Presentation
Region Jämtland Härjedalen

Både bredd och djup på operation och kirurgen

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Mikael Frisk
Jennie Eriksson, anestesisjuksköterska, Lasse Salomonsson, enhetschef operation, Olga Carlquist, operationssjuksköterska, Malin Eriksdotter, enhetschef kirurgi, och Steffi Reiss, sjuksköterska. Foto: Mikael Frisk
Jennie Eriksson, anestesisjuksköterska, Lasse Salomonsson, enhetschef operation, Olga Carlquist, operationssjuksköterska, Malin Eriksdotter, enhetschef kirurgi, och Steffi Reiss, sjuksköterska. Foto: Mikael Frisk

På operation och division kirurgi Jämtland Härjedalen vid Östersunds sjukhus är ingen dag den andra lik. Här erbjuds operations- och anestesisjuksköterskor en bred kirurgisk verksamhet med utrymme för många olika specialiteter och ständig utveckling. En genomtänkt och gedigen introduktion, gott kollegialt stöd och sammansvetsade team karakteriserar verksamheten.

– Jag valde att flytta till Östersund 2008 eftersom jag uppskattar närheten till naturen och möjligheterna till ett varierat och aktivt friluftsliv. Här kan jag få både spetskompetens och bredd på en och samma arbetsplats, säger Olga Carlquist, operationssjuksköterska vid centraloperationsenheten på Östersunds sjukhus.
På centraloperation är ingen dag den andra lik. Ena dagen är Olga Carlquist med och förlöser ett barn via kejsarsnitt, för att nästa dag medverka vid traumalarm.
– Eftersom vi är det enda sjukhuset i länet så har vi en fin gemenskap som sträcker sig över avdelnings- och professionsgränserna. Jag varvar det kliniska arbetet med rollen som sektionsansvarig. Jag trivs jättebra med att varva det kliniska med att arbeta med utvecklings- och strukturfrågor, säger hon.

Jobba med oss. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Trainee som operationssjuksköterska i Östersund (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisjuksköterskor till Östersunds sjukhus! (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterskor till Östersunds sjukhus! (Sista ansökningsdag har passerat)

Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA! (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tillåtande och inkluderande
Jennie Eriksson har arbetat som anestesisjuksköterska på operationsavdelningen sedan 2014. Hon varvar elektiva operationer med akut kirurgi och trauman. Jennie kombinerar också sitt kliniska arbete med rollen som sektionsansvarig.
– Vi har en välutvecklad kollegial sammanhållning, vilket bland annat innebär att de anestesisjuksköterskor som arbetar i operationsverksamheten har ett mycket nära samarbete med narkosläkarna. Jag gillar att vi har högt i tak, en tillåtande och inkluderade kultur och ett öppet klimat där man vågar be om hjälp och rådfråga varandra så snart det behövs, säger Jennie Eriksson.
Regionens kirurgiska enhet erbjuder grundutbildade sjuksköterskor möjlighet att gå betald specialistutbildning och att delta i ett fyra månader långt traineeprogram i operationssjukvård. Traineeprogrammet erbjuder sjuksköterskor som är nyfikna på hur det är att arbeta med kirurgisk verksamhet på operation en möjlighet att skapa sig en egen bild av verksamheten inför beslutet att eventuellt påbörja en specialistutbildning till operationssjuksköterska.

Ulrika Östberg, verksamhetschef AnOpIVA på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk
Ulrika Östberg, verksamhetschef AnOpIVA på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk

Från Salzburg till Östersund
På kirurgiska vårdavdelningen vid Östersunds sjukhus arbetar Steffi Reiss, som kommer från Österrike men är uppvuxen med en svensk förälder. Hon arbetade i många år som sjuksköterska i Österrike, men upptäckte charmen med Jämtland och Östersund under en Sverigeresa 2015. Hösten 2022 valde Steffi att flytta till Östersund.
– Mina förutsättningar att ge riktigt bra omvårdnad är betydligt bättre i Östersund än i Salzburg, där jag tidigare bodde och arbetade. Ett gediget inskolningsprogram gjorde att jag snabbt kom in i mitt nya jobb. Regionen hjälpte mig också att hitta boende via deras personalbostäder, och jag har fått ett fint mottagande, säger hon.
Möjligheten att själv påverka sitt schema, nästintill obefintliga hierarkier mellan olika professioner på sjukhuset och en god tillgång till avlastning underlättar arbetet.
– Jag har verkligen hamnat på en bra arbetsplats där jag har goda förutsättningar att trivas och utvecklas långsiktigt. Att bo nära den jämtländska naturen är också en stor fördel för mig, säger Steffi Reis.

Patientens helhetsupplevelse
– Hösten 2021 bildades division kirurgi där AnOpIVA ingår. Det har inneburit något av en nystart för vår verksamhet eftersom det ökar vår gemensamma handlingskraft. Samgåendet innebär att vi har fått ett tydligare beslutsmandat och att vi kan arbeta på ett innovativt sätt med samverkan och strukturer som förbättrar helheten för våra patienter, säger Ulrika Östberg, verksamhetschef AnOpIVA på Östersunds sjukhus.
Några exempel på konkreta pågående åtgärder är den preoperativa enhet som nu etableras i AnOpIVA samt en gemensam handlingsplan för tidigare operationsstarter. Under hösten inleds också ett omfattande projekt med fokus på operationskoordinering och digitaliserad hälsodeklaration.
– Vår övergripande målbild är att på sikt bedriva en högkvalitativ verksamhet där patienten inte behöver köa för att få vård, säger Ulrika Östberg.

Jobba med oss. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Trainee som operationssjuksköterska i Östersund (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisjuksköterskor till Östersunds sjukhus! (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterskor till Östersunds sjukhus! (Sista ansökningsdag har passerat)

Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA! (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Jämtland Härjedalen – Operation och division kirurgi

Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare med cirka 4200 medarbetare. Vi arbetar för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, samt för utveckling och tillväxt i länet. Att Östersunds sjukhus är länets enda sjukhus ställer höga krav på kompetens och resurser, men ger också stora möjligheter för dig som anställd att få en bredd i ditt yrke.

www.regionjh.se