Presentation
Region Västmanland Operationskliniken på Västmanlands sjukhus

Högteknologisk operationsklinik där medarbetarna gör underverk

Publicerad 24 oktober 2023
Christina Gunnarsson, biträdande verksamhetschef på Operationskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth
Christina Gunnarsson, biträdande verksamhetschef på Operationskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth

Operationskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås är en stor klinik med stort uppdrag, en högteknologisk verksamhet med många olika utvecklingsmöjligheter.
– Jag är väldigt stolt över kliniken och alla medarbetare som varje dag gör underverk ute i verksamheten, säger Christina Gunnarsson, biträdande verksamhetschef.

Operationssjukvården inom Västmanlands sjukhus i Västerås omfattar totalt cirka 400 anställda. Christina Gunnarsson, som i grunden är anestesisjuksköterska, är själv ett lysande exempel på alla utvecklingsmöjlig­heter som finns i verksamheten. Efter några år i operationssalen utsågs hon till enhetschef för att sedan axla nuvarande roll som biträdande verksamhetschef.
– Det finns bra karriärvägar även för ledare i vår region som har ett av landets bästa chefsutbildningspaket, säger Christina som ansvarar för de tre största opererande enheterna på sjukhuset, Kirurgen, Triaden och Ortopeden. Till det kommer även chefskapet för sterilcentral, smärtmottagning, post-op och anestesimottagning.

Många möjligheter
Verksamheten är för att vara ett centrallasarett ovanligt högteknologisk, på både anestesi- och operationssidan.
– Vi har sedan flera år tillbaka en operationsrobot och en till är på ingående. Robotkirurgin har banat väg för nya spännande karriärvägar, och ett exempel på det är våra RNFA-sjuksköterskor som jobbar som kirurgiska assistenter inom robotkirurgin, berättar Christina Gunnarsson.
Utvecklingsmöjligheterna är många och finns på både djupet och bredden.
– Vi arbetar med en kompetensmodell som omfattar både de som är nya i arbetslivet och de som har många år i yrket. Möjligheterna här är enormt stora och vi försöker hitta vägar och områden som passar de anställdas intressen.
De höga kraven på sterilitet och aseptik i operationssalen gör verksamheten till en sluten värld. För att underlätta ingången för sjuksköterskor som är intresserade av yrket finns flera olika ingångar.
– Vi arbetar med både traineekoncept och IFF, Investera för Framtiden, där sjuksköterskor erbjuds en inledande traineeperiod eller att hospitera hos oss. Efter det kan de få en sponsrad utbildning till specialistsjuksköterska, berättar Christina.

NAV
Just nu byggs ett nytt akutsjukhus som ska står färdigt 2030.
– Förändringsarbetet måste vi börja med redan nu. Vi har startat sex olika delprojekt som i huvudsak drivs av medarbetarna själva. Det är ju de som vet hur det fungerar idag och vad som kan göras för att vässa verksamheten. Deras kunskap och engagemang är ovärderlig för att vi ska få ett fungerande koncept. Det gäller att skruva på rätt saker, säger Christina.
Det nya sjukhuset, konstaterar hon, ger alla medarbetare en unik möjlighet att vara med och påverka framtidens sjukvård.
– Hur ofta bygger man ett nytt sjukhus? Vart 50:e år i bästa fall. Här finns en fantastisk chans att vara med och sätta Västmanlands sjukhus på kartan som ett av de allra bästa sjukhusen i att hantera operationssjukvård. Eftersom vi har så stor bredd är kunskapsnivån bland medarbetarna mycket hög. Här kan du behålla bredden och samtidigt utveckla en spetskompetens. Jag är väldigt stolt över verksamheten, här görs det skillnad för människor på riktigt.


Simon Nysveen, Sherzad Kurdistani och Kristina Lindberg. Foto: Per Groth
Simon Nysveen, Sherzad Kurdistani och Kristina Lindberg. Foto: Per Groth

Varierande jobb med ständig utveckling och stark teamkänsla

– Ena dagen är du på en sal och försöker få en femåring att medverka, nästa dag har du hand om en 90-åring. Variationen, teamkänslan, det ständiga lärandet och alla glada skratt gör att man går med lätta steg både till och från jobbet, säger Simon Nysveen, anestesisjuksköterska.

Simon Nysveen utbildade sig till anestesisjuksköterska för fem år sedan, ett beslut han inte ångrat.
– Det är ett flexibelt arbete som ger fördjupade kunskaper inom många olika områden. Jag trivs också med det nära teamarbetet som präglar verksamheten i en operationssal.
Idag är Simon även medicinteknisk samordnare för anestesigruppen.
– Min roll är att vara en brygga mellan medicinsk teknik och operationsklinik. Det handlar dels om att vara med och ta in ny utrustning, dels om att lära ut och agera som stöd för kollegor.
Han får medhåll av Kristina Lindberg som arbetat som operationssjuksköterska i verksamheten sedan 2008. Idag har hon en roll som utvecklingssjuksköterska på kliniken.
– Att jag stannat kvar i alla år beror på att jag tycker mycket om teamarbete och själva specialiteten. Kollegorna betyder mycket, vi har väldigt roligt tillsammans och det blir mycket skratt mitt i allt det allvarliga. Och så händer det mycket nytt hela tiden, man står aldrig still i sin utveckling.

Nya möjligheter
Sherzad Kurdistani, anestesisjuksköterska, som med undantag för en utflykt till ambulansen arbetat här sedan 2012, flikar in fördelen med att jobba med en patient i taget.
– Här har du hundra procent fokus på en patient. Det är också ett väldigt utvecklande yrke där man fördjupar sig mer i kroppens anatomi och funktion. Precis som Kristina har jag idag en roll som utbildnings/utvecklingssjuksköterska fast för anestesigruppen. Det handlar främst om att engagera och inspirera kollegorna i form av utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder.
Han berättar att operationskliniken satsar mycket på utbildning och teamträning.
– Vi har såväl utbildningsdag som yrkesspecifika möten och teamträningar inom trauma för kliniken en gång i månaden. Till det kommer kompetenshöjandeträffar varje torsdagseftermiddag. Utöver detta skickar vi fortlöpande medarbetare på fortbildning för utveckling i den egna professionen.
Även bygget av NAV, Nytt Akutsjukhus Västerås, för med sig nya, spännande möjligheter.
– Just nu startas många projekt där vi får vara med och bestämma om hur vi ska jobba i framtiden. Om sju år kommer vi att ha en toppmodern operationsavdelning, det är kul att få vara en del av den resan, säger Kristina.

Operationskliniken på Västmanlands sjukhus – Region Västmanland

Operationskliniken tillhandahåller operationssalar och personal för anestesi- och operationssjukvård på våra operationsavdelningar i Västerås och Köping. Här utförs 12000–15000 operationer per år i klinik med stor mångfald av ingreppstyper, 40% av verksamheten är akut och vi arbetar med att separera akuta och elektiva flöden i syfte att optimera operationsprocessen. Vi ansvarar också för att bemanna regionens intensivvårdsavdelning.
På kliniken arbetar mer än 400 personer. Anestesi- och intensivvårdsläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och steriltekniker.
I Västerås finns det förutom operationsavdelning även en intensivvårdsavdelning, intensivvårdsmottagning, smärtmottagning, sterilcentral och en anestesimottagning. I Västerås utförs bland annat robotassisterad kirurgi, bukkirurgi, kärlkirurgi, urologi, öron-näs-halsoperationer, gynekologi och obstetrik. Vi har även en omfattande ortopedisk verksamhet.

regionvastmanland.se