Presentation
Region Östergötland Kirurgiska kliniken

Landa tryggt på kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset!

Publicerad 13 oktober 2023
Foto: Peter Holgersson
Lina Arnljots, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och utbildningsledare, och William Björheden, sjuksköterska på kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset. Foto: Peter Holgersson
Lina Arnljots, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och utbildningsledare, och William Björheden, sjuksköterska på kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset. Foto: Peter Holgersson

Vill du arbeta med kirurgisk vård och få en riktigt bra introduktion in i yrket? Välkommen till kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping! Här satsar vi på att ge våra sjuksköterskor en trygg start, med gedigen utbildning, handledning och stöd.

Kirurgisk vård är spännande, med svårslagen bredd och variation. Men det är också en komplex specialitet, som kräver omfattande kompetens såväl medicinskt som tekniskt. Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset har tagit fasta på det och nyligen lanserades ett helt nytt introduktionsprogram, som omfattar en rad olika moment, alla med syfte att ge nyanställda sjuksköterskor den kunskap, säkerhet och trygghet som behövs för en bra start.
– Vi såg ett behov av en förlängd och fördjupad introduktion, inte bara för att nya sjuksköterskor ska kunna landa tryggt i det nya jobbet, utan också för att de långsiktigt ska trivas i sin yrkesroll och vilja stanna kvar och utvecklas här hos oss. Genom det här programmet vill vi minska stressen och skapa förutsättningar för att våra sjuksköterskor ska känna att de hinner med och räcker till på jobbet, berättar Lina Arnljots, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och utbildningsledare på kliniken.

Vi söker sjuksköterska till kirurgiska kliniken, avdelning 10. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Många moment
Den tidigare introduktionen på fem veckor har nu byggts ut till åtta veckor och omfattar flera steg. Bland annat har kliniken infört så kallade kompetenskort, som rör vanligt förekommande praktiska moment på kliniken och består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen ingår genomgång av klinikens rutiner kring momentet och den praktiska delen går ut på att nya sjuksköterskor tillsammans med utbildningsledare utför momentet. Exempel är hantering av CVK (centralvenös kateter), sondsättning samt hantering av nefrostomi. En hel dag viks åt utbildning i kirurgisk vård och de rutiner som gäller på kliniken.
Som nyanställd går du tillsammans med en erfaren sjuksköterska i ett vårdlag i det patientnära arbetet. Utbildningsledarna finns till hands ”på golvet” för att stödja och hjälpa till. Alla nyanställda får en mentor och detta är en långsiktig kontakt för den personliga utvecklingen.
Dessutom finns ett separat gruppbaserat introduktionsprogram på avdelningen, som löper över ett år, med gruppträffar eller studiebesök en gång i månaden.
– Som ett led i våra rutiner får nya sjuksköterskor också mycket stöd i vårdlaget. Där har vi även resurssjuksköterska och avancerad specialistsjuksköterska, så kallad nurse practitioner, NP, tillgängliga för alla frågor. Vi har också ett flertal underläkare och AT-läkare på plats, så man är aldrig ensam i den kliniska bedömningen. Hittills har vi fått ett väldigt positivt gensvar, berättar Lina och fortsätter:
– Vi strävar också efter att nya sjuksköterskor ska ha färre patienter, så att de har tid för reflektion och för att minska stressen.

Ger trygg start
William Björheden blev färdig sjuksköterska i början av sommaren och är nu mitt inne i det nya introduktionsprogrammet. Han tycker att den gedigna introduktionen ger en trygg start i yrkeslivet.
– Det är en otroligt intressant men också tuff specialitet, så det är väldigt skönt med en välplanerad start. Den långa introduktionen ger en chans att bli varm i kläderna och bli trygg i att man ger en patientsäker vård. Det är många nya intryck när man kommer som ny och med en längre introduktion har man möjlighet att stöta på fler typer av situationer, menar William, som anser att blandningen mellan praktik och teori är väl avvägd.
Att William ville arbeta på kirurgen på Vrinnevisjukhuset stod klart redan när han praktiserade där under sin sjuksköterskeutbildning.
– Kirurgisk vård är helt rätt för mig. Jag gillar att det har en sådan bredd och att man som sjuksköterska har längre vårdmöten med patienterna och kan följa deras vårdförlopp, säger William, som planerar att så småningom läsa till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.
– Dessutom trivs jag väldigt bra på Vrinnevisjukhuset, det är lagom stort och vi har väldigt bra stämning och sammanhållning. Man lär snabbt känna sina arbetskamrater.
Förutom möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska erbjuder kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset många olika karriärmöjligheter för sjuksköterskor. Att bli NP är en karriärväg, likaså att forska eller att utvecklas som chef och ledare, framhåller Lina.
– Här finns många möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning och ett mycket gott forskningsklimat!

Vi söker sjuksköterska till kirurgiska kliniken, avdelning 10. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset – Region Östergötland

Verksamheten inom kirurgiska kliniken ViN är inriktad på diagnostik och behandling, riktad mot sjukdomar i mag–tarmkanalen och kroppens endokrina system samt trauma. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet. På Vrinnevisjukhuset finns en kirurgisk vårdavdelning och en mottagning. Kirurgmottagningen på Vrinnevisjukhuset bedriver allmänkirurgisk öppenvård, samt specialistmottagning.
Från och med i höst lanseras ett nytt introduktionsprogram för sjuksköterskor på kirurgkliniken. Programmet löper över åtta veckor och omfattar såväl teoretiska som praktiska moment.

Läs mer på: www.regionostergotland.se