Presentation
Region Östergötland

Utvecklas på egna villkor på psykiatriska kliniken i Norrköping

Publicerad 5 april 2022
Foto: Martin Roth
Åsa Klarin, vårdenhetschef, Susanna Ek, psykiatrisjuksköterska, Emmelie Jakobsson, specialistsjuksköterska i psykiatri och Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth
Åsa Klarin, vårdenhetschef, Susanna Ek, psykiatrisjuksköterska, Emmelie Jakobsson, specialistsjuksköterska i psykiatri och Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth

Psykiatriska kliniken i Norrköping är en del av Region Östergötland och erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård, alltid med ett holistiskt perspektiv på patienten i fokus. Psykiatriska kliniken karakteriseras av en fin kollegial sammanhållning, goda utvecklingsmöjligheter och en möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.

– Jag fick upp ögonen för psykiatrin när jag praktiserade inom rättspsykiatrin i samband med sjuksköterskeutbildningen. Jag hade många förutfattade meningar om psykiatrin, men praktiken gav mig en helt annan bild av vad psykiatrisk omvårdnad innebär. För mig kändes det självklart att börja jobba på psykiatriska kliniken i Norrköping efter examen 2014, säger Emmelie Jakobsson, som är specialistsjuksköterska i psykiatri och arbetar med heldygnsvård på avdelning 25.
Hon möter patienter med många olika typer av psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Emmelie Jakobsson uppskattar möjligheten att se till hela människans livssituation och hälsotillstånd. Arbetet som psykiatrisjuksköterska inkluderar många omvärldskontakter med socialtjänst, öppenvård och patienters anhöriga och familj. I helhetsperspektivet på patienten inkluderas även somatiska tillstånd.
– Här finns det verkligen tid att sitta ner och prata med och få en djupare kontakt med patienterna, vilket jag upplever saknas på många somatiska kliniker. Vi har ett bra kollegialt stöd i arbetsgruppen och även om jag möter många patienter med tunga livsöden så har vi en bra stödstruktur och goda möjligheter att tillsammans med kollegorna bearbeta det vi upplever under en arbetsdag, säger Emmelie Jakobsson.

Vi söker sjuksköterska med intresse för psykiatri och missbruksvård. Klicka här för mer information och ansök. (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Teambaserat arbete
Susanna Ek, som är psykiatrisjuksköterska på klinikens psykiatriska akut­enhet, har arbetat på psykiatriska kliniken i Norrköping sedan 2010. Ett par gånger har hon bytt arbetsplats och i stället börjat arbeta i den somatiska vården, men alltid sökt sig tillbaka till psykiatrin eftersom hon trivs så bra med arbetsuppgifterna, den kollegiala sammanhållningen och patienterna.
– Jag trivs jättebra med variationen; på akutenheten är ingen arbetsdag lik den andra. Jag möter patienter som råkat ut för kriser, drabbats av psykiatriska sjukdomar eller har någon annan form av akut psykisk ohälsa. Arbetet är omväxlande och givande, det känns bra att kunna hjälpa och stötta våra patienter när behovet är som allra störst. Jag uppskattar verkligen att vara en del av ett sammansvetsat team med läkare, kurator, psykolog, sjuksköterskor och skötare. Det känns också bra att vi har byggt upp en prestigelös arbetsplatskultur där vår gemensamma insats för patienten är viktigare än formella titlar, säger Susanna Ek.

Sjuksköterska till vårdenhetschef
– När jag gick sjuksköterskeutbildningen hade jag ingen tydlig bild av vad det innebär att arbeta i psykiatrin. Sista terminen praktiserade jag här på kliniken och kände då direkt att jag ville jobba inom psykiatrin efter examen. Som psykiatrisjuksköterska använder man sig själv som person och sin egen kompetens som sitt främsta arbetsverktyg, vilket passar mig bra. Jag har fått prova på många olika roller och har bland annat arbetat som vårdenhetschef och verksamhetsutvecklare, säger Åsa Klarin, vårdenhetschef på beroendemottagningen på psykiatriska kliniken i Norrköping.

Stor klinik med småskalig kultur
Hon beskriver Psykiatriska kliniken i Norrköping som en stor verksamhet med stark kollegial sammanhållning. Här erbjuds många utvecklingsmöjligheter, olika karriärvägar och betald specialistsjuksköterskeutbildning.
– Även om vi är en stor klinik så upplevs vi som småskaliga och personliga med korta beslutsvägar, en platt organisation och en bra gemenskap. Hos oss erbjuds sjuksköterskor kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att delta i verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt. Vi har bland annat bedrivit ett projekt kring självvald inläggning som engagerade flera sjuksköterskor, säger Åsa Klarin.

Vi söker sjuksköterska med intresse för psykiatri och missbruksvård. Klicka här för mer information och ansök. (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Psykiatriska kliniken i Norrköping

Psykiatriska kliniken i Norrköping är en del av Region Östergötland och erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering. Kliniken har fyra öppenvårdsmottagningar samt en akutenhet för akuta vårdinsatser med mobilt team. Det finns också fyra slutenvårdsavdelningar.

www.regionostergotland.se