Akutsjukvård

Högt tempo i akutsjukvården

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock

Sjuksköterskor i akutsjukvården arbetar ofta självständigt i en miljö som präglas av snabba beslut och avancerad omvårdnad. För sjuksköterskor som trivs i en dynamisk verksamhet med ett stundtals högt tempo där man behöver vara beredd på det oförutsägbara kan akutsjukvården erbjuda livslång karriärutveckling inom ett brett medicinskt fält.

Daniel Gustafsson, verksamhetschef VO Akutsjukvård samt specialistsjuksköterska på universitetssjukhuset i Örebro.

− I akutsjukvården är ingen dag den andra lik. Ett arbetspass kan ena dagen vara lugnt med relativt få patienter, för att nästa dag vara hektiskt och präglas av ett högt patienttryck. En viktig del av sjuksköterskans arbete i akutsjukvården är att triagera patienter och därefter hänvisa dem till rätt vårdnivå eller remittera dem vidare till provtagning, undersökningar eller fortsatt vård på sjukhusets olika avdelningar, säger Daniel Gustafsson, verksamhetschef VO Akutsjukvård och specialistsjuksköterska på universitetssjukhuset i Örebro. Han har arbetat i akutsjukvården sedan 2007 och har även varit aktiv i SENA, Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

”Det gäller att kunna lite om mycket och att ständigt uppdatera sin kompetens.”

Omfattande kontaktytor
Det som attraherade honom med akutsjukvården var förmågan att göra verklig skillnad för patienten på relativt kort tid. Patientmötena i akutsjukvården är många och ofta relativt korta, men under den tiden kan man som sjuksköterska ge omvårdnad som har en avgörande påverkan för patienten och för flödet på akuten.
− Akuten fungerar som ett nav för hela sjukhuset; här har man kontaktytor mot i stort sett hela sjukhuset och får en bra insyn i hur olika verksamheter fungerar, från psykiatri till ortopedi. Eftersom man möter ett så brett spektrum av diagnoser och patienter så gäller det att kunna lite om mycket och att ständigt uppdatera sin kompetens. Det innebär också att akutsjukvården är en plattform för livslångt lärande och utveckling, säger Daniel Gustafsson.

Kliniska karriärvägar
Akutsjukvården fungerar som en viktig sluss in till övrig sjukvård för många patienter. Utöver att diagnostisera och remittera vidare patienter till olika specialistavdelningar bedrivs även avancerad omvårdnad på akutmottagningarna. För de svårast sjuka patienterna handlar det om omvårdnad som tillhör sjukvårdens absoluta spjutspets.
En specialistutbildning i akutsjukvård är en fördel men absolut inget krav för sjuksköterskor som vill arbeta i akutsjukvården. Karriärvägarna är många, såväl kliniskt som forskningsmässigt och med fokus på ledarskap. I akutsjukvården värdesätts i stort sett all typ av omvårdnadserfarenhet, oavsett om man tidigare arbetat i primärvården, kommunal omsorg eller i sjukhusvården.
− I akutsjukvården kan man göra karriär och samtidigt behålla sitt kliniska fokus. Man kan exempelvis bli sektionsledare, ledningssjuksköterska eller klinisk kvalitetssjuksköterska. Akutsjukvård är dessutom ett forskningsintensivt område där utvecklingen går snabbt, vilket bidrar till dynamiken, säger Daniel Gustafsson.