Kommunal vård & omsorg

Utvecklingsmöjligheter i kommunal vård och omsorg

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Erika Nilsson, områdeschef för hälso- och sjukvård samt ordinärt boende för personer över 65 år i Uppsala kommun.

Sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård har ett fritt, variationsrikt och självständigt arbete med utrymme för självständiga medicinska bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunal omsorgsverksamhet erbjuder ofta goda möjligheter att själv styra och planera sin arbetsdag.

I den kommunala hälso- och sjukvården vårdas äldre patienter i sina hem och på särskilt boende. På särskilt boende bedrivs även korttidsvård med en något högre vårdnivå. Kommunerna vårdar också personer som har insatser via LSS och socialpsykiatrin.

Avgörande för nära vård
– Kommunal hälso- och sjukvård fyller en avgörande funktion i utbyggnaden av den nära vården då en ökad andel vård flyttas närmare patienten. Kommunal vårdverksamhet har bland annat en nyckelroll i det hälsoförebyggande arbetet och i att flytta ut den vård som inte är specialiserad från sjukhusen. Det ökande antalet äldre personer gör den kommunala hälso- och sjukvården ännu viktigare framöver, säger Erika Nilsson, områdeschef för hälso- och sjukvård samt ordinärt boende för personer över 65 år i Uppsala kommun. Hon har tidigare arbetat som intensivvårdssjuksköterska och chef i den regionala sjukvården och är sedan 2022 verksam i den kommunala sjukvården.

”Den kommunala hälso- och sjukvården befinner sig i en spännande utvecklingsfas.”

Fler specialiseringsmöjligheter
Specialiseringsmöjligheterna har blivit fler i takt med att komplexiteten och omfattningen av den kommunala hälso- och sjukvården har ökat, bland annat i form av en ökad andel avancerad sjukvård i hemmet.
– Sjuksköterskor med specialistutbildning inom vård av äldre, psykiatri och distriktssköterskor är efterfrågade, liksom grundutbildade med särskild kompetens inom smärthantering, diabetes, palliativ vård eller sårvård, säger Erika Nilsson.

Spännande utvecklingsfas
En faktor som gör den kommunala hälso- och sjukvården attraktiv är arbetstiderna. Mycket av arbetet sker dagtid snarare än på nätter, kvällar och helger som i den regionala hälso- och sjukvården.
– Den kommunala hälso- och sjukvården befinner sig dessutom i en spännande utvecklingsfas med goda möjligheter för sjuksköterskor att vara med och utforma verksamheten utifrån framtidens behov. Mycket utvecklingsarbete kommer att bedrivas i de kommunala verksamheterna framöver, inte minst för implementeringen av välfärdsteknologi, säger Erika Nilsson.