Psykiatri

Dynamiskt fält där sjuksköterskor är viktiga

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping.

Psykiatrin är ett föränderligt område med kontinuerliga forskningsrön som uppmuntrar till ett livslångt lärande. Behovet av sjuksköterskekompetens är stort och för sjuksköterskor som väljer att gå en specialistutbildning i psykiatri erbjuds en mängd valmöjligheter, alltid med hela människan i fokus.

– Jag kände att psykiatrin var rätt verksamhet för mig redan när jag arbetade som skötare på ett kommunalt boende för patienter med psykossjukdomar. Parallellt med sjuksköterskeutbildningen arbetade jag extra på en psykiatrisk heldygnsavdelning. Efter examen fortsatte jag inom psykiatrin och två år senare specialistutbildade jag mig till psykiatrisjuksköterska. Jag har arbetat i psykiatrin i 21 år och nu är jag verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping, säger Daniel Nahlbom.

Bedömning, råd eller samtal
Verksamheterna och valmöjligheterna är många för sjuksköterskor i psykiatrin. Man kan arbeta med omvårdnad eller i en arbetsledande roll på slutna vårdavdelningar eller i öppenvården, i mobila team, med beroendevård eller på en psykiatrisk akutmottagning, för att nämna några exempel. Möjligheterna att ägna sig åt fortbildning och utveckling eller att ta på sig en ledande roll i en verksamhet är också goda.
– I öppenvården arbetar psykiatrisjuksköterskor ofta självständigt med bedömningar, rådgivning eller samtalsbehandling. Man kan vidare­utbilda sig till specialistsjuksköterska, och även inom olika terapier, som KBT. Ytterligare en spännande inriktning är det prehospitala team som ska starta upp och åka ut på larm via SOS alarm, säger Daniel Nahlbom.

”Som sjuksköterska i psykiatrin möter man många människor med olika sjukdomstillstånd.”

Möjlighet att arbeta i team
En faktor som attraherade honom med psykiatrin var att arbeta i team där exempelvis sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter jobbar prestigelöst med patienten i fokus.
– Det paramedicinska arbetssättet gör att man utvecklats mycket i min medicinska yrkesroll; man lär sig ständigt nya saker. Psykiatrin är dessutom ett dynamiskt och forskningsintensivt fält med många nya rön och arbetssätt. Som sjuksköterska i psykiatrin möter man många människor med olika sjukdomstillstånd och kan göra konkret skillnad i människors liv, säger han.

Specialistutbildning
Specialistsjuksköterskor inom psykiatri är eftertraktade på arbetsmarknaden och har dessutom många karriärvägar att välja mellan.
– För sjuksköterskor som vill arbeta och utvecklas inom psykiatri är specialistutbildningen viktig. Den ger en helt annan bas att stå på, inte minst eftersom andelen psykiatri på grundutbildningen är relativt liten. Behovet av psykiatrisjuksköterskor är stort och utvecklingsmöjligheterna otroligt många, avslutar Daniel Nahlbom.