Presentation
Region Västernorrland

Nybyggt och modernt på operation i Sundsvall

Publicerad 5 april 2022
Foto: Anna-Clara Eriksson
Linda Smedman, enhetschef, Magnus Claesson, anestesisjuksköterska och Kerstin Brodin, operationssjuksköterska på operationscentrum i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson
Linda Smedman, enhetschef, Magnus Claesson, anestesisjuksköterska och Kerstin Brodin, operationssjuksköterska på operationscentrum i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson

Med en av Sveriges modernaste operationssalar ligger Sundsvall i framkant när det kommer till ny teknik och innovation. Dessutom kan den som jobbar här få sin specialistutbildning betald.
– Du väljer att arbeta på en operationsavdelning för utvecklingen både gällande medicinteknik och operationsmetoder, som ständigt förändras och förbättras, säger enhetschef Linda Smedman.

Länssjukvården i Region Västernorrland har cirka 2400 anställda. Vid ett av de tre sjukhusen, i Sundsvall, finns operationscentrum med över 100 medarbetare. En hybridsal gör det möjligt att kombinera avancerad röntgenteknik med kirurgi, urologi, ortopedi eller trauma.
– Det är väldigt högteknologiskt; vi har mycket medicinteknik även i övriga salar men den här är verkligen high tech. Den medicintekniska apparaturen, materialen och instrumenten är annorlunda mot vad vi tidigare var vana vid, och det är de senaste två åren som vi till fullo förstått potentialen och vinsterna för patienten.
Vården här går att utföra minimalt invasivt.
– Vi kan till exempel gå in genom blodkärlen i stället för genom buken. De perkutana metoderna är visserligen inte unika för oss, men flera andra sjukhus har den här typen av sal på röntgenavdelningen. Här kan vi göra även andra moment som måste göras öppet, och inom bland annat traumakirurgin är det viktigt att kunna göra både och, så det är det bästa av två världar och det gynnar både personal och patienter, säger Magnus Claesson, anestesisjuksköterska.

Vill du också jobba med operationssjukvård? Klicka på tjänsterna nedan för att läsa mer och ansök.


Sjuksköterska till aspirantprogram inom operationsjukvård, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska till Operationsavdelning, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Mest basala behov
Han har en sektionsledartjänst på anestesin och varierar dagarna med både kliniskt och administrativt arbete.
– Den fysiska arbetsmiljön är väldigt trevlig, i hur salarna är utformade, med fönster och bra ljusinsläpp, allt är väldigt genomtänkt. Det är ett jättelyft.
Magnus Claesson beskriver det som att man på operation jobbar med den mest ”koncentrerade” formen av omvårdnad.
– Du ska träffa patienten och under en mycket kort tid inge ett förtroende så att situationen känns trygg. Vi måste tillgodose patientens mest basala behov under operationen, som att se till att någon ligger bra eller håller värmen. Det är väldigt viktiga saker, säger Magnus Claesson.

Får utbildning betald
Han är en av de som gått sin specialistutbildning – och samtidigt fått betalt.
– Operation är en sluten miljö och arbetet skiljer sig från traditionell sjukvård. Många som aldrig befunnit sig på en operationsavdelning har svårt att förstå vad arbetet faktiskt innebär. Därför har vi ett aspirantprogram för att skapa en inblick i anestesi- och operationssjuksköterskornas arbete. Den som har en anställning som sjuksköterska inom Region Västernorrland kan erbjudas bibehållen grundlön under sin vidareutbildning till specialistsjuksköterska, vilket är en fantastisk möjlighet, säger enhetschefen Linda Smedman.
På operation satsar man också mycket på kompetensutveckling. Det finns både externa och interna kurser som personalen får gå.
– Vi har till exempel inplanerade utbildningsdagar och många tillfällen då vi övar på traumascenarion, och får åka på kurser och konferenser. Under alla år har jag aldrig känt mig hindrad från att gå en fortbildning eller ta poäng på universitet, säger Magnus Claesson.

Tydligt och strukturerat
Kollegan och operationssjuksköterskan Kerstin Brodin, som arbetar kliniskt 50 procent och som doktorand på Mittuniversitetet 50 procent, beskriver det som en ”ja-kultur” och rekommenderar varmt operation i Sundsvall till andra.
– Du får komma till en väldigt specialiserat och utvecklande arbetsplats med mycket bra arbetsklimat, goda arbetskamrater och en bra ledning. Det vi jobbar med innehåller ett stort allvar, men vi har också en väldigt god sammanhållning och förståelse för varandra, säger hon.
Kerstin Brodin uppskattar tydligheten som finns på operation.
– Det är väldigt strukturerat, man har till exempel ett operationsprogram som man ska följa. En fördel är också att vi har en patient i taget och för den ger vi allt – vi har möjlighet att fokusera på den patienten och se till att allt blir så bra som möjligt. Det är skönt att kunna lägga all kraft och allt fokus på en patient, man behöver inte känna sig splittrad. Och det är häftigt att se vad vi åstadkommer genom att arbeta mot ett och samma mål.

Vill du också jobba med operationssjukvård? Klicka på tjänsterna nedan för att läsa mer och ansök.


Sjuksköterska till aspirantprogram inom operationsjukvård, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska till Operationsavdelning, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Västernorrland – Operation i Sundsvall

Länssjukvårdsverksamheterna i Region Västernorrland bedrivs vid tre sjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Det finns också ett antal mottagningar förlagda till andra orter i länet.
Operationsavdelningen i Sundsvall har nyligen genomgått en ombyggnation och har numera en av Sveriges modernaste operationsavdelningar med 15 välutrustade operationssalar. Vi har en hybridsal där man kombinerar avancerad röntgenteknik med kirurgi.
Vi är över 100 personer som arbetar på avdelningen: anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor. Vi utför alla typer av operationer inom de specialiteter som finns på sjukhuset och arbetar i tvärprofessionella team.
Vi har ett gott arbetsklimat och ett varierat arbete som gör arbetet roligt och lärorikt. Vi erbjuder nio utbildningsdagar per år för fortbildning för all personal. Vi har en trivsam atmosfär med gott samarbete som vi värnar om.

Kontakt:
Linda Smedman, enhetschef
Operation, tel: 060-14 51 90,
e-post: linda.smedman@rvn.se
rvn.se