Presentation
Vrinnevisjukhuset

Ansvar, utveckling och gemenskap på ÖNH-kliniken

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Fredrik Schlyter
Britt Linnå, Katarina Rehn och Birgitta Larsson har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Foto: Fredrik Schlyter
Britt Linnå, Katarina Rehn och Birgitta Larsson har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Foto: Fredrik Schlyter

På ÖNH-kliniken i Norrköping är kompetensen hög och gemenskapen stark. Klinikens sjuksköterskor har både utvecklat de sjuksköterskeledda mottagningarna och tagit över arbetsområden från läkarna.

Många av sjuksköterskorna på öron- näs- och halskliniken i Norrköping har arbetat på kliniken i flera decennier. Anledningarna till att medarbetarna har valt att stanna kvar är flera men den goda gemenskapen i arbetsgruppen är en av dem. Ytterligare en anledning är de stora möjligheterna till kompetensutveckling och vidareutbildning.
– Det finns en hög och bred kompetens på kliniken. Dessutom finns det en drivkraft på vår klinik för att medarbetarna ska ha möjlighet att utbilda sig och utvecklas i sin profession. Det är det som gör att vi idag har flera sjuksköterskeledda mottagningar, säger Britt Linnå.
Britt ansvarar för klinikens rörmottagning för barn och sedan hösten 2020 driver hon även trakmottagningen tillsammans med en sjuksköterskekollega. Båda mottagningarna drevs tidigare av läkare.

Vi söker operationsplanerare/sjuksköterska till Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ökad trygghet och delaktighet
Genom utbildning, delegering och stöd över professionerna har flera arbetsuppgifter på kliniken förflyttats från läkare till sjuksköterskor. Kompetensförflyttningen har bland annat lett till att mottagningarna fått ett större omvårdnadsfokus, och många gånger upplever patienterna en ökad både trygghet och delaktighet i sin vård.
Sjuksköterskorna på ÖNH-kliniken har även utvecklat de sjuksköterskeledda mottagningarna. Sjuksköterskan Katarina Rehn driver sedan flera år tillbaka klinikens allergimottagning tillsammans med en kollega.
– Vi har utvecklat och effektiviserat arbetet under många år och har idag en välfungerande mottagning. Tidigare var vi alltid två sjuksköterskor i samma mottagningsrum, men nu arbetar vi på var sitt rum, säger Katarina och berättar att de alltid har stöd av en läkare när behovet finns.
Birgitta Larsson har även hon många år på kliniken i bagaget. Liksom sina kollegor har hon under flera olika omgångar vidareutbildat sig både på universitetet och internt. Idag driver hon bland annat ÖNH-klinikens sömnmottagning tillsammans med en kollega.
– Vi får ett enormt inflöde av remisser och arbetet här kräver ett stort eget ansvarstagande. Men det ger oss också stort utrymme att själva styra verksamheten utifrån uppdraget, säger Birgitta.

ÖNH-kliniken i Norrköping – Region Östergötland

ÖNH-kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping bedriver, på länssjukhusnivå, heltäckande verksamhet vad gäller diagnostik och behandling av sjukdomar inom öron- näs- och halsområdet. Vi har även CPAP-mottagning och gör allergiutredningar.

regionostergotland.se