Presentation
Region Västernorrland

Sundsvall satsar på framtidens röntgensjuksköterskor

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Olle Melkerhed
Maria Enheim, röntgensjuksköterska, Lotta Lindqvist, röntgensjuksköterska, och Jessica Landin Viksell, enhetschef på röntgenmottagningen vid sjukhuset Sundsvall-Härnösand. Foto: Olle Melkerhed
Maria Enheim, röntgensjuksköterska, Lotta Lindqvist, röntgensjuksköterska, och Jessica Landin Viksell, enhetschef på röntgenmottagningen vid sjukhuset Sundsvall-Härnösand. Foto: Olle Melkerhed

Röntgensjuksköterska är ett eget legitimationsgrundande yrke med goda framtidsutsikter. Efter sju år som allmänsjuksköterska valde Maria Enheim vid röntgenmottagningen i Sundsvall att vidareutbilda sig till röntgensjuksköterska, ett val hon inte har ångrat.

Det har gått över sex år sedan Maria Enheim blev legitimerad röntgensjuksköterska.
– Jag jobbade tidigare på en akutvårdsavdelning och trivdes bra som allmänsjuksköterska, men inte med det slitsamma avdelningsarbetet. Jag ville gärna läsa vidare och blev erbjuden att vidareutbilda mig med lön till röntgensjuksköterska. Utbildningen var både rolig och spännande och jag är verkligen glad att jag tog steget, säger hon.
Hon arbetar idag på röntgenmottagningen vid länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Arbetet är variationsrikt. Maria gillar kombinationen av omvårdnad, strålningsfysik och medicin. Ingen dag är den andra lik.
– Vi roterar mellan olika modaliteter eller tekniker, exempelvis konventionell röntgen, datortomografi, magnetkamera och interventionell radiologi då vi samarbetar med våra radiologer och kärlkirurger. Jag arbetar idag som sektionsansvarig för datortomografin och har fått vidareutbildning på just den tekniken. Det finns alla möjligheter att gå kurser och vidareutvecklas inom radiologi om man vill, säger Maria.
Det finns olika vägar att gå för att bli röntgensjuksköterska. Maria gick en så kallad uppdragsutbildning på distans på Karolinska institutet under tre terminer. Kravet är att man i grunden är legitimerad sjuksköterska.
– Uppdragsutbildningen fokuserade på strålfysik, anatomi och radiografi, ett interdisciplinärt område som omfattar kunskaper inom bildvetenskap, fysik, teknik och medicin. Utbildningen var på distans med cirka fyra fysiska träffar under tre terminer. Vi kombinerade de teoretiska delarna med verksamhetsförlagd utbildning på vårt hemmasjukhus, vilket jag tycker är jättebra. Genom hela utbildningen fick vi möjlighet att komma ut i verkligheten och praktisera på en röntgenmottagning, säger Maria.

Röntgensjuksköterska/BMA/SSK till Nuklearmedicin, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Röntgensjuksköterska till Röntgenmottagningen, Sundsvall/Härnösand (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Framtidsyrke
Det råder stor brist på röntgensjuksköterskor i landet. Jessica Landin Viksell är enhetschef på röntgenmottagningen vid sjukhuset Sundsvall-Härnösand.
– Röntgen är ett dynamiskt kunskapsområde, navet för många verksamheter. Förutom uppdragsutbildningen under tre terminer, kan man också välja att söka den treåriga legitimationsgrundande utbildningen på heltid. Även den ges på distans. Den kräver inte sjuksköterskeexamen i botten utan kan sökas av alla med behörighet, säger Jessica.
För att få utbildningen betald av arbetsgivaren måste den som söker först genomgå intervjuer och göra en kortare praktik på röntgen. Det är viktigt att understryka, menar Jessica, att det handlar om två helt olika yrken. En röntgensjuksköterska kan inte arbeta som sjuksköterska och vice versa.
– Vi är en arbetsplats med många möjligheter till fortsatt utbildning och utveckling. Vi är ett gott gäng och har jobbat mycket med vår arbetsmiljö, inte minst med schemaläggningen där vi tagit bort jourer på nätterna och i stället infört aktiv natt, vilket är uppskattat av våra sköterskor.

Från mörkrum till AI
Lotta Lindqvist har i många år arbetat som röntgensjuksköterska och är sektionsansvarig för datortomografin. Hon började på röntgenmottagningen i Sundsvall, långt innan det fanns en formell utbildning.
– Det är ett stimulerande arbete. Jag gillar variationen och att jobba med både patienter och teknik. Det har skett en otroligt stark teknikutveckling, från kassetter och mörkrum till digitalisering och AI. Idag kan vi med mycket högre precision skräddarsy strålningsdoser för att skydda och minska oönskade effekter av strålning.
Arbetet handlar också om att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Det kräver att patienten placeras i en viss lägesposition för att bildkvaliteten ska bli så bra som möjligt. Ibland har patienten olika begränsningar på grund av smärta eller rörelsehinder. Då måste röntgensjuksköterskan hitta individuella lösningar utan att tumma på bildkvaliteten.
– Vi träffar många patienter, men det är i regel korta möten. Vi tar hand om patienten inför och under själva bildtagningen, som kan variera mellan en minut och fyra timmar, därefter går patienten vidare. Ibland uppstår många frågor och funderingar och då handlar det om att pedagogiskt förklara hur tekniken fungerar och vad som ska hända. Vill man arbeta varierat och kombinera patientmöten och omvårdnad med högteknologi, då ska man välja utbildningen till röntgensjuksköterska, säger Lotta.

Region Västernorrland – Röntgenmottaglingen Sundsvall-Härnösand

Är du intresserad av yrket som röntgensjuksköterska och av att arbeta i Region Västernorrland?

För mer information:
Jessica Landin-Viksell
jessica.landin.viksell@rvn.se
Mobil: 072-451 40 63

www.rvn.se