Presentation
Region Östergötland

Många möjligheter på Kardiologen

Publicerad 5 april 2022
Foto: Peter Holgersson
Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson
Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson

På Kardiologiska kliniken i Linköping får sjuksköterskorna möjlighet att jobba med många olika delar av den spännande hjärtsjukvården. Tack vare det stärks både organisationen och medarbetarna.

Ibland händer det att sjuksköterskan Victor Nordström får följa en hjärtinfarktspatients alla steg inne på Kardiologen. Victor har nämligen en delad tjänst och arbetar på både PCI-labbet, där själva ballongvidgningen görs och Kardiologmottagningen som bland annat följer upp hjärtinfarktspatienter. Vissa helger arbetar han dessutom på HIA, den hjärtmedicinska intensivvårdsavdelningen som tar emot patienterna i det första akuta skedet.
– Det har hänt att jag har träffat en och samma patient på alla tre ställena, säger han och berättar att reaktionerna från patienterna när de inser det alltid är väldigt positiva.
För egen del sätter han stort värde på att just få rotera mellan de olika verksamheterna.
– Jag tycker att det är väldigt intressant att få följa hela förloppet. Det finns stora möjligheter till att både fördjupa och bredda sin kunskap, säger han.
Även om han inte själv har varit med vid själva ingreppet så är han, tack vare rotationen, väl insatt i processen och kan svara på patienternas många frågor när de kommer på återbesök.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utbildning och akutvård
Även sjuksköterskan Sara Bergman gillar sin omväxlande arbetsvecka. Hon delar sin tid mellan PCI-labbet och rollen som utbildningssamordnare. Det var PCI-labbet som lockade henne till Kardiologen från allra första början.
– Jag tycker att det akuta omhändertagandet är tillfredsställande, att få se att patienterna ofta mår bättre redan när vi avslutar vår behandling, säger Sara.
Tack vare möjligheten att rotera kombinerar hon idag den akuta vården med sitt intresse för utbildning. Hennes bana inom utbildning började med att hon blev HLR-instruktör, och fick sedan möjlighet att fortsätta på det spåret.
– Vi är en klinik som satsar mycket på utbildning både internt och externt. Att få hjälpa mina kollegor att hitta rätt med både teori och praktik är väldigt roligt, säger hon.
Förutom regelbundna HLR-kurser och introduktionskurser så anordnas det varje vecka en utbildningstimme med bland annat föreläsningar för medarbetarna. Dessutom håller Kardiologen i utbildningar inom kardiologi och EKG-tolkning som vänder sig till hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Planerad vård med puls
Sjuksköterskan Louise Wretemark har valt att kombinera olika delar av Kardiologens elektiva vård. Halva veckan är hon på avdelning 8, som är en hjärtmedicinsk elektivvårdsavdelning. Andra halvan är hon på Öva där hon möter patienterna innan och efter de har opererats. Utöver detta jobbar hon helg på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen.
Kombinationen av planerad och akut vård passar Louise perfekt.
– Ingen dag är den andra lik. Hade jag bara arbetat med elektiv vård hade jag nog tappat den akuta kompetensen. Nu håller jag istället i gång den samtidigt som jag är en del av den högspecialiserade vården på Öva och den elektiva avdelningen, säger hon.

Stor klinik med god stämning
Alla tre är överens om att fördelarna med att ha rotation är många. Förutom variationen skapar rotationen även en god och positiv stämning på kliniken.
– På det här sättet ökar förståelsen för varandras arbete och vi lär känna varandra trots att vi arbetar på en stor klinik. Det är en väldigt god stämning här, säger Sara.
Ytterligare en fördel är att kollegorna ständigt kan lära sig av varandra. Medarbetarnas breda kompetens är något som inte minst nya sjuksköterskor har stor nytta av.
– Eftersom det här är en stor klinik börjar det många nya här. Att det är högt i tak kanske är ett slitet uttryck men det är verkligen så här. Du måste kunna ställa samma fråga tio gånger och få ett lika trevligt bemötande den tionde gången. Det tror jag att våra nya medarbetare verkligen känner, säger Marie Kennemyr Ekström som är vårdenhetschef på HIA.
Klinikens nya sjuksköterskor börjar nästan alltid sin anställning på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen. När de känner sig trygga i sina nya roller och har fått en gedigen grund att stå på är de redo för nästa steg. Det är då de kan börja fundera på vilka fler verksamheter de är intresserade av.
– Då har de även hunnit få en inblick i vad Kardiologens grenar innebär och kan lättare välja inriktning. En del vill ha det elektiva, en del det akuta och en del en mix, säger Marie.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Kardiologiska kliniken i Linköping

Kardiologiska kliniken i Linköping är en av Sveriges främsta kliniker inom hjärtsjukvård. Vi utreder alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar. Klinikens verksamhet är specialiserad på ett antal enheter och har sammanlagt 275 medarbetare.
Utöver det länsövergripande ansvaret för hjärtsjukvård bedriver vi även högspecialiserad hjärtsjukvård och en så kallad riksspecialitet. I samverkan med medicinska fakulteten driver vi forskning och utveckling av internationell klass. Vi är också ett utbildnings- och kompetenscentrum för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

regionostergotland.se