Presentation
Södersjukhuset AnIVA

Variation och innovation på SÖS

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Holmström, intensivvårdssjuksköterska, Anniqa Holmgren, anestesisjuksköterska, Johan Åberg, intensivvårdssjuksköterska och Lovisa Aronowitsch anestesisjuksköterska på Södersjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Holmström, intensivvårdssjuksköterska, Anniqa Holmgren, anestesisjuksköterska, Johan Åberg, intensivvårdssjuksköterska och Lovisa Aronowitsch anestesisjuksköterska på Södersjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen

På IVA och anestesin på Södersjukhuset jobbar man hela tiden med förbättringsarbete och med att hitta nya lösningar. Det öppnar upp för spännande karriärvägar för sjuksköterskor.
– Det här är den bästa arbetsplatsen jag haft i min tioåriga karriär, säger Jenny Holmström på IVA.

Efter att ha arbetat på olika specialistavdelningar hittade Jenny Holmström till IVA på Södersjukhuset. Där är hon idag sjuksköterska och dokumentationsansvarig.
– Jobbet är väldigt varierande, vi har den postoperativa vården också så det händer något hela tiden, säger hon.
IVA har ett samarbete med samtliga kirurgiska avdelningar men tar emot patienter från hela sjukhuset, även barn över ett år.
– Det är inte alla som tar emot både vuxna och barn, så det blir en intressant variation i flödet av patienter, säger Jenny Holmström.

Vi söker specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Prestigelöst i teamet
Hennes kollega Johan Åberg har varit sjuksköterska i 15 år och på intensiven i tre.
– Det är väldigt komplext med organsvikt, som de flesta på IVA har – som ett 3000-bitarspussel över franska alperna, vilket gör det väldigt intressant, säger han.
Komplexiteten och variationen bland patienterna gör att det hela tiden finns en jakt på nya lösningar och innovation.
– Det är väldigt prestigelöst i teamet, alla får komma till tals. Det finns alltid olika sätt att lösa problem på och vi har ett öppet sinne för att lösa saker på nya sätt, säger Johan Åberg.

Stor kompetensutveckling
På Södersjukhuset följer man kompetensstegen i Region Stockholm. Man har infört omvårdnadsledare som jobbar 80 procent kliniskt och 20 procent med förbättringsarbete där de har ansvar för olika kompetensgrupper.
– Vi jobbar i kompetensgrupper inom till exempel respiration eller nutrition och där förbättrar och utvecklar vi tillsammans vår spetskompetens inom just den biten av intensivvården. Vi har också väldigt uppmuntrande chefer när det kommer till kompetensutveckling där man får bra stöd och möjligheter, säger Jenny Holmström.
Det kollegiala stöd som finns på IVA på SÖS har stor betydelse för arbetet.
– Vi är en väldigt härlig och sammansvetsad grupp av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, vilket gör att vi hela tiden kommer på nya vinklar på saker och har ett stort förbättringsarbete, säger Jenny Holmström.
Under pandemin har det dock varit tufft, något som avhjälpts av god ledning.

Pandemin utvecklade
Kollegerna på anestesin håller med.
– När allt ställdes på sin spets med covid, såg man verkligen hur snabbt vi kunde ställa om och hur bra vi kunde samarbeta, både vi och personalen på IVA. Det gjorde att pandemin blev något utvecklande, säger Lovisa Aronowitsch.
Hon har arbetat som anestesisjuksköterska i åtta år och är nu så kallad daglig driftsledare, som analyserar operationsprogrammet tillsammans med anestesiläkare och ansvarig kirurg. Hon har också en omvårdnadsledartjänst som innebär att hon arbetar för att utveckla den anestesiologiska omvårdnaden.
– Just nu driver jag ett projekt som handlar om att lära narkossjuksköterskor att använda ultraljud vid svåra pvk-sättningar, säger Lovisa Aronowitsch.

Variation på arbetet
På anestesin arbetar man i fem moduler med vuxna patienter och barn inom kirurgi, ortopedi, gynekologi, handkirurgi och dagkirurgi och med både elektiva och akuta operationer på 30 operationssalar.
– Som anestesisjuksköterska på SÖS är man också en resurs utanför operationssalen eller har akutsökarna och det är attraktivt att det blir en variation på arbetet, säger Anniqa Holmgren.
Hon har arbetat som anestesisjuksköterska i 15 år på SÖS, är AKA, adjungerat klinisk adjunkt, och tar hand om studenter kliniskt. Anniqa Holmgren är också utbildningsledare och ska samordna kompetensutvecklingen.
– Det är kul att gå till jobbet, vi har en väldigt kollegial gemenskap hos oss. Vi lyssnar på varandra, är stöttande och lär av varandra. Jag lär mig fortfarande något nytt nästan varje dag, säger Anniqa Holmgren.

Stor arbetsglädje
Och karriärvägarna är många.
– Man kan jobba med olika förbättringsprojekt och då utvecklas man inom ett speciellt område som ger spetskompetens. Man kan bli HLR- eller CEPS-instruktör, eller daglig driftsledare som jag som kan vara ett första steg inom ledarskap. Det finns också omvårdnadsledartjänster och flera andra möjligheter, säger Lovisa Aronowitsch.
De olika utvecklingsmöjligheterna gynnar i slutändan patienten.
– Det finns en vilja att göra det bästa för patienten, och en stor arbetsglädje och stolthet på Södersjukhuset som genomsyrar hela vårt arbete, säger Anniqa Holmgren.

Vi söker specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Södersjukhuset – AnIVA

På SÖS finns 4529 medarbetare och 570 disponibla vårdplatser. Som sjuksköterska på Södersjukhuset får du jobba med de stora folksjukdomarna samtidigt som det finns goda möjligheter till bred klinisk erfarenhet. Du får det stora akutsjukhusets möjligheter men samtidigt den nära personliga patientkontakten. Arbetsuppgifterna är varierande och du har stora möjligheter att påverka och kontinuerligt utvecklas.
Verksamhetsområde anestesi och intensivvård är uppdelat i olika enheter: anestesiavdelningen, intensivvårdsavdelningen, ST/UL, smärtsektionen, steriltekniskt centrum och FoUU. Totalt är vi cirka 450 medarbetare.
Anestesiavdelningen är uppdelad i ett antal olika processer – allmänkirurgi (som även omfattar kärlkirurgi och urologi), handkirurgi, gynekologi och obstetrik samt ortopedi. Dessutom finns en process för röntgen och akutverksamheten. Till intensivvårdsavdelningen hör också postop samt postiva-mottagningen.

Kontaktuppgifter:
IVA
Vårdchef Thorleif Rosander
08-123 622 37
thorleif.rosander@regionstockholm.se

Anestesi
Vårdchef Anna Scheibe
08-123 622 32
anna.scheibe@regionstockholm.se

www.sodersjukhuset.se