköterskor att utvecklas både brett och djupt. Det är en specialitet man aldrig tröttnar på.

Utvecklingsmöjligheter
Förutom den stora bredden inom psykiatri erbjuder Norrlands universitetssjukhus också goda möjligheter till kompetensutveckling. Man kan exempelvis, som Liv, läsa till specialistsjuksköterska i psykiatri. Det finns många karriärvägar, såväl kliniskt som inom ledarskap eller forskning.
– Vidareutbildning är något som verkligen uppmuntras och man underlättar för medarbetarna att utvecklas på olika sätt. Eftersom detta är ett stort universitetssjukhus finns ett stort utbud, säger Liv, som överväger att doktorera så småningom.
Nästa år flyttar psykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus in i en helt ny byggnad. Det blir som ett sjukhus i sjukhuset, med lokaler som är specialanpassade för psykiatri, med akutsjukvård, slutenvård, öppenvård och rättspsykiatrisk vård alla samlade under ett tak. Det kommer att underlätta det viktiga samarbetet med exempelvis polis, socialtjänst och primärvård och ytterligare stärka sammanhållningen.
Liv, Jesper och Erik vill framför allt betona just sammanhållningen:
– Vi har enormt bra team, utan hierarkier och där vi verkligen stöttar varandra. Det är mycket humor, bra stämning och väldigt lätt att trivas!

Region Västerbotten – Psykiatrin i Umeå

Psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus erbjuder många spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Här kan du jobba med ett brett spektrum av psykiatrisk vård och pröva dina vingar inom en rad olika roller. Det finns ett brett utbud av kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi arbetar i prestigelösa, multiprofessionella team, med stark sammanhållning och hög kompetens.

Nyfiken? Läs mer på www.regionvasterbotten.se