Presentation
Hjärtsektionen Akademiska

Spännande jobb i trygg miljö

Publicerad 6 april 2022
Foto: Göran Ekeberg
Elena Sciaraffia, överläkare, Rola Abdallah, undersköterska, Sofia Kalin, sjuksköterska och Sara Fetterplace, sjuksköterska inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg
Elena Sciaraffia, överläkare, Rola Abdallah, undersköterska, Sofia Kalin, sjuksköterska och Sara Fetterplace, sjuksköterska inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg

Inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar teamen tätt tillsammans tvärs över professionsgränserna vilket skapar en trygg och kreativ miljö för utveckling. För att ytterligare stärka det sker nu en omorganisation som syftar till bättre flöden och större patientfokus.

Hjärtsektionen har tre specialistområden: arytmi, ischemi och hjärtsvikt, och utför både akutvård och planerad vård.
– Hittills har specialistområdena varit delvis uppdelade, men efter den pågående omorganisationen kommer avdelningarna istället att delas upp i akutvård respektive planerad vård, berättar Cecilia Jakobson, Avdelningschef för Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset.
Genom att föra samman alla tre specialistområden breddas också de utvecklingsmöjligheter som erbjuds inom sektionen.

Kompetensutveckling
Sara Fetterplace började 2017 som undersköterska och har sedan vidare­utbildat sig till sjuksköterska. Hon trivs väldigt bra på avdelningen med kollegor och patientgruppen.
– Jag ville ta ett utbildningssteg till då jobbet här är så otroligt intressant så jag ville stanna kvar men ändå utvecklas vidare.
Hennes specialiteter är arytmi och hjärtsvikt, men i och med omorganisationen kommer hon även att få möjlighet att bredda sig inom ischemi.
– Omorganisationen har vi alla varit med och jobbat med, och den tydligare uppdelningen mellan akutvård och planerad vård kommer att ge både en bättre och mer fokuserad patientvård och en bättre arbetsmiljö.

Jobba som sjuksköterska med oss på Hjärtsektionen. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stor variation på vården
En som tagit även nästa steg på utvecklingstrappan är Sofia Kalin som jobbat på Hjärtsektionen som sjuksköterska inom arytmi och hjärtsvikt sedan 2018.
– Jag har de senaste åren gått en vidareutbildning till specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård och blir klar till sommaren. Jag har pluggat på halvtid och fortsatt jobba som sjuksköterska på halvtid vilket har fungerat väldigt bra. Jag är verkligen tacksam för möjligheten att kunna ta det här steget på arbetstid, det visar hur mycket man satsar på sin personal här på sektionen, konstaterar hon.
Det hon uppskattar mest med sitt jobb är att det går att göra stor skillnad för patienter på relativt kort tid.
– Vi kan få in patienter med ett dramatiskt insjuknande som ofta efter en kortare tid hos oss kan gå hem i hyfsat gott skick. Det är också en väldigt stor variation på patienterna, både i ålder då de kan vara från 20 till 100 år och i graden av allvarlig sjukdom, vilket gör att arbetet blir mycket varierat.

Följer patienterna under hela tiden
Rola Abdallah jobbar som undersköterska inom ischemi sedan 2015. En av de saker hon tycker känns väldigt bra är att de kan följa patienterna under både sjukhustiden och eftervården.
– Inom Hjärtsektionen finns allt från akutvård till mottagningen. Till mottagningen kommer patienter för uppföljning och vi som jobbar här jobbar ofta på flera ställen inom sektionen.
Vi kan därför följa patienten från att de kommer in med ambulansen, via utredningar under akutvården och fram till deras besök på hjärtmottagningen efteråt. Det ger också en stor trygghet till patienterna att de känner igen oss i personalen under hela vårdtiden.
Hon konstaterar också att det nära samarbetet och varma stämningen som finns på avdelningarna gör att nyanställda snabbt kommer in och känner sig trygga, vare sig de jobbat med hjärtsjukvård tidigare eller inte.

Får svar på alla frågor
Elena Sciaraffia är överläkare inom arytmi och jobbar både på arytmilabbet, med att exempelvis operera in pacemakers, och som läkare på avdelningen.
– Jag har jobbat här i femton år och under den tiden gått igenom flera olika vidareutbildningar, först specialisttjänstgöring och sedan disputation. Nu jobbar jag själv på vissa kurser inom vidareutbildningarna vilket är väldigt kul, berättar hon.
Till skillnad från på många andra vårdavdelningar och kliniker så finns läkarna på Hjärtsektionen på plats hela dagarna, vilket ökar möjligheterna till kompetensutveckling för alla.
– Att vi som undervisar även jobbar tillsammans med dem som vi undervisar möjliggör frågor och diskussion även under arbetstiden och skapar större närhet och tilltro i teamen, förklarar hon.
Man kan komma hit som nyutbildad allmän sjuksköterska och sedan utvecklas inom de många olika specialiteter som finns på sektionen, såsom avdelningsarbete, labb, mottagning och forskningsprojekt.

Akademiska sjukhuset – Hjärtsektionen

Inom hjärtsektionen vårdar vi patienter med hjärtsjukdom fördelat på två avdelningar och en dagvårdsenhet. På avdelningarna vårdas patienter med exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, rytmrubbningar i hjärtat eller hjärtsvikt. En stor del av verksamheten är akut där vi tar emot patienter från akutmottagningen, andra sjukhus eller direkt från ambulansen. Den andra delen är en planerad verksamhet där patienter kommer för utredning och/eller behandling. Allt sker i nära samarbete inom hjärt­sektionens olika delar.

akademiska.se