Barnsjukvård

Medicinsk och åldersmässig bredd i barnsjukvården

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Alexandra Eliasson, avdelningschef för akut barnsjukvård, Jacoba Wennergren, avdelningschef för sektion neonatologi och Ebba Jungward, chef för barnakutmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Barnsjukvården karakteriseras av en omfattande bredd, såväl omvårdnadsmässigt, medicinskt och i åldern på patienterna. Som barnsjuksköterska kan du vårda alltifrån för tidigt födda till unga på tröskeln till vuxenlivet.

Professionsöverskridande teamarbete och en nära samverkan med barnens familjer är några faktorer som utmärker omvårdnadsarbetet i barnsjukvården.
– Självklart är det en fördel att vara specialistutbildad barnsjuksköterska, men barnsjukvården välkomnar även grundutbildade sjuksköterskor, såväl nyutexaminerade som erfarna. Det som krävs av sjuksköterskor som vill arbeta med barn är bland annat ambitionen att bedriva den bästa vården för barnen och familjerna samt en vilja att hela tiden se till barnens bästa, säger Jacoba Wennergren, avdelningschef för sektion neonatologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

”I barnsjukvården är det viktigt att vara pedagogiskt lagd och att utveckla sociala färdigheter.”

Från nyfödda till nästan vuxna
– Jag började arbeta i barnsjukvården direkt efter sjuksköterskeexamen. Det som främst lockade mig dit var ett genuint intresse och att jag ville lära mig mer om barnsjukvård. I barnsjukvården är det viktigt att vara pedagogiskt lagd och att utveckla sociala färdigheter som gör att man kan ge omvårdnad och få en bra kontakt med barn och unga i alla åldrar. Sjuksköterskor på barnsjukhuset behöver även vara beredda på akuta situationer. Sjukdomsbilden för barn kan verkligen förändras fort, säger Alexandra Eliasson, avdelningschef för akut barnsjukvård på Akademiska barnsjukhuset.
– Den bredden i diagnoser och i åldrar som barnsjukvården kan erbjuda lockade mig. Det gör att man som sjuksköterska kan fortsätta utvecklas i många år inom barnsjukvården. I arbetet som barnsjuksköterska ingår mycket kontakt med föräldrarna. Vi brukar säga att vi vårdar hela familjer här, vilket ställer stora krav på sjuksköterskornas inkännande och sociala förmågor, säger Ebba Jungward, chef för barnakutmottagningen på Akademiska barnsjukhuset.

Ett ”litet sjukhus i det stora”
Utöver slutenvården kan sjuksköterskor även arbeta på till exempel mottagningar eller i dagvården.
– Teamarbetet är väldigt starkt. Vi samverkar professionsöverskridande och prestigelöst kring patienterna. Barnsjukhuset hos oss fungerar som ett litet komplett ”sjukhus i sjukhuset” med alltifrån psykologer till fysioterapeuter och kuratorer. På barnsjukhuset finns slutenvård, akutsjukvård, öppenvård och mottagningsarbete. Det innebär att utvecklingsvägarna är många. Som universitetssjukhus har vi även ett fokus på utbildning och forskning. För den som vill, är det möjligt att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring, säger Jacoba Wennergren.