Presentation
Thorax i Linköping

”Hos oss är alla en i gänget”

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Lasse Hejdenberg
Det finns ett nära samarbete mellan såväl chefer som medarbetare på Thorax-kärlkliniken i Linköping. Från vänster: Margareta Backman, Ulrika Nilsson, Catherine Fors, Abdullah Alkathire, Camilla Gustavsson, Jens Westerberg, Malin Södling, Filip Rynningsjö, Johanna Rindefjäll och Torbjörn Roos. Foto: Lasse Hejdenberg
Det finns ett nära samarbete mellan såväl chefer som medarbetare på Thorax-kärlkliniken i Linköping. Från vänster: Margareta Backman, Ulrika Nilsson, Catherine Fors, Abdullah Alkathire, Camilla Gustavsson, Jens Westerberg, Malin Södling, Filip Rynningsjö, Johanna Rindefjäll och Torbjörn Roos. Foto: Lasse Hejdenberg

Arbetsuppgifterna är spännande, teknologin är avancerad och stämningen är god. Så god att Thorax-kärlkliniken i Linköping även har blivit något av specialister på att behålla och locka till sig nya medarbetare.

På Thorax-kärlkliniken finns det många medarbetare som har arbetat inom verksamheten i 20 år eller längre. Kliniken är även ett populärt val bland nyutexaminerade sjuksköterskor.
En av de stora anledningarna till att både gamla och nya medarbetare väljer att stanna kvar är den goda stämning som genomsyrar hela kliniken. Medarbetarskapet är ständigt i fokus och hjälpen och stödet från kollegor är aldrig långt borta.
– Medarbetarskapet är en färskvara och något vi hela tiden uppmärksammar. Det är ju vår arbetsmiljö och något alla måste ta ansvar för. Det genomsyrar allt vi gör. Hos oss är alla en i gänget, säger Camilla Gustavsson, vårdenhetschef på avdelning 6.
Att de studenter som kommer till avdelningen blir väl omhändertagna har lett till att just studenter är en stor rekryteringsingång.
– Det är mycket vanligt att våra studenter återvänder. De återkommer som sommarvikarier och hör ofta av sig tidigt inför sin examen. Många väljer sedan att stanna kvar inom verksamheten och gör även sin specialistutbildning här, säger Malin Södling, sjuksköterska på avdelning 6.
För att studenterna ska få en lärorik och fin tid på kliniken läggs mycket krut på handledarutbildning åt huvudhandledarna. Det är även av största vikt att handledarna får tid för sina studenter. Studenterna på kliniken jobbar dessutom ofta i par vilket har visat sig vara en lyckad modell för att få dem att känna sig trygga i en ofta turbulent miljö.

Jobba med oss på Thorax-Kärloperation


Är du anestesisjuksköterska? Klicka här (Sista ansökningsdag har passerat)

Är du operationssjuksköterska? Klicka här (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Viktigt med introduktion
För de nya sjuksköterskor som söker sig till kliniken väntar en gedigen introduktion där ingenting lämnas åt slumpen.
– Det är tyvärr vanligt inom sjukvården att nya sjuksköterskor inte får den uppbackning som krävs i början. Därför har vi lagt extra krut på introduktionen av våra nya medarbetare, säger Camilla.
Nya sjuksköterskor får möjlighet att klämma och känna på all utrustning och ställa tusen och en frågor. En utbildningsansvarig sjuksköterska håller ihop hela inskolningen och de nya medarbetarna får en kontinuerlig uppföljning både under och efter den individanpassade inskolningen.
– Att låta en introduktion vara individanpassad tjänar alla på. Släpper vi en sjuksköterska för tidigt så skapar det en stress, inte bara hos sköterskan själv utan även hos övriga medarbetare, säger Torbjörn Roos, vårdenhetschef på thoraxintensiven.

Stark vi-känsla
Klinikens olika enheter ligger nära varandra på samma våningsplan vilket är en faktor som bidrar till den öppenhet som råder. Medarbetarna på de olika enheterna hälsar på varandra och ses så gott som dagligen.
– Även för oss på avdelning 78, som ligger på planet under, är det lätt att kontakta kollegor på övriga enheter. Det är inte bara ett fysiskt kort avstånd utan även ett klimat där det är ok att ställa frågor och be om hjälp, säger Ulrika Nilsson vårdenhetschef på avdelning 78.
Att läkarna går över hela kliniken är ytterligare en sak som skapar trygghet både bland patienter och medarbetare.

Avancerad och spännande sjukvård
Men det är inte enbart den goda stämningen som lockar sjuksköterskor till kliniken. Thorax-kärlkliniken är en avancerad och tekniskt utmanande klinik som ständigt strävar framåt.
– Många som söker sig till oss är intresserade av avancerad kirurgi och avancerad eftervård. Våra medarbetare vill utvecklas och ligga i framkant när det kommer till ny forskning. På kliniken finns det bland annat forskningssjuksköterskor, professorer och läkare som möter upp det intresset, säger Catherine Fors, vårdenhetschef på operationsavdelningen.
Klinikens olika enheter fungerar ofta som varandras plantskolor och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom klinikens väggar.
– På intensiven har vi till exempel just nu fem nyfärdiga specialistsjuksköterskor. Samtliga fem kommer från vår klinik och är på det sättet vana vid patientgruppen sedan tidigare, säger Torbjörn.

Jobba med oss på Thorax-Kärloperation


Är du anestesisjuksköterska? Klicka här (Sista ansökningsdag har passerat)

Är du operationssjuksköterska? Klicka här (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping – Region Östergötland

Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping består av thoraxkirurgi, thoraxanestesi- och intensivvård och kärlkirurgi. Här utförs operationer och endovaskulär kirurgi vid sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlsystemet. Vi är cirka 270 medarbetare inom flera yrkeskategorier. Vi har ett regionsuppdrag, Sydöstra sjukvårdsregionen, som omfattar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län, med sammanlagt en miljon invånare.

regionostergotland.se