Presentation
Ortopeden Östersunds sjukhus

Spännande jobb på växande avdelning

Publicerad 5 april 2022
Foto: Mikael Frisk
Tea Gärdlund, sjuksköterska och Lorena Holst, enhetschef på Ortopeden på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk
Tea Gärdlund, sjuksköterska och Lorena Holst, enhetschef på Ortopeden på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk

Ortopeden på Östersunds sjukhus är en arbetsplats där man tillåts vara ny och där det bedrivs ett tvärprofessionellt arbete för att tillgodose en god vård för patienterna och en god arbetsmiljö, helt enkelt en arbetsplats där det är väldigt lätt att trivas.

Enhetschefen på ortopedavdelningen i Östersund, Lorena Holst, har själv gått hela vägen från vårdbiträde via sjuksköterska och ledningssköterska till enhetschef under sina 15 år på avdelningen.
– Jag har under mina år på avdelningen sett den stora betydelsen en god introduktion har. Därför fokuserar jag som chef mycket på att den första tiden hos oss ska kännas rolig och trygg.

Vill du jobba med oss på ortopeden i Östersund? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bra inskolningsperiod
Tea Gärdlund är nyutexaminerad sjuksköterska och hon lyfter fram den goda stämningen bland personalen som en av orsakerna till att hon valt att börja på Ortopeden efter sin examen.
– Jag gjorde min sista praktik här under utbildningen och trivdes så otroligt bra att jag blivit kvar, något jag inte ångrar.
Som ny är det en väldigt välkomnande miljö med ett bra introduktionsprogram som pågår under 4 till 6 veckor. Som ny tillåts du vara just ny och det är ett öppet klimat där frågor alltid välkomnas och uppmuntras, vilket ger den nya personalen en ökad trygghet.
– En av de saker jag uppskattar mest är att jag efter inskolningen inte blivit lämnad vind för våg som en av alla andra i arbetsgruppen, utan Lorena har kontinuerliga samtal med mig och avsatt tid där vi följer upp hur jag upplever arbetet och vilket stöd jag kan behöva.

Nytt teambaserat arbetssätt
Just nu sker en nystart på ortopedavdelningen i Östersund. Ett nytt teambaserat arbetssätt sjösätts under mars och april där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och farmaceuter arbetar tillsammans med tydligt fokus på den individuella patientens behov.
– Vi vill att varje patient ska få rätt resurser utifrån just den personens behov. Med hög läkarnärvaro på avdelningen, hög kompetens i alla yrkesgrupper och en tydlig styrning utifrån dagens vårdintensitet ska vi ge ortopedisk vård av högsta klass men också öka känslan av kontroll och trygghet för all personal, säger Lorena Holst.
Det nya arbetssättet införs stegvis under våren och kommer att leda till en större känsla av sammanhang för alla som är inblandade i vården på avdelningen.
– Vill du vara en del av ett team och ta del av ett riktigt bra introduktionsprogram så är ortopedavdelningen i Östersund arbetsplatsen för dig.

Vill du jobba med oss på ortopeden i Östersund? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Jämtland Härjedalen – Östersunds sjukhus – Ortopedi

På ortopedavdelningen i Östersund vårdar vi patienter med alla typer av ortopediska åkommor. Vi har akuta, geriatriska och elektiva vårdplatser och ansvarar för alla ortopediska vårdplatser i Region Jämtland Härjedalen.

regionjh.se