Presentation
Barn- och ungdomskliniken

Jobba med barn och ungdomar i Sörmland!

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Pierre Pocs
Cecilia Bratt, Linda Book och Madeleine Andersson på Barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs
Cecilia Bratt, Linda Book och Madeleine Andersson på Barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs

När du arbetar på barnkliniken i Region Sörmland är ingen dag den andra lik. Här gör du skillnad på riktigt, med allt från prematura bebisar till tonåringar, och med alla slags diagnoser. Här står delaktighet, engagemang och hög kompetens i fokus.
– Det finns inget roligare och mer givande än att jobba med barn!

Det menar specialistsjuksköterskorna Linda Book, Cecilia Bratt och Madeleine Andersson, som alla tre arbetar på Barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som är en länsklinik i Region Sörmland, med både neonatal avdelning, barnakut, slutenvård samt mottagning och dagvård. Verksamhet finns även på regionens två andra sjukhus, i Nyköping och Katrineholm.
Linda, som är vårdenhetschef på akutsektionen började på Barn- och ungdomskliniken 2008.
– Under de här åren har jag även arbetat på annat håll, men jag kommer alltid tillbaka hit. Jag kan faktiskt inte tänka mig en mer givande, intressant och rolig specialitet. Vi har en så otrolig bredd på våra patienter och det är fantastiskt att få lära känna hela familjen, säger hon.
Hon får medhåll av sina kolleger Madeleine och Cecilia.
– Det finns inget bättre arbete. Har man en gång börjat arbeta med barn och ungdomar vill man inte göra något annat. Det är en väldigt kreativ och inspirerande specialitet, där vi får möta barnen och ungdomarna på deras nivå. Det är väldigt stor skillnad på en bebis och en tonåring, så arbetet är enormt omväxlande, berättar Madeleine, som har arbetat på kliniken sedan 2010.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stödjande team
Barn- och ungdomskliniken omfattar ett brett spektrum av specialiteter och är som ett eget litet sjukhus i det stora Mälarsjukhuset. Verksamheten spänner över medicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Arbetet omfattar allt från snabba, akuta insatser till behandling av kroniska sjukdomar, som kan pågå under många år och då utvecklar man en väldigt nära relation till både barnet och familjen.
– Självklart kan det vara tungt att arbeta med svårt sjuka barn, men vi har väldigt bra stödning i teamen och man är aldrig ensam. Dessutom är det ju så att samtidigt som barn och unga kan bli väldigt snabbt dåliga så hämtar de sig ofta lika snabbt. Vi ser så tydligt att våra insatser gör skillnad, säger Cecilia, som började arbeta här 2016.

Nytt introduktionsprogram
Barn- och ungdomskliniken kommer inom kort att starta ett nytt introduktionsprogram. Det pågår från september ända fram till maj och kommer att omfatta temadagar och fördjupningar inom särskilda områden, såväl medicinska som av mer social karaktär, till exempel barnkonventionen, delaktighet och bemötande.
– Vi har väldigt mycket på gång, såväl på barn- och ungdomskliniken som inom regionen som helhet. Förändrings- och förbättringsarbete är ständigt i fokus och vi är mycket angelägna om att våra medarbetare ska kunna vara delaktiga i dessa arbeten. Från och med 1 februari 2023 arbetar hela regionen mot att bli oberoende av inhyrd personal och vi är mycket måna om att våra medarbetare ska trivas, framhåller verksamhetsutvecklare Therese Söderholm.
– Vi medarbetare är kärnan i verksamheten och jag upplever verkligen att vi blir lyssnade på och att våra idéer tas tillvara, instämmer Cecilia.

Prestigelöst
På barn- och ungdomskliniken i Region Sörmland arbetar du i sammansvetsade team, tätt tillsammans med andra professioner.
– Det är inte alls hierarkiskt och allas kompetenser tas tillvara oavsett profession. Jag upplever att vi är en väldigt prestigelös arbetsplats, menar Madeleine.
Barn- och ungdomskliniken rekryterar nu nya, engagerade och drivna sjuksköterskor som vill vara med och utveckla verksamheten. Du behöver inte vara specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin för att arbeta här, men för dig som vill specialisera dig finns goda möjligheter att läsa vidare. Region Sörmland erbjuder även en mångfald av annan kompetensutveckling och fortbildning.
– Här finns alla möjligheter att utvecklas som sjuksköterska, säger Linda. Att jobba med barn och ungdomar och få uppleva hur mycket man betyder för både dem och deras familjer är helt fantastiskt! Om man är nyfiken på hur det är att jobba med barn och ungdomar är man varmt välkommen att hospitera på våra verksamheter!

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Barn- och ungdomskliniken – Region Sörmland

Barn- och ungdomskliniken Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid länets tre sjukhus. Barnkliniken på Mälarsjukhuset består av neonatalavdelning och barn- och ungdomsavdelning, barnmottagning, dagvård samt barnmedicinakut. Kliniken är den enda slutenvårdsavdelningen för barn och ungdomar mellan 0 och 18 år i Sörmland.
Vi bedriver vård av barn och ungdomar inom specialiteterna barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi samt öron- näsa- och halssjukdomar. Vi arbetar med visionen ”Sörmlands barn, trygga i våra händer” och strävar efter att ha hög kompetens hos personalen och att vi alltid har fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn.

Läs mer på: www.regionsormland.se