Annons
Doktorand i vårdvetenskap

Doktorand i vårdvetenskap till InterReg-projektet AI vid Högskolan i Borås

Publicerad 4 juli 2023

Vi söker en doktorand i vårdvetenskap till projektet Kontiki – AI som beslutsstöd för patienter och helsetjenesten.

Fokus är hur e-hälsa och digitala lösningar, inklusive AI-baserade beslutsstöd, kan utvecklas inom hälso- och sjukvården.

Forskningen riktas mot frågeställningar kring mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller student.

Projekt Kontiki
Projektet är utformat inom ramen för InterRegional samverkan mellan Norge och Sverige och i linje med EU:s Digitala agenda för Europa 2020 som särskilt betonar vikten av kostnadseffektiv, jämlik och jämställd vård som utgår från individens behov.

Arbetsbeskrivning
Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Därutöver ingår undervisning och administration upp till en omfattning om maximalt 20 % av heltid. 

Forskningsprojektet/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom en etablerad forskargrupp och omfattar fyra delstudier vilka publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Handledning ges av erfarna handledare.

Kvalifikationer

  • Legitimation för profession inom hälso- och sjukvård.
  • Avlagd examen på avancerad nivå i vårdvetenskap eller motsvarande.

Klicka här för att läsa mer om tjänsten och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Om forskningsmiljön vid Högskolan i Borås

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, samt ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.

Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och tjänstemän i offentlig förvaltning. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap.

Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden. Vid akademin finns välutvecklade samverkansorgan för forskning och utveckling genom Centrum för välfärdsstudier samt FoU Sjuhärad Välfärd.

Klicka här för att läsa mer om vår forskning