Presentation
Vuxenpsykiatrin och BUP

Kontinuerlig utveckling i psykiatrin i Region Västernorrland

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Pär Olert
Lien Ta González och  Peter Eliasson, sjuksköterskor på SPOT Sundsvall. Foto: Pär Olert
Lien Ta González och Peter Eliasson, sjuksköterskor på SPOT Sundsvall. Foto: Pär Olert

I vuxenpsykiatrin och BUP i Region Västernorrland erbjuds sjuksköterskor goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheten att påverka och forma verksamheten.

– Jag började arbeta i slutenvården på den psykiatriska kliniken i Sundsvall 2014. Därefter utbildade jag mig till distriktssköterska och arbetade med bland annat psykiatri även i primärvården under ett par år. När jag fick höra att Region Västernorrland skulle starta SPOT (Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) i Sundsvall kändes det som en spännande möjlighet att vara med och forma en helt ny verksamhet, säger Lien Ta González, sjuksköterska på SPOT Sundsvall.
Möjligheten att tillämpa ett flexibelt arbetssätt och att fungera som en brygga mellan psykiatrins övriga verksamheter attraherade Lien Ta González till SPOT, ett alternativ till traditionell hel-dygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård.
– I SPOT kan vi arbeta betydligt mer förebyggande än i slutenvården. Patienten väljer själv om vi ska mötas på vår mottagning, ha kontakt via telefon eller mötas via hembesök. Att kunna möta patienterna i deras hemmiljö ger oss helt andra förutsättningar jämfört med på mottagning eller avdelning, säger hon.

Jobba med oss inom psykiatrin i Västernorrland. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansöka


Psykiatrisjuksköterska/Sjuksköterska till BUP – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 7 – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 51 – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till LARO-mottagningen – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Självständigt arbete i SPOT-teamet
– Psykiatrin har länge intresserat mig. Under sjuksköterskeutbildningen arbetade jag extra som skötare i rättspsykiatrin och psykiatrin. Efter examen arbetade jag bland annat inom ambulans, barnsjukvård, dialys och infektion, med siktet inställt på att så småningom återvända till psykiatrin, säger Peter Eliasson, sjuksköterska på SPOT Sundsvall.
2019 började han arbeta på en affektiv avdelning för unga vuxna i Region Västernorrland. När SPOT- teamet sjösattes i Sundsvall 2022 kände Peter Eliasson direkt att han ville bli en del av teamet.
– Jag tror mycket på det arbetssätt vi tillämpar inom SPOT. Vi har fått en fantastiskt fin respons från såväl regionen som patienterna. Jag har mandat att själv planera min arbetsdag och att göra självständiga bedömningar. I uppdraget ingår bland annat motiverande och stödjande patientsamtal, samt medicinska skattningar och riskbedömningar. Vi gör en viktig insats som ofta håller patienten flytande medan de väntar på en tid hos sin fasta vårdkontakt. Jag betraktar satsningen på SPOT som ett kvitto på att Region Västernorrland verkligen har tilltro till vår kompetens och förmåga som sjuksköterskor, säger Peter Eliasson.

Rebeccah Carlström, psykiatrisjuksköterska på BUP:s öppenvårdsmottagning i Örnsköldsvik, och Carolina Jansson, sjuksköterska på BUP Västernorrlands NP-mottagning i Sundsvall. Foto: Pär Olert
Rebeccah Carlström, psykiatrisjuksköterska på BUP:s öppenvårdsmottagning i Örnsköldsvik, och Carolina Jansson, sjuksköterska på BUP Västernorrlands NP-mottagning i Sundsvall. Foto: Pär Olert

Brinner för att stödja
– Det är otroligt stimulerande att stödja barn och unga med NPF-diagnos. Vi jobbar alltid utifrån ett familjeperspektiv och har många långsiktiga patientkontakter, säger Carolina Jansson, sjuksköterska på BUP Västernorrlands NP-mottagning i Sundsvall. Hon arbetade tidigare som barnmorska, men började för två år sedan på BUP:s NP-mottagning eftersom hon brinner för att stödja barn och unga med NPF-problematik.
På NP-mottagningen behandlar hon färdigutredda barn och unga och deras familjer. Samverkan med aktörer som skola och socialtjänst är en viktig del av arbetet.
– Jag uppskattar variationen i mitt arbete. Utöver behandling arbetar jag även mycket med föräldrautbildningar och ungdomsutbildningar med fokus på NPF. Jag är patientansvarig och koordinerar kontakterna med andra professioner i våra tvärprofessionella team. Det är en fantastisk känsla att kunna följa patientens framsteg, säger Carolina Jansson.

Sammanhållning och teamkänsla
– Jag arbetade inom vuxenpsykiatrin tidigare men bytte för tre år sedan till BUP eftersom jag har ett stort intresse för det barnpsykiatriska området. Jag ingår i mottagningsteamet och bedömer patientens behov och vilken behandling vi kan bistå med, säger Rebeccah Carlström, psykiatrisjuksköterska på BUP:s öppenvårdsmottagning i Örnsköldsvik.
Mötet med dessa barn och ungdomar är en av de faktorer som gör att hon trivs med sitt arbete. Varje patient och familj är unik, så att kartlägga deras behov har många likheter med detektivarbete. Det handlar om att få en samlad bild av en ofta komplex verklighet.
– Vår verksamhet karakteriseras av en fin sammanhållning och en stark teamkänsla. Utvecklingsmöjligheterna är goda, liksom möjligheterna att påverka verksamheten. Jag har ett särskilt engagemang för verksamhetsutveckling och har därför valt att engagera mig i utvecklingsgruppen för BUP i Västernorrland. Jag går även en steg 1-utbildning i KBT. Om man vill gå en specialistutbildning eller utvecklas inom något specifikt område så är våra chefer lyhörda för det, säger Rebeccah Carlström.

Jobba med oss inom psykiatrin i Västernorrland. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansöka


Psykiatrisjuksköterska/Sjuksköterska till BUP – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 7 – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 51 – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till LARO-mottagningen – Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Psykiatri – Region Västernorrland

Länsverksamhet psykiatri har ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner. Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Heldygnsvård finns i Sundsvall. Därtill finns SPOT i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som erbjuder psykiatrisk sjukvård i hemmet.

rvn.se/jobb-och-utbildning