Presentation
Region Västmanland Larmcentralen och ambulansen

Fokus på individuell kompetensutveckling

Publicerad 24 oktober 2023
Foto: Pia Nordlander / bildN
Nathalie Rönnlund och Martin Staf, sjuksköterskor i Region Västmanland. Foto: Pia Nordlander / bildN
Nathalie Rönnlund och Martin Staf, sjuksköterskor i Region Västmanland. Foto: Pia Nordlander / bildN

Sjukvårdens Larmcentral och Ambulanssjukvården i Region Västmanland erbjuder sjuksköterskor stora möjligheter till professionell utveckling utifrån deras egna intresseområden och preferenser. Verksamheterna satsar på utbildning och klinisk träning i såväl kommunikation, bemötande och medicinsk bedömning.

Sjuksköterskan Martin Staf har en bakgrund från både akutmottagning och ambulansverksamhet. 2015 var han med i starten av Sjukvårdens Larmcentral i region Västmanland, som idag framgångsrikt drivs i egen regi, tillsammans med regionerna Uppsala och Sörmland. Efter ett några år valde Martin att lämna regionen för att arbeta hos en privat vårdgivare. När han erbjöds en tjänst som utbildningssamordnare på larmcentralen valde han att återvända till verksamheten.
– Jag arbetar med att likrikta och säkra kvaliteten på larmcentralernas utbildningsverksamhet. För mig, som har kunnat följa larmcentralens utveckling sedan starten, känns det särskilt roligt att få ägna mig åt övergripande och samordnande utbildningsfrågor, säger Martin Staf.

Jobba med oss inom ambulanssjukvården. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Larmcentral och ambulanstjänst
Nathalie Rönnlund kombinerar arbete på larmcentral med ambulanstjänst.
– Jag arbetade som sjuksköterska på en kirurgisk avdelning innan jag sökte mig till Västmanlands ambulansverksamhet. Fyra år senare fick jag en rotationstjänst som innebär att jag arbetar halvtid i ambulansverksamheten och halvtid på larmcentralen. Det passar mig perfekt eftersom verksamheterna kompletterar varandra på ett bra sätt och ger mig möjlighet att följa vårdförloppet från olika perspektiv, säger Nathalie Rönnlund.
Hon uppskattar variationen och möjligheten att få arbeta på toppen av sin kompetens.
– Jag vet aldrig vilka samtal jag kommer att få ta emot på larmcentralen. Det gör att jag ständigt behöver hålla mig alert och träna min förmåga att aktivt lyssna på inringaren. Jag gillar också att larmcentralen kan erbjuda så många olika utvecklingsvägar. Om man är framåt och tydlig med hur man vill utvecklas så är sannolikheten stor att man får utvecklas i just den riktningen, säger Nathalie Rönnlund.

Video som verktyg
Sjuksköterskor vid larmcentralen har numera även möjlighet att använda videobedömning som komplement till telefon vid 112-samtal för en säkrare bedömning vid allvarlig sjukdom eller olyckor.
– Videobedömningen är ett mycket användbart verktyg för att exempelvis bedöma omfattningen på en sårskada eller att bedöma patientens ansiktsfärg vid vissa medicinska tillstånd. Videobedömningen hjälper oss att på ett effektivt sätt styra våra patienter till rätt vårdnivå. Satsningen var till en början ett pilotprojekt som numera har permanentats, säger Martin Staf.

Ambulanssjukvården – Region Västmanland

Ambulanssjukvården i Region Västmanland utgör en egen klinik med larmcentral, ambulansverksamhet och ett prehospitalt kompetenscenter. Förutom larmcentralen finns fyra ambulansstationer med 16 ambulanser. 200 medarbetare arbetar i verksamheten, varav cirka 85% är sjuksköterskor. Sjukvårdens Larmcentral besvarar 65 000 samtal och ambulanssjukvården utför 40 000 uppdrag varje år.

regionvastmanland.se