Presentation
Psykiatrin i Linköping

Engagerade samtal inom psykiatrin i Linköping

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Christine Engström
Sofia Charysczak Balla, psykiatrisjuksköterska, Yngve Torberntsson, sektionsledare på Psykiatriska akutenheten och Psykiatriambulansen och Erica Johansson Bergsten, sjuksköterska på beroendeavdelningen i Linköping. Foto: Christine Engström
Sofia Charysczak Balla, psykiatrisjuksköterska, Yngve Torberntsson, sektionsledare på Psykiatriska akutenheten och Psykiatriambulansen och Erica Johansson Bergsten, sjuksköterska på beroendeavdelningen i Linköping. Foto: Christine Engström

Spännande dagar med viktiga mänskliga möten genomsyrar arbetet för psykiatrisjuksköterskorna i Linköping. Dessutom ligger man som universitetssjukhus hela tiden nära forskning och framsteg.
– Det händer nya saker hela tiden, säger Sofia Charysczak Balla.

Sofia Charysczak Balla har varit sjuksköterska i över tio år, och är sedan nästan två år psykiatrisjuksköterska på den öppenvårdsmottagning i Linköping som specialiserar sig mot affektiva sjukdomar.
– Dels är vi något av ett specialiserat basteam som både stöder patienter i deras vardag genom stödsamtal och samarbete med paramedicinare, men vi har också hand om olika medicinska behandlingar såsom ECT, TMS och ketamin. Vi har även en ganska avancerad ECT-vård om man jämför med en del andra sjukhus vilket gör det extra spännande som sjuksköterska, säger hon.
Inom psykiatrin i Linköping arbetar man utifrån många olika typer av metoder, och alltid med individen i fokus.
– Att jobba inom psykiatrin är att jobba väldigt flexibelt och med många olika verktyg, både i en själv och med olika typer av behandlingar. Samtalet är kärnan, i all psykiatrisk omvårdnad. Att möta patienten, göra dem delaktiga och ha ett bra bemötande är så viktigt. Jag måste läsa av patienten och använda mig själv som verktyg i samtalet och mötet; vad behöver den här personen av mig, där de är nu? Vi vet till exempel hur vi behandlar manier, men alla patienter med mani är inte likadana. Det är jättekul att se hur man kan jobba på individnivå, säger Sofia Charysczak Balla.

Skapar förtroende
På en av heldygnsvårdsavdelningarna jobbar Erica Johansson Bergsten. Hon började sin bana på BUP, och jobbade sedan via bemanning på tolv olika mottagningar. Till slut landade hon i att jobba heltid på en avdelning som hon tyckte mycket om, nämligen beroendeavdelningen i Linköping.
– Det var som att komma hem. Det är väldigt roligt att jobba här. Många är negativt inställda och rädda att hamna inom psykiatrin och därför är vårt möte med patienten jätteviktigt. Patienten känner sig ofta i underläge, och ett sätt att skapa förtroende är att försöka minnas små detaljer. Det är väldigt uppskattat när man tar upp och minns saker som de berättat, säger hon.
Erica Johansson Bergsten ser arbetet som väldigt varierat.
– När jag började inom psykiatrin tänkte jag att det hade väldigt lite att göra med somatik, men allt går hand i hand. Hos oss har vi också somatiskt sjuka personer med en psykiatrisk diagnos, där vi får vårda hela människan. Många tror att man som sjuksköterska helt tappar den somatiska biten genom att jobba inom psykiatrin. Det gör man inte, men man får ofta behandla många olika saker, säger hon.

Roligt och utmanande
Yngve Torberntsson är sektionsledare på Psykiatriska akutenheten och Psykiatriambulansen och jobbar både kliniskt och administrativt.
– Det är väldigt kul att få möjlighet att kombinera. Jag har varit sektionsledare i några år nu och även jobbat med uppstart av mobila öppenvårdsteamet och nu senast psykiatriambulansen. Det är roligt och utmanande att starta upp nya saker med entusiastiska personer. Samtidigt vill jag inte lämna det kliniska, och de samtal som man får ha där.
Inom psykiatriambulansen kommer Yngve Torberntsson hem till människor i kris.
– Man möter en människa akut och då behöver man skapa förtroende snabbt. Man vet ju inte vad man kommer att möta, att få komma hem till någon är ett förtroende i sig.
Det gäller att man är tillgänglig och öppen, säger Yngve Torberntsson.
– En nyckel i akutpsykiatri är att få patienter att känna sig trygga snabbt och svara på frågor, att skapa en öppet klimat snabbt. Men man måste vara försiktig och också vara noga med att ta bort skuld från patienterna, det är en del i de flesta psykiatriska diagnoser att skuld- och skamberget är stort. Det kan bli en del laddade situationer, säger han.

Många möjligheter
Psykiatrin i Linköping befinner sig nära forskningen som bedrivs vid universitetssjukhuset, enligt Sofia Charysczak Balla.
– Det händer så mycket inom psykiatrin, det sker studier och nya behandlingar och det är väldigt mycket som går framåt, till exempel inom ketamin och TMS. Dessutom är området väldigt brett; man jobbar med patientens hela liv och nätverk, och som sjuksköterska kan man ha stor inverkan. Här hos oss kan man dessutom jobba medicinsktekniskt eller akut eller med olika specialiseringar, eller gå vidare och bli terapeut med olika inriktningar. Så det finns massvis med möjligheter, och det blir aldrig tråkigt!

Psykatrin i Linköping – Region Östergötland

Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik som består av öppen- och slutenvård, psykiatrisk akutenhet, mobilt öppenvårdsteam, mellanvård samt vår nystartade psykiatriambulans (Prehospital akutpsykiatri). Du hittar större delen av vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet. Vården riktar sig till vuxna med behov av psykiatrisk vård och beroendevård inom centrala Östergötland.

Kontakt:
Hanna Linder, sjuksköterska/sjuksköterskerekrytering
Tel: 072-227 82 60
hanna.linder@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se