Presentation
Rättspsykiatrin Akademiska sjukhuset

Tid för omvårdnad och reflektion

Publicerad 28 mars 2023
Foto: White arkitekter
Nästa år flyttar rättspsykiatrin till helt nya lokaler. I samband med flytten utökas även antalet patienter och medarbetare. Illustration: White arkitekter
Nästa år flyttar rättspsykiatrin till helt nya lokaler. I samband med flytten utökas även antalet patienter och medarbetare. Illustration: White arkitekter

Miljön är varm och relationsbyggandet centralt. Sjuksköterskorna inom rättspsykiatrin på Akademiska sjukhuset har tid både för sina patienter och för att fördjupa sina kunskaper. Dessutom flyttar de snart in i nya lokaler.

När Frida Samuelsson, efter ett år på en somatisk avdelning, började arbeta inom rättspsykiatrin på Akademiska sjukhuset kände hon direkt att hon hade hittat hem. Tid var inte längre en bristvara.
– Här har jag som sjuksköterska en optimal yrkesutövning. Jag är inte bara en assistent till läkaren och utför ordinationer utan jag har tid att göra egna bedömningar och möjlighet att följa upp dem. Eftersom vi har så mycket tid kan vi lägga fokus på omvårdnaden i arbetet, säger hon.
Tvärtemot vad många tror är miljön på den rättspsykiatriska avdelningen varm och ombonad. Det finns inga låsta celler och inte heller några krav på att medarbetarna ska vara stora och starka. Inom rättspsykiatrin är kompetens det viktiga och relationsbyggande, inom juridikens ramar, det centrala.
Den varma och ombonade känslan är något som följer med i den kommande flytten. Nästa år flyttar nämligen rättspsykiatrin till helt nya lokaler. I samband med flytten utökas även antalet patienter och medarbetare.
– De nya lokalerna ligger naturskönt och är helt anpassade efter våra behov. Det kommer bli helt fantastiskt, säger avdelningschef Maria Bruhn Lundblad.
Att rättspsykiatrin växer öppnar även för nya möjligheter.
– Den som är intresserad av forskning kan vara med och utveckla den rättspsykiatriska vården, säger Maria.

Vi söker sjuksköterska till Rättspsykiatriska enheten, avd 5. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Varierande arbete
Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom rättspsykiatrin. Medarbetarna arbetar dessutom i tvärprofessionella team och lär sig ständigt av varandra.
– Det som är roligt med rättspsykiatrin är att man lär sig mycket. Alla patienter har olika diagnoser. Det enda de har gemensamt är att de är överlämnade till vård, säger Mathilda Iversen, biträdande avdelningschef och specialistsjuksköterska, och berättar att det finns ett stort kollegialt stöd vid de tillfällen arbetet är psykiskt påfrestande.
De långa vårdtiderna gör att medarbetarna kan följa patienterna från heldygnsvård till öppenvård.
– Det är fantastiskt när någon skrivs ut och man har följt hela resan. Man blir väldigt ödmjuk inför livet genom att arbeta här, säger Mathilda.

Rättspsykiatri – Akademiska sjukhuset

Här vårdas patienter i alla åldrar som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård av en domstol. Vi jobbar integrerat med både heldygnsvård och öppenvård. I tvärprofessionella team ser vi till att varje patient har tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykologiska samt psykosociala insatser utifrån behov.

akademiska.se/arbeta-hos-oss