Larmoperatörer

Sjuksköterskor ersätts vid larmsamtal

Publicerad 28 mars 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

I Västra Götalandsregionen är man på väg att omorganisera så att den som ringer 112 inte längre kommer att bedömas av en sjuksköterska, något som väckt stark kritik.
– Vår kompetens tas inte tillvara. Alla kan läsa innantill i ett papper hur man gör HLR, men det finns så mycket som medicinskt kunniga kan bidra med, säger Stine Fagerli, sjuksköterska vid Sjukvårdens larmcentral.

Stine Fagerli, vid Sjukvårdens larmcentral i Göteborg, oroas över det nya förslaget, som väntas klubbas igenom i april.

Idag finns det ett samarbete mellan Sjukvårdens larmcentral och SOS Alarm, och nu vill regionen att SOS Alarms operatörer, som inte är sjuksköterskor, ska göra bedömningen vid ett 112-samtal. Operatörerna ska också göra en prioritering av ambulanslarm, som är detsamma som att göra bedömningen.
– Sjuksköterskorna ska sitta i ett virtuellt väntrum och prioritera ned eller upp, se om operatören har gjort rätt bedömning eller inte, i stället för att använda sin kompetens i första ledet. Det finns en risk att den som saknar medicinsk kunskap lägger många prio 1-larm och att det då inte finns ambulanser kvar till de som verkligen behöver dem, säger Stine Fagerli, som har jobbat på larmcentralen i Göteborg i 3,5 år.

Vårdkedja, inte larmkedja
Hon är kritisk till förslaget, som hon menar grundas på okunskap.
– Politiker pratar om en larmkedja och att målet är att det ska gå så fort som möjligt från att samtalet kommer till att ambulansen är framme. Men vi som är sjuksköterskor pratar i stället om en vårdkedja, för vården börjar redan i samtalet. Du kanske inte behöver ambulans, det kan vara bättre med mobila team för äldre eller en jourcentral, egenvård eller 1177.
Hon fortsätter:
– Vi kan också tala med personerna på ett bra sätt medan de väntar på eventuell ambulans, vi ger råd fram till att ambulansen är på plats. Vem som helst kan fylla i ett formulär och bestämma att ambulans ska skickas ut, men vad händer under tiden som patienten väntar på den?

”Det är väldigt sorgligt att man försöker att kvantifiera något som inte går att mäta i exakta kronor, nämligen sjuksköterskors kompetens.”

Blir patientosäkert
Stine Fagerli ser att sjuksköterskors kompetens inte tas tillvara.
– Säg att du har en artärblödning, då kan vi ge råd om att strypa en blödning anpassat utifrån anatomi, och det kan inte en person utan medicinsk utbildning göra. Vi kan ställa frågor och tolka svaren. Alla kan klicka i formulär, men om man inte förstår vad det patienten säger betyder kan det bli patientosäkert, säger hon.
Som anledningen till förändringen ser hon två faktorer.
– Det handlar om pengar, först och främst. Sjuksköterskor är dyrare än vanliga operatörer. Dessutom är man rädd att sjuksköterskor ska tas från vanliga vården, där de behövs i allra högsta grad. Det är i alla fall vad jag tror. Men det är väldigt sorgligt att man försöker att kvantifiera något som inte går att mäta i exakta kronor, nämligen sjuksköterskors kompetens och hur vi kan hjälpa till att rädda liv och vårda patienter, säger Stine Fagerli.
Regionens förslag väntas klubbas igenom i april.