Presentation
Aleris Närsjukvård

Patientsäkerhet inom Aleris geriatrik

Publicerad 5 april 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Marie Brandt och Erika Asplund, sjuksköterskor på Handengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Marie Brandt och Erika Asplund, sjuksköterskor på Handengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen

För Handengeriatrikens med­arbetare står patient­säkerheten i centrum. NIV-behandling och TUB-utbildning är exempel på hur säkerheten upprätthålls.

Inom Aleris Närsjukvård finns två geriatriska kliniker, på Handens och Dalens sjukhus, som drivs på uppdrag av Region Stockholm.
På Handengeriatriken tas patienter emot dygnet runt. En tredjedel av patienterna kommer via direktintag med ambulans. Övriga kommer från akutsjukhusen och andra vårdgivare.
– Många patienter kan därmed undvika långa väntetider på akuten och komma direkt till oss istället, säger Emma Krylborn, sjuksköterska på Handen­geriatriken.
Patienterna är ofta multisjuka och några av de vanligaste diagnoserna är hjärtsvikt och KOL.
Emma Krylborn är instruktör och organisatör för TUB (Tidig Upptäckt och Behandling), en utbildning som utformats av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den syftar till tidig upptäckt och behandling vilket omfattar 4 delar:
• ABCDE – en systematisk undersökningsmetod utifrån vitala kroppsfunktioner.
• NEWS2 – ett poängbedömningssystem som värderar patientens sjukdomstillstånd.
• CRM (Crew Resource Management) – ett strukturerat arbetssätt för att förbättra teamarbetet.
• SBAR – ett kommunikationsredskap.
– Det här gör att man tidigt kan fånga upp avvikande värden, säkerställa kommunikationen och undvika missförstånd, vilket bidrar till hög patientsäkerhet. Personalen ska gå utbildningen varje år för att bibehålla kompetensen, säger Emma Krylborn.

Hjälpa på plats
Som enda geriatriska klinik i Stockholm arbetar Handengeriatriken med NIV (non-invasive ventilation). NIV används för patienter med respiratorisk insufficiens, exempelvis för KOL-patienter med koldioxidretention.
– Tidigare behövde patienterna flyttas till en högre vårdnivå, men nu kan vi hjälpa dem på plats, säger Marie Brandt, kvalitetssjuksköterska.
Sjuksköterskor kan få delegering för att ta arteriell blodgas. Tillsammans med monitorering av patientens vitalparametrar säkerställer det att patienten får rätt behandling i rätt tid.
– Vi är unika på det sättet att vi kan ha kvar patienterna hos oss trots att de försämras, säger Marie Brandt.
På både Handen och Dalen finns stora möjligheter för sjuksköterskor att utvecklas. Vi har en stor bredd av patienkategorier med helhetssyn på patienten och bedriver multiprofessionellt teamarbete.
– Om du kommer hit som nyutexaminerad får du en väldigt bred start på yrkeslivet och det är väldigt roligt, säger Emma Krylborn.
Kollegan Marie Brandt håller med, och tycker att geriatriken passar även för de som jobbat länge.
– Jag har jobbat här i många år och lär mig fortfarande nya saker, säger hon.

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept med helhetssyn på patienten genom hela vårdkedjan. Verksamheten finns både söder och norr om Stockholm och omfattar bland annat geriatrik, ASIH, primärvård, basal sjukvård i hemmet och palliativ vård. Vården präglas av tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Vårt medarbetarskap bygger på varje medarbetares energi, värme och vilja att påverka.

Vill du vara med och utveckla verksamheten? Läs mer på: www.alerisnarsjukvard.se