Presentation
Region Västerbotten

Teamkänsla, ständig utveckling och variation på ANOPIVA

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Fredrik Larsson
Ewa Sjöström, operationssjuksköterska, Cecilia Diamant, intensivvårdssjuksköterska, Christina Lindmark, sjuksköterska och Malin Ödling Davidsson, anestesisjuksköterska. Foto: Fredrik Larsson
Ewa Sjöström, operationssjuksköterska, Cecilia Diamant, intensivvårdssjuksköterska, Christina Lindmark, sjuksköterska och Malin Ödling Davidsson, anestesisjuksköterska. Foto: Fredrik Larsson

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en dynamisk och kunskapsintensiv arbetsplats för sjuksköterskor som aldrig vill sluta utvecklas. Ett närvarande ledarskap, en utpräglad teamkänsla och en miljö som uppmuntrar till kontinuerlig kompetensutveckling gör att många sjuksköterskor som söker sig hit stannar länge.

Intensivvårdssjuksköterskan Cecilia Diamant hamnade på IVA på Norrlands universitetssjukhus av en slump när hon sökte undersköterskejobb i samband med sjuksköterskeutbildningen i mitten på 90-talet. Hon trivdes jättebra, och med ett par års arbetslivserfarenhet som grundutbildad sjuksköterska i bagaget återvände hon till intensivvårdsavdelningen på NUS.
– Det är stimulerande att arbeta i en kunskapsintensiv miljö. Jag bygger dagligen på min kunskapsbas, även efter att ha jobbat här i 22 år. Jag känner mig verkligen uppskattad för min insats och blir både sedd och högt värderad som medarbetare, vilket bidrar till att jag trivs väldigt bra. Här har jag dessutom möjlighet att dela med mig av min erfarenhet till yngre kollegor. Ytterligare en fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att vi regelbundet kan ta del av vetenskapsseminarier och föreläsningar och därigenom hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom våra respektive fält, säger Cecilia Diamant.

Nu söker vi anestesi-, operation- och intensivvårdssjuksköterskor. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Många utvecklingsvägar
– Jag brinner verkligen för att arbeta i akutsjukvården, där det ständigt händer nya saker och där jag kan vara med och reda ut akuta och komplexa situationer. Jag började arbeta på NUS akutmottagning 1994 och gick sex år senare en betald specialistutbildning till anestesisjuksköterska. Efter ett par år inom ambulansflyget och i den privata sektorn är jag nu tillbaka på NUS. Jag har en delad tjänst som sektionsledare inom ortopediska operationer och inom den luftburna intensivvården i region norr. Vi är ju verksamma i en vidsträckt geografisk region där den luftburna intensivvården fyller en viktig funktion, säger Malin Ödling Davidsson.
En faktor som lockade henne tillbaka till regionen är de utvecklingsmöjligheter som erbjuds.
– Som specialistsjuksköterska i vår högspecialiserade verksamhet finns det många olika utvecklingsvägar att välja mellan. Man kan exempelvis bli HLR-instruktör, ägna sig ut traumaundervisning, simulering eller ta rollen som donationsansvarig. Det ger goda möjligheter till långsiktig utveckling på samma arbetsplats, säger Malin Ödling Davidsson.

Bredd och specialisering
Operationssjuksköterskan Ewa Sjöström inledde sin karriär som vårdbiträde på NUS redan 1985. Sex år senare var hon färdig operationssjuksköterska och har sedan dess bistått operatörer vid många olika typer av kirurgi, exempelvis urologi, gynekologi, neuro och obstetrik.
– Jag stortrivs verkligen på jobbet, det blir aldrig långtråkigt eftersom jag ständigt utvecklas och inhämtar ny kunskap. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att vi bedriver högspecialiserad vård inom många olika specialiteter. Här ges jag möjligheten att både arbeta brett och specialisera mig, säger Ewa Sjöström.
– Jag hade tidigare arbetat i bland annat kommunal omsorg och kirurgi innan jag 2017 sökte mig till den postoperativa verksamheten. Jag var i behov av mer stimulans och utveckling och hamnade helt rätt på postop. Det är stimulerande att arbeta i team tillsammans med läkare och undersköterska, och personalmässigt har vi en bra kombination av specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet, säger Christina Lindmark, sjuksköterska på NUS postoperativa avdelning.

Närvarande chefer
Kunskapsutveckling och kontinuerlig fortbildning värderas högt på anopiva, vilket Christina Lindmark uppskattar.
– Även om varje dag är olik den andra så har vi en bra grundläggande struktur när vi organiserar vårt arbete. Jag trivs också med närheten till våra chefer, de finns på plats och kan rycka ut i det kliniska arbetet vid behov. Här känner jag mig verkligen sedd, min insats är viktig för att varje patient ska få en så bra vårdupplevelse som möjligt, säger hon.

Nu söker vi anestesi-, operation- och intensivvårdssjuksköterskor. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Anestesi, operation och intensivvård – Region Västerbotten

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en del av Region Västerbotten. Här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård. Vårt uppdrag omfattar även sterilavdelning, forskning, utveckling och undervisning samt ansvar för att bemanna teamen inom luftburen intensivvård norr.

regionvasterbotten.se