Presentation
Region Västernorrland

Inspiration och nysatsningar inom psykiatrin

Publicerad 5 april 2022
Foto: Privat (liten) / Anna-Clara Eriksson (stor)
Johanna Blomqvist, Marie Palm och Anna-Karin Drewsen vid psykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Anna-Clara Eriksson
Johanna Blomqvist, Marie Palm och Anna-Karin Drewsen vid psykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Anna-Clara Eriksson

Vid psykiatrin i Region Väster­norrland händer mycket spännande fram­över.
– Här kommer du till en spännande och varm arbetsplats, med engagerade medarbetare som vill patientens bästa. Och just nu har vi mycket nytt på gång, säger Mats Gidlund, verksamhetschef på BUP.

Den som arbetar inom psykiatrin i Region Västernorrland, för både vuxna och barn, har stora möjligheter att vara med i ett innovativt utvecklingsarbete.
– Anledningen till att man ska jobba hos oss är att man som medarbetare kan få vara med om hur vi utifrån den enskildas behov anpassar verksamheter och försöker att bygga en ny framtid. Vi har allt från hembesök till slutenvård, det är en otrolig bredd, där man har en stor möjlighet att vara med och påverka den nya psykiatrin, säger Mats Gidlund, verksamhetschef på BUP.
Visionen är en sömlös vård som ska verkställas på kort tid. Just nu håller man på att utforma framtidens BUP i Sundsvall.

Mats Gidlund, verksamhetschef på BUP.
Mats Gidlund, verksamhetschef på BUP.

Spännande resa
– Vi försöker att specialisera oss ytterligare och bli bättre på att ta emot de barn som är allra sjukast och har de största behoven, och vi vill bland annat utveckla högspecialiserad vård för ätstörningar. Vi håller också på att utveckla en egen slutenvårdsavdelning och försöker att hitta nya samarbetsformer med skola och första linjen. Det blir en spännande resa framöver i hur vi bäst utvecklar BUP, säger Mats Gidlund.
Anna-Karin Drewsen är verksamhetsutvecklare för vårdområde psykiatri habilitering i Region Västernorrland. Hon är sjuksköterska i botten har jobbat inom psykiatrin sedan 1987.
– Det som är roligt med psykiatrin här är att man hela tiden utvecklar vården och inför nya saker. Som SPOT till exempel, där hembesök blir som en brygga mellan heldygnsvård och öppenvård, och kan förhindra inläggningar. Det har visat sig att SPOT ersatt något som inte fanns och att det är en vårdform som det finns behov av, säger hon.

Vårdtiden förkortas
SPOT, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, är den nya resursen i vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. I Sundsvall har man också infört BI, brukarstyrd inläggning, och påbörjat ett arbete med beroendeverksamhet. Sammantaget satsar man på mycket nytt, och på att överbrygga öppenvård och heldygnsvård.
– Glappet som kan uppstå är inte bra och kan innebära lång väntan. Hos oss kan hjälpen ganska snabbt finnas till hands och gör att tiden inom slutenvården kan förkortas. Man behöver inte ligga på sjukhus så länge, vilket är i linje med den nya Nära vårdreformen där man i större utsträckning ska vårdas nära hemmet, säger Anna-Karin Drewsen.
Johanna Blomqvist är enhetschef för mellanvården och slutenvården på BUP.
– Samhället förändras och det behöver vi också göra. Det är många delar som är på gång, och vi försöker att utveckla en slutenvård som används kortvarigt för stabilisering, och där man sedan kan skrivas ut med hjälp av en mellanvård innan man går över till öppenvård. Det är spännande att jobba hos oss just nu för man får vara med och implementera vård och insatsprogram som innebär att vi behöver strukturera oss på ett annat sätt, säger hon.

Drivna sjuksköterskor
Förändringsprocessen som startats upp är spännande att följa.
– Vi satsar hårt när det gäller att få till en vårdkedja som möter patientens alla behov. Alla medarbetare är med på den resan, och vi har en engagerad skara. Många känner att de får bidra till utvecklingen och vara med och skapa något hållbart. Att möta människor i kris och arbeta fram förbättring är oerhört givande och meningsfullt, säger Johanna Blomqvist.
Sjuksköterskorna som arbetar inom psykiatrin i Region Västernorrland beskrivs som lugna, stabila och drivna. Marie Palm, sjuksköterska som arbetar med vuxna, är en av dem.
– Det händer mycket spännande hos oss och det är väldigt fint och givande att se människor gå från att må väldigt dåligt till att må bra. Det finns också allt större möjligheter att jobba med friskfaktorer vilket jag tycker är kul. Hela psykiatrin och alla kolleger har en fin sammanhållning och känner mycket glädje kring utvecklingen, säger hon.

Är du intresserad av att jobba med psykiatri i Västernorrland? Kontakta någon av våra enhetschefer nedan.


Kristina Nordén
Läkarchef
070-211 08 47
kristina.norden@rvn.se

Marie-Louise Karlsson
SPOT Sollefteå
070-170 55 41
marie.louise.karlsson@rvn.se

Daniel Zart
Sollefteå
073-076 75 23
daniel.zart@rvn.se

Jens Tågestad
Kramfors
070-218 81 25
jens.tagestad@rvn.se

Eva Digas
Härnösand
076-143 78 05
eva.digas@rvn.se

Amanda Englund
Örnsköldsvik
073-274 23 19
amanda.englund@rvn.se

Anna Joald
SPOT Örnsköldsvik
073- 085 12 69
anna.joald@rvn.se

Björn Olsson
Avd 7
070-190 44 42
bjorn.olsson@rvn.se

Mattias Lindgren
Avd 50/Psykos
073-274 23 23
mattias.lindgren@rvn.se

Theresa Nordström
Avd 51
073-275 33 58
theresa.nordstrom@rvn.se

Kristine Lokrantz
NPA
073- 842 58 18
kristine.lokrantz@rvn.se

Ingbritt Lind
Avd 52A
073-274 29 04
ingbritt.lind@rvn.se

Maria Hellzén
Avd 52B
073-274 29 03
maria.hellzen@rvn.se

Marika Vikström
Affektiva A
070-190 76 31
marika.vikstrom@rvn.se

Anna Edblom
Affektiva B
072 450 16 86
anna.edblom@rvn.se

Tomas Almroth
Psykiatriska akutmottagningen
076-141 30 25
tomas.almroth@rvn.se

Jon Liedegren
LARO
072-541 56 69
jon.liedegren@rvn.se


Barn- och ungdomspsykiatrin


Johanna Blomqvist
BUP mellanvård
073-841 45 24
johanna.blomqvist@rvn.se

Johanna Hedman
BUP-mottagning Sollefteå
073-801 16 45
johanna.hedman@rvn.se

Patrik Järnberg
BUP-mottagning Örnsköldsvik
073-077 60 25
patrik.jarnberg@rvn.se

Tomas Löfdahl
BUP NP-mottagningen Sundsvall
070-190 30 86
tomas.lofdahl@rvn.se

Anna Alfredsson
BUP-mottagning 2 Sundsvall
073-673 75 96
anna.alfredsson@rvn.se

Annika Söderberg
BUP-mottagning Sundsvall
076-118 93 84
annika.soderberg@rvn.se

Region Västernorrland – Psykiatri

Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda.
Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner. Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Heldygnsvård finns i Sundsvall. Därtill finns SPOT i Sollefteå och i Örnsköldsvik som erbjuder psykiatrisk sjukvård i hemmet. BUP finns i Sundsvall.

Kontakt:
Anna-Karin Drewsen
Verksamhetsutvecklare psykiatri habilitering
Tel: 060-181 748
E-post: anna-karin.drewsen@rvn.se
www.rvn.se