Presentation
Kriminalvård

Lämnade bemanningsbranschen för Kriminalvården

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Andreas Svensson
Mattias Andersson, sjuksköterska inom Kriminalvården på anstalten i Halmstad. Foto: Andreas Svensson
Mattias Andersson, sjuksköterska inom Kriminalvården på anstalten i Halmstad. Foto: Andreas Svensson

Mattias Andersson jobbade några månader som bemanningssjuksköterska inom Kriminalvården i Halmstad. Egentligen skulle han bara jobba över sommaren, men valde att stanna kvar och bli fast anställd. Uppdraget känns meningsfullt och fantastiskt lärorikt, menar han.

I över 20 år har Mattias arbetat som sjuksköterska. Han har ett gediget CV med breda erfarenheter från akutsjukvård, rättspsykiatri och primärvård.
Under senare år har han arbetat som bemanningssjuksköterska och det var i samband med ett konsultuppdrag som han hamnade på anstalten i Halmstad.
– Jag skulle egentligen bara stanna några månader, men jag trivdes så bra och valde en fast tjänst. Det finns mycket jag uppskattar i min nya roll, ett självständigt och fritt uppdrag. Jag planerar själv mina arbetsdagar utifrån de prioriteringar och krav som finns. Dessutom uppskattar jag mina möten med patienterna, vars behov kan se väldigt olika ut.

Klicka här för att se alla våra lediga sjukskötersketjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som sjuksköterska på Kriminalvården

Ständigt lärande
Svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser: 1 är den högsta säkerhetsklassen, vilket innebär att anstalten kan hantera intagna med särskilt hög risk för rymning eller fritagning.
Säkerhetsklass 2 är slutna anstalter med lägre risknivå och med olika grad och form av övervakning och kontroll. Den lägsta säkerhetsklassen 3 saknar direkta rymningshinder.
Anstalten i Halmstad har säkerhetsklass 2 respektive 3 och ligger fem kilometer från centrum.
– Även om vissa interner har en historia med olika typer av våldsbrott, har jag aldrig känt mig hotad eller rädd. Vi får regelbundet utbildning och träning i säkerhetsfrågor, och vi bär alltid larm. När vi träffar patienter sitter vi alltid närmast dörren. Om något mot förmodan skulle hända kan jag trycka på larmet och får då snabbt hjälp.
För att trivas som sjuksköterska krävs erfarenhet och självständighet, menar Mattias. De problem och medicinska åkommor han möter är varierande. Det kan handla om ångesttillstånd, förkylningar, avslitna hälsenor, sömnsvårigheter, mag-tarmbesvär och skador efter slagsmål.
– Även om jag har tillgång till specialistkompetens via telefon, läkare som är på plats en gång i veckan och psykiater var fjärde vecka, behöver jag vara trygg i mig själv och mina medicinska beslut och prioriteringar.
Varje sjuksköterska ansvarar för cirka 50 interner.
– Jobbet är väldigt självständigt. Det måste man gilla för att trivas. Det är också bra att ha några års erfarenhet som sjuksköterska, då blir man tryggare i sin roll.

Det nära patientmötet
Den stora skillnaden från hälso- och sjukvård utanför anstalten, är att patienterna inte kan vända sig någon annanstans med sina hälsoproblem, menar Mattias.
Tilliten är i regel stor och som sjuksköterska kommer man patienterna nära.
– Jag uppskattar också den direkta återkopplingen. Det är behandlingsmöten med raka samtal, jag får snabbt veta när något inte fungerar. Många jag möter är unga killar som kan vara vilsna och sökande, men i mötet med mig finns i regel ingen fasad. Det finns mycket humor och värme, och ibland kan jag uppleva att de ser mig som en fadersgestalt som de kan vända sig till i förtroende.

Fortbildning
Kriminalvården erbjuder även olika möjligheter till fortbildning, vilket Mattias uppskattar.
– Jag är en person som gillar att ständigt utvecklas, det är viktigt i min professionella roll. Jag har bland annat gått en utbildning inom motiverande samtal, vilket jag har stor glädje av. Alla problem handlar inte endast om medicinska åkommor, utan också om frågor kring livet och framtiden.
Mattias värdesätter även arbetstiderna med lediga kvällar och helger. Han har dessutom sju veckors semester.
– Jag upplever att jag kan påverka och göra skillnad, vilket känns både roligt och meningsfullt. Även om det finns karriärmöjligheter inom Kriminalvården är det patientmötet och det kliniska arbetet jag värdesätter mest.

Klicka här för att se alla våra lediga sjukskötersketjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som sjuksköterska på Kriminalvården

Kriminalvården

Som sjuksköterska inom Kriminalvården kommer du att bedöma och behandla patienter, med stort eget ansvar. Du ska vara empatisk, kunna sätta gränser och vara en trygg person. Sjuksköterskor inom Kriminalvården arbetar oftast dagtid, måndag till fredag. Kriminalvården erbjuder individuell lönesättning, brett utbildningsutbud, mycket förmånlig ersättning och dito semestervillkor, flexibla arbetstidslösningar och mycket mer.

Läs mer på www.kriminalvarden.se